Szkolenie z zakresu ATEX

Wszystkie kategorie

Szkolenie z zakresu ATEX

filtry przeciwzakłóceniowe do liczników energii AMI

generator typu HFG/J40

Dział techniki przeciwwybuchowej DACPOL zaprasza na szkolenie z zakresu ATEX, które odbedzie się 06-06-2019

Wymagania przepisów przeciwpożarowych oraz Dyrektywy Atex User w zakresie dostosowania obiektów budowlanych i stanowisk pracy w zakresie ochrony przeciwwybuchowej.

ATEX – Technika przeciwwybuchowa. Eksploatacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zwiedzenia busa pokazowego z komponentami ATEX.

Miejsce szkolenia:

Centrum Szkoleniowe DACPOL

Startujemy - godz. 9

Piaseczno

ul. Okulickiego 5J, Piaseczno

Koszt: 399 zł netto od osoby

 

Odbycie niniejszego szkolenia wypełnia obowiązki wskazane w:


- pkt. 1.1. Załącznika II do Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w środowiskach potencjalnie wybuchowych (XV. dyrektywa szczegółowa rozumieniu art. 16. ust. 1. dyrektywy 89/391/EWG)

- § 9. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosferze wybuchowej (Dz. U. 2010., nr 138.,poz. 931.)

 

 

Wróć

Nasi dostawcy

Twój koszyk jest w tej chwili pusty