Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4063K/SNO
  • Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4063K/SNO

Zdjęcia mają charakter wyłacznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4063K/SNO 4063KM/SNO 4063KR

Urządzenie bazowe do nazdoru jedno- i dwukanałowego wyłączników bezpieczeństwa, drzwi bezpieczeństwa, mat bezpieczeństwa i osłon bezpieczeństwa
• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 4 według EN 954-1
• kategoria bezpieczeństwa urządznie: 4 według EN 954-1
• start manualny lub automatyczny
• sterowanie jedno lub dwukanałowe
• badanie ciągłości połączeń
• 3 tory aktywujące (zwierne, wymuszane), sprzężenie zwrotne do nadzoru zewnętrznych styczników
• reset napięcia zasilającego przy SNO 4063KR (bez blokady startu)

Zastosowanie

• wyłącznik i drzwi bezpieczeństwa, maty bezpieczeństwa i bariery świetlne
• do obrabiania sygnałów z wyjść elementów przełączających (OSSD) kurtyn świetlnych według DIN EN 61496-1
• do połączenia z matami bezpieczeństwa według DIN EN 1760-1 DIN EN 1760-1


Funkcje

SNO 4063K
Dwukanałowe urządzenie bezpieczeństwa, przy każdym cyklu włącz/wyłącz testuje się samo do zastosowania z wyłącznikiem bezpieczeństwa według EN 60204-1, który jest wyposażony w przekaźniki o prowadzeniu wymuszonym.

funkcje podstawowe:
Po przyłożeniu napięcia zasilającego na zaciski A1/A2 i zamkniętych wejściach bezpieczeństwa oraz wyzwoleniu przycisku reset (start manualny) tory aktywacji zostaną zamknięte. Przy otwartych/odwzbudzonych wejściach bezpieczeństwach tory bezpieczeństwa zostaną otwarte.

Tryb działania/funkcje systemu
• sterowanie jedno- lub dwukanałowe przy sterowaniu jednokanałowym i dwukanałowym obydwa kanały bezpieczeństwa CH1 i CH2 będą włączane oddzielnie.
• bez rozpoznania ciągłości połączeń obydwa kanały bezpieczeństwa będą załączane potencjałem dodatnim(S12 i S31 na S11).
• z rozpoznaniem ciągłości połączeń kanał bezpieczeństwa CH1 będzie załączany potencjałem dodatnim (S11 na S12) a kanał bezpieczeństwa CH2 potencjałem ujemnym (S21 na S22).
• start manulany kiedy wejścia bezpieczeństwa są zamknięte, przycisk jest używany do otwarcia wejścia reset S34 (wyzwalanie opadającym zboczem) lub do zamykania wejścia reset S35 (wyzwalanie wznoszącym zboczem).
• start automatyczny wejście reset S35 jest połączone do S33. Urządzenie zostanie wystartowane wznoszącym zboczem sygnału na wejście bezpieczeństwa S12.
• blokada rozruchu po przyłożeniu napięcia zasiljącego i zamkniętych wejściach bezpieczeństwa tory aktywujące nie zostaną zamknięte. Rozruch uzyskuje się tylko po przyciśnięciu przycisku reset. W przypadku blokady rozruchu należy wysterować wejściem reset za pomocą przycisku, jak przy trybie działania dla startu manualnego.
• blokada ponownego rozruchu po otwarciu i zamknięciu wejść bezpieczeństwa nie nastąpi ponowny rozruch. Ponowny rozruch może zostać osiągnięty tylko po wysterowaniu przycisku reset. W przypadku blokady ponownego rozruchu należy wysterować wejściem reset za pomocą przycisku, jak przy trybie działania przy starcie manualnym.
• kompatybilność z półprzewodnikami wyjściowe elementy przełączające (OSSD) kurtyn świetlnych lub innych czujników bezpieczeństwa z wyjściami półprzewodnikowymi mogą zostać przetwarzane. Impuls testowy, który wynosi < tTP, nie wpływa na funkcje urządzenia. Impuls testowy >tTP blokuje urządzenie.
• nadzór równoczesny przy sterowaniu dwukanałowym, obydwa kanały bezpieczeństwa będą wobec siebie nadzorowane z czasem synchronizacji tS. Kanał bezpieczeństwa CH1 musi zostać zamknięty przed kanałem CH2 a mostek S33/S35 musi być połączony. Zamknięcie kanału CH2 przed CH1, sprawi że czas synchronizacji wyniesie tS = ∞, nadzór czasu równiczesności jest wyłączony.

 

SNO 4063KM
Wszystkie funkcje są identyczne jak w SNO 4063K tyle, że bez nadzoru czasu synchronizacji. Urządzenie można przyłączyć do kurtyn świetlnych w kategorii bezpieczeństwa 4 i i dodatkowego połączenia krótko zwartych mat bezpieczeństwa, progów i lin bezpieczeństwa w technice 4-przewodowej (bez nadzoru rezystancji).
• maty bezpieczeństwa urządzenie musi być dwukanałowe z rozpoznawaniem ciągłości połączeń. Przy rezystancji < 50 Ω/ kanał i zwarciu pomiędzy kanałami (S11/S12 i S21/S22) otwierane są tory aktywujące, dioda LED SUPPLY miga.
• bariery świetlne dla kategorii 4 urządzenie musi być dwukanałowe z rozpoznawaniem ciągłości połączeń, kiedy połączona jest bariera świetlna na OSSD samoczynnie rozpoznaje ciągłość połączeń.
• podbicie wejścia podbicie wejścia chroni szybkie kolejne przełączenie torów aktywujących, kiedy wejścia bezpieczeństwa sąotwarte przez krócej niż tASP. Wejścia bezpieczeństwa otwarte na dłużej niż tASP prowadzi do otwarcia torów aktywujących po czasie tR. Ponowny start jest blokowany na czas tSP. Przy zastosowaniu do operacji szybko zmiennych (szybki cykl zał-wył, np. z manulanym zasileniem) zalecamy użycie SNO 4063KM.

 


Schemat połączeń

 

SNO 4063K/KR/KM/K-A/KR-A/KM-A

AC/DC 24 V
SNO 4063K/KR/KM/K-A/KR-A/KM-A

SNO 4063K/KR/K-A/KR-A

AC 115 – 120 V/AC 230 V
SNO 4063K/KR/K-A/KR-A
 
Funkcje (kontynuacja)

SNO 4063KR


Funkcje odpowiadająurządzeniu SNO 4063K bez blokady startu. Po przyłożeniu napięcia zasilającego i zamkniętych wejściach bezpieczenstwa, tory aktywujące zostanązamknięte, niezależnie od tego czy zostanie wystartowane automatycznie czy manualnie. Urządzenie może być zainstalowane tam, gdzie po załączeniu napięcia niezbędne jest automatyczne uruchomienie (np. kompresory lub urządzenia uzdatniania wody ze szczegółowo podzielonymi obwodami wyłącznika bezpieczeństwa).


Wykres funkcji
SNO 4063K/KR/K-A/KR-A funkcja wykres A1/A2
S12
S31/S22
S34
K1,K2
13/14,23/24,33/34
tM= minimalny czas załączenia
tA1 = czas odpowiedzi
tTP = czas impulsu testującego
tR = czas wyzwolenia
tW = czas powrotu
SNO 4063K/KR/K-A/KR-A wykresy funkcji A1/A2
S12
S31/S22
S34
K1,K2
13/14,23/24,33/34
tM= minimalny czas załączenia
tA3/A1 = czas odpowiedzi
tTP = czas impulsu testującego
tR = czas wyzwolenia
tW = czas powrotu
A1/A2
S12
S31/S22
S34
K1,K2
13/14,23/24,33/34
tSP= czas wstrzymania
tA2 = czas odpowiedzi
tTP = czas impulsu testującego
tASP = czas odpowiedzi na wstyrzmanie
tR = czas wyzwolenia
tW = czas powrotu
Wytyczne

odpowiednie użycie
Urządzenie jest przekaźnikiem bezpieczeństwa. Jest częściąsystemów bezpieczeństwa przeznaczonych do ochrony ludzi, materiałów i maszyn.
• kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 zależy od zewnętrznego okablowania, wyboru czujników i ich rozmieszczenia w systemie.
• wskazany czas musi byćbadany podczas pracy urządzenia, inaczej urządzenie nie mogłoby sięzamknąć. Blokada może byćwyzwolona poprzez odpowiednie otwarcie wejśćbezpieczeństwa.
• w celu powielenia dostępnych torów aktywujących można zastosować urządzenia rozszerzeń typu SNE lub zewnętrzne styczniki z przekaźnikami o prowadzeniu wymuszonym.
• urządzenie i styki musząbyćzabezpieczone do maksymalnie 6 A bezpiecznikiem klasy gG lub zabezpieczeniem o charakterystyce B lub C.
• urządzenia sąwyposażone z ochronąprzeciążeniową(przy zwarciu). Po usunięciu przyczyny awarii urządzenie jest gotowe do pracy po około 3 s.
• wyjścia sterujące S11 jest dodatkowym do połączenia urządzeń sterujących zdefniowanych w instrukcji obsługi, ale nie do połączenia zewnętrznych urządzeńtakich jak lampy, przekaźniki lub styczniki.
• urządzenie musi zostać wbudowane w skrzynkę bezpieczeństwa o stopniu ochrony przynajmniej IP 54.

Prosimy zapoznać się z informacjami stowarzyszeń zawodowych!


Wymiary [mm]

SNO 4062K/SNO 4062KM

SNO 4062K/SNO 4062KM

SNO 4062K-A/SNO 4062KM-A

SNO 4062K-A/SNO 4062KM-A
 
Opis urządzenia/numer
typnapięcie znamionowezaciski        numer           sztk/opak.

SNO 4063K

DC 12 V
zaciski śrubowe R1.188.1110.0     1
AC/DC 24 V          50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.0960.0     1
AC 115 - 120 V     50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.0970.0     1
AC 230 V             50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.0980.0     1

SNO 4063K-A

DC 12 V
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1120.0     1
AC/DC 24 V          50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0990.0     1
AC 115 - 120 V     50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1000.0     1
AC 230 V             50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1010.0     1

SNO 4063KM

AC/DC 24 V          50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.1270.0     1

SNO 4063KM-A

AC/DC 24 V          50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1280.0     1

SNO 4063KR

DC 12 V
zaciski śrubowe R1.188.1160.0     1
AC/DC 24 V         50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.1130.0     1
AC 115 - 120 V    50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.1140.0     1
AC 230 V            50 - 60 Hz
zaciski śrubowe R1.188.1150.0     1

SNO 4063KR-A

DC 12 V
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1200.0     1
AC/DC 24 V        50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1170.0     1
AC 115 - 120 V    50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1180.0     1
AC 230 V          50 - 60 Hz
zaciski wtykowe śrubowe R1.188.1190.0     1

 

Dane techniczneSNO 4063K/SNO 4063KRSNO 4063KM
funkcje według EN 60204-1
przekaźnik bezpieczeństwa
wyświetlanie funkcji
3 LED, zielony
wykres funkcji
FD 221-5-1 W, FD 221-5-2 W, FD 221-5-3 W
obwody zasilające
 
napięcie znamionowe Un
DC 12 V,AC/DC 24V,
AC 115 -120 V,AC 230 V
AC/DC 24 V
pobór mocy DC
2,0 W
2,1 W
pobór mocy AC
2,4 W/4,4 VA
2,5 W/4,6 VA
tętnienia szczątkowe
2,4 VSS
częstotliwość znamionowa
50-60 Hz
zakres napięcia pracy
0,85-1,1xUN
zabezpieczenie obwodów zasilania sterowania
ochrona zwarciowa
obwody sterowania
 
wyjścia (S11, S21)
 
napięcie znamionowe wyjść (S11 do S21)
DC22V
napięcie w staniu jałowym (tylko urządzenia AC)
<40V
prąd wyjściowy
100 mA
ochrona zwarciowa/ograniczenie udarów prądowych
tak/-
tak/250 mA
wejścia (s12/s33, s31/s22, s34, s35)
 
zakres napięć wejściowych (tylko urządzenia DC)
DC 17,4 V bis DC 26,4 V
prąd znamionowy/udar prądowy (wejścia bezpieczeństwa S12/S33, S31 /S22)
40mA/100mA
prąd znamionowy/udar prądowy (wejście reset S34, S35)
5 mA/50 mA
czasy
 
dopuszczalny czas impulsu testującego tTP / częstotliwość testu
≤ 1000 us≤10s-1
czas odpowiedzi tA1 (wejście reset S34)
20 ms - 40 ms
czas odpowiedzi tA2 (wejście reset S34)
200 ms - 600 ms
20 ms - 80 ms
czas odpowiedzi tA3 (tylko SNO 4063KR)
100ms-400ms
minimalny czas załączenia tM (wejście reset S34, S35)
>80ms
czas zamykania tSP
-
70ms-130ms
czas odpowiedzi na zamykanie tASP
-
>7ms
czas powrotu tW
≥100 ms
czas wyzwolenia tR (K1, K2) przy wyłączeniu bezpieczeństwa
<25ms
czas synchronizacji tS
około 200 ms
obwody wyjściowe
 
tory bezpieczeństwa
 
rodzaje styków
3 zamykane, o pracy wymuszonej
napięcie przełączane Un
AC 230V/DC 300V
maksymalny prąd ln toru prądowego
6A
maksymalna suma prądów wszystkich torów prądowych DC 12 V, AC/ DC 24 VAC
12A 8A
115 -120 V, AC 230 V
 
kategoria zastosowania EN 60947-5 -1 360 h-1
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 4A / DC-13: Ue24 V DC, Ie 4 A
                                                       3600 h-1
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 3 A / DC-13: Ue 24 V DC, Ie 2,5 A
ochrona zwarciowa, maksymalny bezpiecznik
6 A klasy gG lub bezpiecznik typu B lub C
wytrzymałość mechaniczna
10x106 przełączeń
dane ogólne
 
droga upływu i dystans izolacyjny pomiędzy obwodami
według EN 60664-1
napięcie pomiarowe
4kV
kategoria przepięciowa
III
poziom zanieczyszczenia: wewnątrz/zewnątrz
2/3
napięcie pomiarowe
AC 300 V
napięcie testowe Uaff 50 Hz
2kV
stopień ochrony według DIN EN 60529 (obudowa/zaciski)
IP40/IP20
temeperatura otoczenia/zakres roboczy
-25-+55°C/-25-+75°C
rysunek
K 4-1 (zaciski śrubowe/K 4-2 (zaciski wtykowe)
przekroje przewodów linka/drut lub linka z tulejką zaciskową
2 x 0,14 - 0,75 mm2/1 x 0,14-2,5 mm2
1 x 0,25 - 2,5 mm2/2 x 0,25 - 0,5 mm2
dopuszczalny moment
zastosowanie dla UL i CSA przekrój przewodów
0,5 - 0,6 Nm
AWG 18-16 tylko przewody Cu
maksymalny moment
0.79 in-lbs
waga
0,21 kg (urządzenie DC) / 0,25 kg (urządzenia AC)

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontakuj się z nami

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj