Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K /
  • Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K /

Zdjęcia mają charakter wyłacznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K / SNO 4062KM

WYŁACZNIK BEZPIECZEŃSTWA / DRZWI BEZPIECZEŃSTWA SNO 4062K / SNO 4062KM

Urządzenie bazowe do nadzoru jedno-, lub dwukanałowych wyłączników bezpieczeństwa,
drzwi bezpieczeństwa, mat bezpieczeństwa i barier świetlnych
• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 4 według EN 954-1
• kategoria bezpieczeństwa urządzenia: 4 według EN 954-1
• nadzór przycisku reset
• sterowanie jedno- lub dwukanałowe
• badanie ciągłości połączeń
• 2 tory aktywujące, 1 tor sygnalizacyjny

 

 

WYŁACZNIK BEZPIECZEŃSTWA / DRZWI BEZPIECZEŃSTWA SNO 4062K / SNO 4062KM
 
Zastosowanie

• nadzór urządzeń bezpieczeństwa
• nadzór bram przesuwnych
•do obrabiania sygnałów z wyjść elementów przełączających (OSSD) kurtyn świetlnych według DIN EN 61496-1
• do połączenia z matami bezpieczeństwa według DIN EN 1760-1 (SNO 4062KM)

Funkcje

SNO 4062K


Dwukanałowe urządzenie bezpieczeństwa, przy każdym cyklu włącz/wyłącz testuje się samo, do zastosowania z wyłącznikiem bezpieczeństwa według EN 60204-1, i jest wyposażone w przekaźniki o prowadzeniu wymuszonym.

funkcje podstawowe:
Po przyłożeniu napięcia zasilającego na zaciski A1/A2 i zamkniętych wejść bezpieczeństwa oraz wyzwoleniu przycisku reset (start manualny) tory aktywujące zostanązamknięte. Przy otwartych /odwzbudzonych wejściach bezpieczeństwach tory aktywujące zostanąotwarte.

tryb działania/funkcje systemu
• sterowanie jedno- lub dwukanałowe przy sterowaniu jednokanałowym i dwukanałowym obydwa kanały bezpieczeństwa CH1 i CH2 będą włączane oddzielnie.
• bez rozpoznania ciągłości połączeń obydwa kanały bezpieczeństwa będą załączane potencjałem dodatnim(S12 i S31 na S11).
• z rozpoznaniem ciągłości połączeń kanał bezpieczeństwa CH1 będzie załączany potencjałem dodatnim (S11 na S12) a kanał bezpieczeństwa CH2 potencjałem ujemnym (S21 na S22).
• start manulany kiedy wejścia bezpieczeństwa są zamknięte, przycisk jest używany do otwarcia wejścia reset S34 (wyzwalanie opadającym zboczem) lub do zamykania wejścia reset S35 (wyzwalanie wznoszącym zboczem).
• start automatyczny wejście reset S35 jest połączone do S33. Urządzenie zostanie wystartowane wznoszącym zboczem sygnału na wejście bezpieczeństwa S12.
• blokada rozruchu Po przyłożeniu napięcia zasiljącego i zamkniętych wejściach bezpieczeństwa tory aktywujące nie zostaną zamknięte. Rozruch uzyskuje się tylko po przyciśnięciu przycisku reset. W przypadku blokady rozruchu należy wysterować wejściem reset za pomocą przycisku, jak przy trybie działania dla startu manualnego.
• blokada ponownego rozruchu po otwarciu i zamknięciu wejśćbezpieczeństwa nie nastąpi ponowny rozruch. Ponowny rozruch może zostać osiągnięty tylko po wysterowaniu przycisku reset. W przypadku blokady ponownego rozruchu należy wysterowaćwejściem reset za pomocąprzycisku, jak przy trybie działania przy starcie manualnym.
• kompatybilność z półprzewodnikami wyjściowe elementy przełączające (OSSD) kurtyn świetlnych lub innych czujników bezpieczeństwa z wyjściami półprzewodnikowymi mogą zostać przetwarzane. Impuls testowy, który wynosi < t TP, nie wpływa na funkcje urządzenia. Impuls testowy > tTP blokuje urządzenie.
• nadzór równoczesny Przy sterowaniu dwukanałowym, obydwa kanały bezpiecze ństwa będą wobec siebie nadzorowane z czasem synchronizacji tS. Kanał bezpieczeństwa CH1 musi zostać zamknięty przed kanałem CH2 a mostkek S33/S35 musi być połączony. Zamknięcie kanału CH2 przed CH1, sprawi że czas synchronizacji wyniesie tS = ∞, nadzór czasu równoczesności jest wyłączony.

SNO 4062KM


Wszystkie funkcje sąidentyczne jak w SNO 4062K tyle, że bez kontroli nadzoru równoczesnego.Urządzenie można przyłaczyć do kurtyn świetlnych w kategorii bezpieczeństwa 4 i dodatkowego połączenia elementów działających na zasadzie zwarć takich jak mat bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa lub krawędzie bezpieczeństwa w technice 4-przewodowej (bez nadzoru rezystancji).

• maty bezpieczeństwa urządzenie musi być dwukanałowe z rozpoznawaniem ciągłości połączeń. Przy rezystancji < 50 Ω / kanał i zwarciu pomiędzy kanałami (S11/S12 i S21/S22) otwierane są tory aktywujące, dioda LED SUPPLY miga.
• bariery świetlne dla kategorii 4 urządzenie musi być dwukanałowe z rozpoznawaniem ciągłości połączeń, kiedy połączona jest bariera świetlna na OSSD samoczynnie rozpoznaje ciągłość połączeń.
• podbicie wejścia podbicie wejścia chroni szybkie kolejne przełączenie torów aktywujących, kiedy wejścia bezpieczeństwa są otwarte przez krócej niż tASP. Wejścia bezpieczeństwa otwarte na dłużej niż tASP prowadzi do otwarcia torów aktywujących po czasie tR. Ponowny start jest blokowany na czas tSP. Przy zastosowaniu do operacji szybko zmiennych (szybki cykl zał-wył, np. z manulanym zasileniem) zalecamy użycie SNO 4062KM.

 

 

Schemat połączeń

 

SNO 4062K/K-A/KM/KM-A

 

 

 

Wytyczne (odpowiednie użycie)

Urządzenie jest przekaźnikiem bezpieczeństwa. Jest częścią systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do ochrony ludzi, materiałów i maszyn.

• kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 zależy od zewnętrznego okablowania, wyboru czujników i ich rozmieszczenia w systemie.
• wskazany czas musi być badany podczas pracy urządzenia, inaczej urządzenie nie mogłoby się zamknąć. Blokada może być wyzwolona poprzez odpowiednie otwarcie wejść bezpieczeństwa.
• w celu powielenia dostępnych torów aktywujących można zastosować urządzenia rozszerzeńtypu SNE lub zewnętrzne styczniki z przekaźnikami o prowadzeniu wymuszonym.
• urządzenie i styki musząbyćzabezpieczone do maksymalnie 6 A bezpiecznikiem klasy gG zabezpieczeniem lub o charakterystyce B lub C.
• urządzenia są wyposażone z ochroną przeciążeniową (przy zwarciu). Po usunięciu przyczyny awarii urządzenie jest gotowe do pracy po około 3s.
• wyjścia sterujące S11 jest dodatkowym do połączenia urządzeń sterują- cych zdefniowanych w instrukcji obsługi ale nie do połączenia zewnętrznych urządzeń takich jak lampy, przekaźniki lub styczniki.
• urządzenie musi zostaćwbudowane w skrzynkębezpieczeństwa o stopniu ochrony przynajmniej IP 54.

 
Wykres funkcji
WYŁACZNIK BEZPIECZEŃSTWA / DRZWI BEZPIECZEŃSTWA SNO 4062K / SNO 4062KM wykres funkcji A1/A2
S12
S31/S22
S34
K1
K2
13/14
23/24
31/32
tW = minimalny czas załączenia
tA1= czas odpowiedzi
tTP = czas impulsu testującego
tR = czas wyzwolenia
tW = czas powrotu
WYŁACZNIK BEZPIECZEŃSTWA / DRZWI BEZPIECZEŃSTWA SNO 4062K / SNO 4062KM wykresy funkcji A1/A2
S12
S31/S22
S35
wyłączenia(wewnętrzne)
K1
K2
13/14
23/24
31/32
tSP = czas wyłączenia
tA2 = czas odopowiedz
tTP =czas impulsu testującego
tASP = czas odpowiedzi na wyłączenie
tR = czas wyzwolenia
tW = czas powrotu
Wymiary [mm]
WYŁACZNIK BEZPIECZEŃSTWA / DRZWI BEZPIECZEŃSTWA SNO 4062K / SNO 4062KM wymiar WYŁACZNIK BEZPIECZEŃSTWA / DRZWI BEZPIECZEŃSTWA SNO 4062K / SNO 4062KM wymiary
 
Opis urządzenia/numer
typnapięcie znamionowezaciski      numer    sztk/opak.

SNO 4062K

AC/DC 24 V     50 - 60 Hz zaciski śrubowe R1.188.0690.2           1

SNO 4062K-A

AC/DC 24 V      50 - 60 Hz zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0700.2           1

SNO 4062KM

AC/DC 24 V      50 - 60 Hz zaciski śrubowe R1.188.0710.2           1

SNO 4062KM-A

AC/DC 24 V      50 - 60 Hz zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0720.2           1

Dane techniczneSNO 4003KSNO 4062KM
funkcje według EN 60204-1
przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa
wyświetlanie funkcji
2 diody LED, zielone
wykres funkcji
FD 0221-4-1 W, FD 0221-4-2 W
obwody zasilające
 
napięcie zasilające UN
AC/DC 24 V
pobór mocy DC
2,0W
2,1 W
pobór mocy AC
2,4 W/4,4 VA
2,5 W/4,6 VA
tętnienie szczątkowe
2,4 Vss
 
częstotliwość znamionowa
50 Hz - 60Hz
zakres napięcia pracy
0,85 – 1,1xUN
zabezpieczenie obwodów sterujących
ochrona zwarciowa (rezystor PTC)ochrona zwarciowa (bezpiecznik elektroniczny)
obwody sterownicze
 
napięcie znamionowe (S11, S33 do S21)
DC 22 V
prąd wyjściowy/udar prądowy
100 mA/2000 mA
100 mA/300 mA
zakres napięć wejściowych wysoki
                                  niski
DC 17,4 V - DC 26,4 V
DC -3,0 V - DC +5,0 V
prąd wyjściowy/udar prądowy (S12, S31/S22)
40 mA/100 mA
prąd wyjściowy/udar prądowy (S34, S35)
5 mA/50 mA
dopuszczalny czas impulsu testowego tTP/częstotliwość testu
 
≤1000 µs/ ≤10 s-1
czas odpowiedzi tA1 (S34)
20 ms - 40 ms
czas odpowiedzi tA2(S35)
200 ms - 500 ms
20 ms - 80 ms
średni czas przełączania tM(S34, S35)
> 50 ms
czas zamykania tSP
-
70 ms - 130 ms
czas odpowiedzi zamykania tASP
-
> 7 ms
czas powrotu tW
≥40 ms
≥150 ms
czas wyzwolenia tR (K1, K2)
< 25 ms
nadzór czasu synchronizacji tS
około 200 ms
-
maksymalny rezystor dla kabli połączeniowych wraz z kablem bezpieczeństwa maty
 
≤50Ω
rezystancja przewodu
≤70Ω
obwody wyjściowe
 
tory aktywujące
 
typ styków
2 zwierne, o pracy wymuszonej
napięcie przełączane Un
AC 240 V/DC 300 V
maksymalny prąd In toru prądowego
6 A
maksymalna suma prądów wszystkich torów prądowych
12 A
kategoria zastosowania EN 60947-5-1 360 h-1
                                                       3600 h-1
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 4 A / DC-13: Ue 24 V DC, Ie 4 A
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 3 A / DC-13: Ue 24 V DC, Ie 2,5 A
tory sygnalizacyjne
10x106przełączeń
typ zestyków
1 rozwierny, równoległy, o pracy wymuszonej
napięcie przełączane Un
AC 240 V/DC 300 V
maksymalne obciążenie In toru prądowego
6 A
kategoria zastosowania EN 60947-5-1 360 h-1
                                                       3600 h-1
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 4 A / DC-13: Ue 24 V DC, Ie 4 A
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 3 A / DC-13: Ue 24 V DC, Ie 2,5 A
ochrona zwarciowa, maksymalny bezpiecznik
6 A klasy gG lub bezpiecznik typu B lub C
wytrzymałość mechaniczna
10x106 przełączeń
dane ogólne
 
droga upływu i dystans izolacyjny pomiędzy obwodami
według EN 60664-1
znamionowa wytrzymałość napięciowa
4 kV
kategoria przepięciowa
III
poziom zanieczyszczenia urządzenia: wewnątrz
2/3
napięcie pomiarowe
AC 300 V
napięcie testowe Ueff 50Hz
2 kV
stopień ochrony DIN EN 60529 (obudowa/zaciski)
 
temeratura otoczenia/zakres roboczy
-25 - +55 °C/-25 - +75 °C
rysunek
K 4-1 (zaciski śrubowe) /K 4-2 (zaciski wtykowe)
przekroje przewodów linka
lub linka z tulejką zaciskową
2x 0,14 - 0,75 mm2/1x 0,14 - 2,5 mm2
1x 0,25 - 2,5 mm2/2x 0,25 - 0,5 mm2
moment
0,5 - 0,6 Nm
waga
0,21 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontakuj się z nami

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a