O firmie Informacja o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii

Informacja o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii

DACPOL realizuje projekt „Paszport do eksportu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


• DACPOL Sp. z o.o. podpisał w dniu 25.03.2011 roku Umowę o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
6. Oś Priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1:Paszport do eksportu
II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu
Tytuł projektu:
„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie DACPOL Sp. z o.o.”

• DACPOL Sp. z o.o. realizował w okresie 14.04.2009 – 30.09.2009 projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
6. Oś Priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1:Paszport do eksportu
I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu.
Tytuł projektu:
„Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy DACPOL Sp. z o.o. ”

Nasi dostawcy

Twój koszyk jest w tej chwili pusty