Moduły pomiaru wilgotności
  • Moduły pomiaru wilgotności

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Moduły pomiaru wilgotności

Są to moduły przygotowane do montażu do pomiaru wilgotności względnej, wilgotności względnej i temperatury lub temperatury w powietrzu i innych nieagresywnych gazach.


Ich małe wymiary i szeroka gama rodzajów pozwala na zastosowanie ich w wielu aplikacjach. Moduły pomiarowe MELA są dostępne jako płytki drukowane (OEM) lub z tuleją montażową z głowicą. Zalecamy użycie modułów typu “F” i “C” z sygnałem wyjściowym 0...1V dla urządzeń zasilanych z baterii z powodu niskich wymagań prądowych. Moduły pomiarowe serii GM wyposażone są w filtr ochronny ZE17 a seria VM z filtrem ZE13 z wysokiej jakości stali.Instrukcja użytkowania

Moduł pomiarowy należy zainstalować w miejscu gdzie występuje charakterystyczny poziom wilgotności. Nie wolno montować ich w pobliżu grzejników, na ścianach zewnętrznych lub w miejscach w których mogłyby być zachlapane. Należy upewnić się, że element pomiarowy znajduje się w miejscu dobrze przewietrzanym. Trzeba przestrzegać minimalnych prędkości przepływu powietrza i napięcia zasilania dla czujników z wyjściem prądowym. Odchyłki od tych wartości mogą powodować powstawanie dodatkowego błędu z powodu wewnętrznego grzania. Powstawanie rosy nie powoduje zniszczenia czujnika jak również osiadający kurz. Jakkolwiek może to wpływać na dynamikę pomiarów. Jeżeli istnieje duże zapylenie lub w przypadku prędkości przepływu powietrza >5m/s sugerujemy użycie filtra ochronnego ZE21/ZE22 z modułem serii GM. Filtr ten może być płukany w celu wyczyszczenia. Nagromadzony kurz można usunąć poprzez zdmuchnięcie lub wypłukanie w wodzie destylowanej. Nigdy nie wolno dotykać bardzo czułej powierzchni elementu pomiarowego. W elementach serii OM mogą występować pojemności pasożytnicze, powodujące dodatkowe błędy.Dane techniczne

Wilgotność względna:
Zakres pomiarowy 0 ... 100 % rh
Dokładność (MR 5...95%rh przy 10...40°C) ±2% rh
Dodatkowy błąd <0,1%/K
Czas reakcji T 90 przy 1m/s: 10s
T90 dla 1m/s seria xVM: 1min
Temperatura:
Element pomiarowy (DIN IEC 751): Pt100 klasa B
klasa 1/3DIN dostępna na życzenie
Zakres pomiarowy: -30...80°C
Dokładność 0...1V (-17...80 °C): ±0,2 K
0...10V (-19...80 °C): ±0,2 K
4...20mA: ±0,3K
Dodatkowy błąd ±0,007K/ K
Czas reakcji T 90: 10s
xVM dla 1m/s: 1 min
Pozostałe dane:
Temperatura otoczenia: -40...80°C
Zużycie prądu: 0...10V, 2x0...1V: <5mA
0...1V: <1mA
Minimalna prędkość powietrza: wyjście 2x4...20mA: 1,5m/s
4...20mA, 2x0...10V: 1m/s
0...10V, 2x0...10V: 0,5m/s
Obciążenie rezystancyjne (wyjście napięciowe 0...10V/0...1V): 310kW/32kW
Obciążenie (wyjście prądowe): zobacz wykres
Napięcie zasilania: wyjście prądowe: 12...30V DC
wyjście napięciowe 0...10V: 15...30V DC
wyjście napięciowe 0...1V: 6...30V DC
Efekt samogrzania Pt100 (1m/s, 2mA, 20°C): 0,1K

Uwaga
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.Wersje czujników

Mierzona wartość Wyjście Seria OM
płytka drukowana
Seria GM
zamontowany w rurce
z głowicą
Seria VM
w rurce ze stali nierdzewnej
z filtrem
F
wilgotność względna
4...20 mA FOM 3/5 FGM 3/5 FVM 3/5
0...10 V FOM 2/5 FGM 2/5 FVM 2/5
0...1 V FOM 1/5 FGM 1/5 FVM 1/5*)
C
wilgotność względna
+ temp. pasywna
4...20 mA, Pt100 COM 3/5 CGM 3/5 CVM 3/5
0...10 V, Pt100 COM 2/5 CGM 2/5 CVM 2/5
0...1 V, Pt100 COM 1/5 CGM 1/5 CVM 1/5
K
wilgotność względna
+ temperatura
2 x 4...20 mA KOM 3/5 KGM 3/5 KVM 3/5
2 x 0...10 V KOM 2/5 KGM 2/5 KVM 2/5
2 x 0...1 V KOM 1/5 KGM 1/5 KVM 1/5
T
temperatura
4...20mA TOM 3/5 TGM 3/5 TVM 3/5
0...10V TOM 2/5 TGM 2/5 TVM 2/5
0...1V TOM 1/5 TGM 1/5 TVM 1/5
Waga (w przybliżeniu) 6g 23g 27g


Obciążenie dla wyjścia prądowego
moduła pomiaru wilgotności - obciązenie dla wyjścia prądowego
Zasadność zakresu wilgotności
MODUŁY POMIARU WILGOTNOŚCI zasadnosć zakresu wilgotnosci


Wymiary [mm]


Seria OM
MODUŁY POMIARU WILGOTNOŚCI seria OM wymiary
Seria GM
MODUŁY POMIARU WILGOTNOŚCI seria GM wymiary
Seria VM
MODUŁY POMIARU WILGOTNOŚCI seria VM wymiary

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontakuj się z nami