Przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznik dwuręczny SNZ 4052K
  • Przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznik dwuręczny SNZ 4052K

Zdjęcia mają charakter wyłacznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznik dwuręczny SNZ 4052K

Przekaźniki bezpieczeństwa do wykorzystania przy wyłącznikach dwuręcznych
i drzwiach bezpieczeństwa

• urządzenie bazowe DIN EN 574 typ III C, IEC 204-1 i EN 954-1
• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastoswanie do kategorii 4 według EN 954-1
• urządzenie kategorii: 4 według EN 954-1
• sterowanie dwukanałowe, 1 styk zwierny i 1 rozwierny na kanał
• badanie ciągłości połączeń
• nadzór czasu synchronizacji
• 2 tory aktywujące, 1 tor sygnalizacyjny 

Zastosowanie
 
Przekaźniki bezpieczeństwa maja zastosowanie do:

• ochrona personelu obsługi przed zagrożeniem ruchu niebezpiecznych części
• do bezpośredniego odłączenia zasilania – kategoria stopu 0
• nadzór wyłączników dwuręcznych
• nadzór osłon bezpieczeństwa
• ochrona osób i maszyn

Funkcje

Opis urządzenia i jego funkcji

Przekaźniki bezpieczeństwa spełniają wymogi bezpieczeństwa według normy EN 574 typ III C. Przekaźniki bezpieczeństwa są zaprojektowane do zastosowania w aplikacjach zgodnie z kategorią 4 (EN 954-1). Urządzenie jest odporne na błędy i samo się nadzoruje. Synchroniczne naciśnięcie obydwu przycisków (wyłącznik dwuręczny lub styków osłon bezpieczeństwa) będzie nadzorowane. Każdy z dwóch przcisków wyłącznika dwuręcznego jest połączony do urządzenia za pomocąjednego styku zwiernego i jedengo rozwiernego. Obwody wejściowe sątechnicznie wyposażone w nadzór ciągłości połączeńi zwarćdoziemnych. Funkcje wyjściowe sązaprojektowane jako 2 zwierne tory aktywujące i jedensygnalizacyjny rozwierny (o prowadzeniu wymuszonym).

Po przyłożeniu napięcia zasilającego na zaciski A1/A2 i zamknięciu obwodu sprzężenia zwrotnego (zaciski Y1/Y2), tory aktywujące są otwierane przez równoczesną aktywację aktorów (S1+S2). Obydwa przyciski muszą zostać naciśnięte jednocześnie, ewentualna różnica maksymalnie do 0,5 s, żeby uruchomić funkcje bezpieczenstwa. Przy wyłączeniu jedego z dwóch przycisków, urządzenie jest bezzwłocznie wyłączane. Tory aktywujące zostają otwarte. Urządzenia można uruchomić ponownie, tylko wówczas, gdy obydwa aktory wróciły do swoich pozycji wyjściowych (np. gdy styki sterowania dwuręcznego zostały wyzwolone chwilowo) i tor sprzężenia zwrotnego został ponownie zamknięty. Tor sprzężenia zwrotnego może być otwarty tylko wówczas, gdy obydwa aktory zostanąaktywowane. W innym przypadku urządzenie pozostanie w pozycji wyłączonej. Stan przekaźnika jest sygnalizowany przez trzy diody LED, podanie napięcia diodą LED SUPPLY, aktywacja obydwu aktorów LED K1, a LED K2 w razie synchronizacji aktywacji.

Wytyczne - odpowienie użycie

Urządzenie jest przekaźnikiem bezpieczeństwa. Jest częścią systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do ochrony ludzi, materiałów i maszyn.

• kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 zależy od zewnętrznego okablowania, wyboru czujników i ich rozmieszczenia w systemie.
• w celu powielenia dostępnych torów aktywujących można zastosować urządzenia rozszerzeń typu SNE lub zewnętrzne przekaźniki ze stykami o pracy wymuszonej.
• urządzenie i styki muszą być zabezpieczone do maksymalnie 6 A bezpiecznikiem klasy gG lub zabezpieczenia klasy B lub C.
• urządzenie musi zostać wbudowane w skrzynkę o stopniu ochrony przynajmniej IP 54.

Prosimy zapoznać się z informacjami stowarzyszeń zawodowych!

Schemat połączeń

 

SNZ 4052K/K-A AC/DC 24 V
SNZ 4052K/K-A schemat połączeń
 
SNZ 4052K/K-A AC 115 – 120 V/AC 230 V
SNZ 4052K/K-A schemat połązeń

 

Wykres funkcji

 

SNZ 4052K/K-A wykres funkcji A1/A2 napięcie zasilające, LED SUPPLY
aktor S1
aktor S2
K1, LED K1
K2, LED K2
nadzór synchronizacji
Y1/Y2 FEED BACK
13/14, 23/24
31/32
tE = czas odpowiedzi
tA = czas wyzwolenia
tW = czas powrotu
tS = czas nadzoru synchronizacji

(1) aktywacja przy działaniu synchronicznym.
(2) aktywacja przy działaniu synchronicznym. Jeśli jeden z aktorów jest wyzwolony, urządzenie wyłączy się bezzwłocznie. Może być załączone ponownie po wyzwolniu obydwu aktorów
(3) Brak funkcji bezpieczeństwa przy niesynchronicznym wyzwoleniu.

 
Wymiary [mm]

SNE 4004K/KV

SNZ 4052K/K-A

SNE 4004K-A/KV-A

SNZ 4052K/K-A
Opis urządzenia/numer
typnapięcie znamionowezaciski     numer         sztk/opak.

SNZ 4052K

AC/DC 24 V           50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.0450.1     1
AC 115 - 120 V      50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.0920.1     1
AC 230 V               50 - 60Hz
zaciski śrubowe R1.188.0930.1     1

SNZ 4052K-A

AC/DC 24 V           50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0530.1     1
AC 115 - 120 V      50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0940.1     1
AC 230 V               50 - 60Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0950.1     1

 

dane techniczneSNZ 4052K
funkcje według EN 574-1
przekaźnik wyłącznika dwuręcznego
wyświetlanie funkcji
3 LED, zielone
wykres funkcji
FD 221-9-1 W
obwód zasilający
 
napięcie znamionowe Un AC/DC
24 V
   
napięcie znamionowe Un AC
 
115 - 120 V
230 V
pobór mocy przy 50 Hz i Un (AC)
3,1 VA
2,4 VA
2,4 VA
pobór mocy przy 50 Hz i Un (AC)
1,9 W
2,2 W
2,2 W
pobór mocy przy Un (DC)
2,4 W
-
-
tętnienie szczątkowe
2,4 Vss
   
separacja galwaniczna pomiędzy obwodami zasilającymi a sterowania
nie
tak
tak
zabezpieczenia obwodów sterujących
rezystor PTC
transformator zwarciowy
transformator zwarciowy
tętnienie szczątkowe Uss
2,4 V
częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
zakres napięcia pracy
0,85 - 1,1x UN
obwody sterowania
 
wyjściowe napięcie znamionowe (Y12/Y14 lub Y22/Y24 i Y1),
tylko do zasilenia wejść Y11, Y21 i Y2
DC 24 V
czas odpowiedzi tE dla K1, K2
40 ms
czas wyzwolenia tA
< 50 ms
nadzór czasu synchronizacji tS
500 ms
czas ponownej gotowości tW
250 ms
obwody wyjściowe
 
rodzaje styków
2 tory aktywacji, styki wymuszane (zwierne),
1 tor sygnalizacyjny (rozwierne)
przełączane napięcie znamionowe Un
AC/DC 230 V
prąd maksymalny In toru prądowego
6 A
maksymalny prąd wszystkich torów prądowych AC/DC 24 V
AC 115 - 120 V, AC 230 V
12 A
8 A
kategoria zastosowania według EN 60947-5-1
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 4 A (360 przełączeń/h)
DC-13: Ue 24 V DC, Ie 5 A (360 przełączeń/h)
ochrona zwarciowa, maksymalny bezpiecznik
6 A klasy gG lub bezpiecznik typu B lub C
wytrzymałość mechaniczna
10x106 przełączeń
dane ogólne
 
droga upływu i dystans izolacyjny pomiędzy obwodami
według EN 60664-1
kategoria przepięciowa
III
znamionowa wytrzymałość napięciowa
4 kV
napięcie pomiarowe
AC 300 V
poziom zanieczyszczenia
3 zewnątrz, 2 wewnątrz
stopień ochrony według DIN EN 60529 (obudowa/zaciski)
IP 40/IP 20
temperatura otoczenia, zakres roboczy
-25 - +55 °C/-25 - +75 °C
rysunek
K 4-1 (zaciski śrubowe)/K 4-2 (zaciski śrubowe)
przekrój przewodów linka/drut
lub linka z tulejką zaciskową
2x0,14 - 0,75 mm2/1x0,14 - 2,5 mm2
1x0,25 - 2,5 mm2/2x0,25 - 0,5 mm2
dopuszczalny moment
0,5 - 0,6 Nm

zastosowanie dla UL i CSA przekrój przewodów
maksymalny moment

AWG 18-16 tylko przewody
Cu 0.79 in-lbs
waga
0,20 kg (urządzenia DC) / 0,25 kg (urządzenia AC)
akcesoria
-

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontakuj się z nami

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a