Przekaźniki bezpieczeństwa opóźnienie dostępu SNV 4063KP
  • Przekaźniki bezpieczeństwa opóźnienie dostępu SNV 4063KP

Zdjęcia mają charakter wyłacznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźniki bezpieczeństwa opóźnienie dostępu SNV 4063KP

Urządzenie bazowe do jedno- lub dwukanałowego sterowania wyłącznikami bezpieczeństwa i drzwi bezpieczeństwa z opóźnieniem dostępu
• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 4/3 według EN 954-1
• urządzenie kategorii :
4 (styki bezzwłoczne)/3 (styki zwłoczne) według EN 954-1
• ustawiane opóźnienie załączenia od 0,15 do 3 s lub od 1,5 do 30 s
• sterowanie przez styki lub półprzewodniki
• nadzór przycisku reset, badanie ciągłości połączeń, nadzorowanie synchronizacji
• 3 tory aktywujące (2 bezzwłoczne, 1 opóźnienie załączenia) 

Zastosowanie

• ochrona ludzi i maszyn
• kontrolowanie połączeńinstalacji z przekaźnikami krańcowymi ze zintegrowaną blokadą
• odblokowanie opóźnienia załączenia elektromagnesu w wyłączniku krańcowym


Funkcje

opis urządzenia i funkcji
Po przyłożeniu napięcia do zacisków A1/A2 wyzwala przekaźniki K3 i K4 (zaciski 37/38) z ustawionym opóźnieniem zadziałania.
Czas opóźnienia zadziałania tA1może być ustawiny krokowo w przedziale od 0,15 do 3 s lub od 1,5 do 30 s, w zależności od typu urządzenia. Urządzenia jest uruchamianie poprzez naciśnięcie przycisku reset. Tryb pracy może zostać wybrany w następując sposób:

tryb działania z nadzorem przycisku reset.
(ocena opadającym zboczem sygnału, start manualny)
Przycisk reset musi być przyłączony do S33 przez zacisk S34. Urządzenie zostaje uruchomione poprzez wyzwolenie przycisku reset. Przekaźniki K3 i K4 (zaciski 37/38) przechodzą do pozycji wyłączonej. Wraz z opadającym zboczem sygnału (wyzwolony przycisk reset) sterowane są przekaźniki K1 i K2, które po upływie czasu opóźnienia załączenia tA3 przechodzą do pozycji samoryglującej. Po tej fazie załączania dwa tory aktywujące na zaciskach 13/14, 23/24 są zamknięte. Przy aktywacji komendy stop obwody prądowe przekaźników K1 i K2 zostają przerwane. Tory aktywujące (zaciski 13/14, 23/24) na wyjściu sąnatychmiast otwierane po upływie czasu wyzwolenia tR, i przekaźniki K3 i K4 sąpobudzane po upływie ustawionego czasu opóźnienia załączenia tA1, zaciski 37/38. Funkcje sąwyświetlane za pomocą3 diod LED, do których przyporządkowane są przekaźniki K1/K2, K3/K4 i napięcie zasilania.

Tryb działania bez nadzoru przycisku reset.
(ocena rosnącym zboczem sygnału, start automatyczny)
Dla nadzoru urządzeń ryglowania z mechanizmem blokującym i drzwi bezpieczeństwa ze startem automatycznym, należy użyć mostka pomiędzy zaciskami S33/S35. Urządzenie zareaguje na wznoszące zbocze sygnału wejściowego S12, który jest wewnętrznie połączony do S33. Przekaźniki K3 i K4 (zaciski 37/38) przechodzą do pozycji wyłączonej. Wraz ze wznoszącym zboczem sygnału wejścia S12, przekaźnik K1 zostanie pobudzony po czasie opóźnienia załączenia tA2. Po upływie tego czasu zostaną zamknięte 2 tory aktywujące (zaciski 13/14, 23/24). Po aktywacji komendy stop obwody zasilające przekaźniki K1 i K2 zostają przerwane. Dostępne tory aktywujące (zaciski 13/14, 23/24) są uruchamiane po upływie czasu wyzwolenia tR, i wewnętrzne przekaźniki K3 i K4 są pobudzane po wybranym czasie opóźnienia załączenia tA1, zaciski 37/38. Przy sterowaniu dwukanałowym i badaniu ciągłości połączeń , jest możliwe kontrolowanie obecności zwarć pomiędzy obwodami lub doziemień. Elektroniczny bezpiecznik chroni urządzenie przed uszkodzeniami. Po wyeliminowaniu zagrożenie, urządzenie jest gotowe do pracy po upływie około 3 s.

Nadzorowanie czasu synchronizacji

Użycie przekaźników krańcowych bezpieczeństwa dla sterowania jedno- lub dwukanałowego w osłonach bezpieczeństwa zależy od wymaganej kategorii bezpieczeństwa. Urządzenie oferuje sterowanie dwukanałowe z dodatkowym jednoczesnym nadzorem przekaźników krańcowych. Ustawiony jest jużczas synchronizacji tS ≈0,5 s. Przekaźnik krańcowy musi być ustawiony w taki sposób, że kanał 1, zaciski S11/S12 muszą się zamknąć przed kanałem 2, zaciski S21/S22 lubS11/S31. Zamknięcie kanału 2 przed kanałem 1 powoduje, że czas synchronizacji wynosi tS = ∞.


Schemat połączeń

PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA OPÓŹNIENIE DOSTĘPU SNV 4063KP schemat połączeń
Wymiary [mm]

SNV 4063KP


SNV 4063KP wymiary

SNV 4063KP-A


SNV 4063KP-A wymiar
 
Wykres funkcji

SNV 4063KP zastosowanie wyłącznika bezpieczeństwa (instalacja 2 i 3)

SNV 4063KP wykres funkcji A1/A2, napięcie zasilające, LED SUPPLY
S12 kanał 1 wyłączenie bezpieczeństwa
S31/S22 kanał 2 wyłączenie bezpieczeństwa
S34 reset opadające zbocze sygnału
13/14, 23/24, LED K1/K2
37/38, LED K3/K4
tA1 = czas opóźnienia zadziałania (ustawiany)
tA3 = czas odpowiedzi
tM = minimalny czas załączania
tR = czas wyzwolenia
tW = czas powrotu
 

zastosowanie dla drzwi bezpieczeństwa
(instalacja 1)

SNV 4063KP-A funkcja wykres A1/A2, napi.cie zasilaj.ce, LED SUPPLY
Stop S21/S22, S11/S12
S12 kanał 1 SK
S31/S22 kana; 2 UK
S35 reset wznoszące zbocze sygnału
13/14, 23/24, LED K1/K2
37/38, LED K3/K4
tA1 = czas opóźnienia zadziałania (ustawiany)
tA2 = czas odpowiedzi, pomiędzy zamykaniem drzwi a dezaktywacją
tR = czas wyzwolenia
tOK = czas niezbędny do zamknięcia kontroli styku
Wytyczne odpowiednie użycie

Urządzenie jest przekaźnikiem bezpieczeństwa. Może byćużyte jako komponent wyposażenia maszyn w celu ochrony ludzi, materiału i maszyn.

• kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 zależy od zewnętrznych połączeń, wyboru czujników i odpowiedniego umiejscowienia na maszynie.
• przycisk reset służący do startu manualnego (S34) powinien byćnaciśnięty przez więcej niż 3 s. Wskazanego czasu należy pilnować podczas pracy urządzenia, w innym przypadku urządzenie nie może zostać zablokowane. Blokada może zostać zwolniona po odpowiednim otwarciu wejść bezpieczeństwa.
• w celu powielenia torów aktywujących można użyć modułu rozszerzeń serii SNE lub styczników ze stykami o prowadzeniu wymuszonym.
• urządzenia i styki muszą być chronione bezpiecznikiem6 A klasy gG lub wylącznikiem o charakterystyce.
• urządzenie jest wyposażone w ochronęprzeciążeniową(przy zwarciach). W przypadku błędnego zadziałania zostanie wyzwolona, a urządzenie jest ponownie gotowe do pracy po około 3 s.
• wyjście sterujące S11/S33 jest przeznaczone tylko do połączenia urządzeń sterujących w instrukcji pracy a nie do połączenia urządzeńzewnętrznych takich jak lampy, przekaźniki czy styczniki.
• obwód wyłącznika bezpieczeństwa musi zostaćzamknięty zanim przycisk reset będzie aktywowany.
• podczas połączania czujników ze stykami kontraktonowymi lub wyjść półprzewodnika należy zwrócić uwagę na udar prądu załączania (zobacz Dane techniczne).
• urządzenie musi być zamontowane w szafce rozdzielczej o stopniu ochrony IP 54.

Należy przestrzegać również informacji stowrzyszeń zawodowych !

 

 

Opis urządzenia/numer
typopóźnienia wyłączenianapięcie znamionowezaciskinumer     sztk/opak.

SNV 4063KP

3 s DC 24V zaciski śrubowe stałe R1.188.0650.0     1
30 s DC 24V zaciski śrubowe stałe R1.188.0670.0     1

SNV 4063KP-A

3 s DC 24V zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0660.0     1
30 s DC 24V zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0680.0     1

 

Dane techniczne

SNV 4063KP

funkcje według EN 60204-1
przekaźnik wyłączenia bezpieczeństwa z opóźnieniem dostępu i mech. blokującym
wyświetlanie funkcji
3 LED, zielone
wykres funkcji
FD 221-12-1 W, FD 221-12-2 W
obwody zasilające
min
typ
max
napięcie znamionowe Un
DC 20,4 V
DC 24 V
DC 26,4 V
pobór mocy DC
 
1,8 W
 
tętnienie szczątkowe Uss
   
2,4 V
obwody sterowania
 
wyjściowe napięcie znamionowe S11/S33
 
DC 22 V
 
do zasilenia wejść S34, S35, S12, S31, S22
 
czas zadziałania/czas ponownej gotowości bezpiecznika (rezystor PTC)
 
2 s/3 s
 
prąd znamionowy/udar prądowy S12, S31, S22
 
25 mA/100 mA
 
prąd znamionowy/udar prądowy S34, S35
 
40 mA/50 mA
 
czas odpowiedzi tA1(2 zakresy, ustawiane bezstopniowo, bez buforowania) przy wyłączeniu bezpieczeństwa
0,15 s ±16%
1,5 s ±16%
30 ms
3 s ±16%
30 s ±16%
czas odpowiedzi tA2/ tA3
 
700 ms/30 ms
 
czas wyzwolenia tR przy wyłączeniu bezpieczeństwa
 
40 ms
 
czas załączania tM S33-S34
200 ms
   
czas załączania tM S33-S35
200 ms
 
czas powrotu tW (Start)
   
500 ms
czas synchronizacji tS
100 ms
 
500 ms
obwody wyjściowe
 
typy styków
2 tory aktywacji, bezzwłoczne, zwierne, o działaniu wymuszonym
1 tor aktywujący, opóźnienie załączenia, zwierne, o działaniu wymuszonym
napięcie przełączane Un
AC/DC 230 V
maksymalny prąd In toru prądowego
6 A
maksymalny prąd wszystkich torów prądowych
12 A
kategoria zastosowania EN 60947-5-1
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 4 A (3600 przełączeń/h)
DC-13: Ue 24 V DC, Ie 5 A (360 przełączeń/h)
ochrona zwarciowa, maksymalny bezpiecznik
6 A klasy gG lub bezpiecznik typu B lub C
dane ogólne
 
droga upływu i dystans izolacyjny pomiędzy obwodami
według EN 60664-1
znamionowa wytrzymałość napięciowa
4 kV
kategoria przepięciowa
III
stopień zanieczyszczenia urządzenia: wewnątrz /zewnątrz
2/3
napięcie pomiarowe
AC 300 V
stopień ochrony według DIN EN 60529 (obudowa /zaciski)
IP 40/IP 20
temperatura otoczenia, zakres roboczy
-25 - +55 °C/-25 - +75 °C
rysunek
K 4-1 (zaciski śrubowe/K 4-2 (zaciski wtykowe)
przekroje przewodów linka/drut
lub linka z tulejką zaciskową
2x0,14 - 0,75 mm2/1x0,14 - 2,5 mm2
1x0,25 - 2,5 mm2/2x0,25 - 0,5 mm2
fdopuszczalny moment
0,5 - 0,6 Nm
zastosowanie dla UL i CSA przekrój przewodów
    maksymalny moment
AWG 18-16 tylko przewód
Cu 0.79 in-lbs
waga
0,2kg
akcesoria
-

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontakuj się z nami

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a