Przekaźniki bezpieczeństwa sterowane zatrzymywanie SNV 4063KL
  • Przekaźniki bezpieczeństwa sterowane zatrzymywanie SNV 4063KL

Zdjęcia mają charakter wyłacznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźniki bezpieczeństwa sterowane zatrzymywanie SNV 4063KL

PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWANE ZATRZYMYWANIE SNV 4063KL

Jednostka bazowa do zastosowania z jedno- lub dwukanałowymi wyłącznikami bezpieczeństwa i drzwiami bezpieczeństwa
• kategoria stopu 0/1 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 4/3 według EN 954-1
• kategoria bezpieczeństwa:
4 (styki bezzwłoczne)/3 (styki zwłoczne) według EN 954-1
• opóźnienie wyłączenia ustawiana od 0,15 do 3 s lub od 1,5 do 30 s
• sterowanie przez styki lub półprzewodniki
• kontrola przycisku reset, badanie ciągłosci połączeń, nadzór czasu synchronizacji
• 3 tory aktywujące (2 bezzwłoczne, 1 opóźnienie wyłączenia)

PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWANE ZATRZYMYWANIE SNV 4063KL
 
Zastosowanie

• ochrona ludzi i maszyn
• kontrola wyłącznika bezpieczeństwa
• kontrola przesuwnych osłon bezpieczeństwa
• opóźnienie wyłączenia pracującej maszyny


Funkcje

opis urządzenia i funkcji
Po podaniu napięcia na zaciski A1/A2 i zamkniętym obwodzie wyłącznika bezpieczeństwa, funkcje sterowania sąaktywowane poprzez aktywacjęprzycisku reset. Przekaźniki od K1 do K4 po upływie czasu odpowiedzi zamykają sięsame. Po tej fazie włączania, trzy obwody aktywujące na wyjściach 13/14, 23/24 i 37/38 zostajązamknięte (zaciski 13/14, 23/24 i 37/38). Trzy diody LED pokazująstan wewnętrznych przekaźników K1/K2, K3/K4 i napięcia zasilania. Jeśli przycisk wyłącznika bezpieczeństwa jest aktywowany, prąd płynący od przekaźników K1 do K4 zostaje przerwany. Bezzwłoczne tory aktywujące 13/14, 23/24 na wyjściu są natychmiast otwierane po czasie wyzwolenia tR1, a styk o opóźnionym wyłączeniu 37/38 pozostaje zamknięty przez czas tR2. Czas opóźnienia wyłączenia może zostaćw zakresie od 0,15 do 3 s lub od 1,5 do 30 s. Przy sterowaniu dwukanałowym i sprawdzaniu ciągłości połączeń przewodów torów sygnałowych zostaną dodatkowo sprawdzone błędy ciągłości połączeń i ewentualnych doziemień. Wewnętrzny elektroniczny obwód chroni przekaźniki urządzenia przed zniszczeniem. Po wyeliminowaniu błędu urządzenie wróci do pracy po upływie około 3s.

nadzór przycisku reset
Urządzenie może zostać włączone zboczem opadającym lub wznoszącym zboczem sygnału (zaciski S34 lub S35). Dla specyfcznego zastosowania wyłącznika bezpieczeństwa ze startem manualnym, przycisk reset musi być połączony do zacisków S33/S34. Urządzenie jest załączane tylko opadającym zboczem sygnału przycisku reset. Aby wystartowaćurządzenie przycisk reset musi zostać naciśnięty i wyzwolony. Dla zastosowania z bramką ochronną, gdzie należy wykonać reset automatyczny, niezbędne jest zmostkowanaia zacisków S33 i S35. Urządzenie będzie reagowało na wznoszące zbocze wejściowego sygnału na S12, który jest wewnętrznie połączony do S33.

sprawdzanie synchronizacji
Użycie przekaźników krańcowych jedno- albo dwukanałowych w osłonach bezpieczeństwa zależy od wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Urządzenie oferuje dwukanałowe sterowanie i dodatkowego sprawdzanie synchronizacji przekaźników na życzenie. Warunek wstępny testu bieżącego elementów krańcowych wynosi tS 0,5 s, Przekaźnik krańcowy musi byćpozycjonowany dlatego kanał 1, zaciski S11/S12 musi zostać zamknięty przed kanałem 2, zaciski S21/S22. Jeśli kanał 2 jest zamykany przed kanałem 1 czas synchronizacji wynosi tS =r1

Wytyczne (odpowiednie użycie)

Urządzenie jest przekaźnikiem bezpieczeństwa. Jest częścią systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do ochrony ludzi, materiałów i maszyn.
• kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 zależy od zewnętrznego okablowania, wyboru czujników i ich rozmieszczenia w systemie.
• przycisk reset używany do startu manulanego (S34) musi być naciśnięty dłużej niż przez 3s. wskazany czas musi być badany podczas pracy urządzenia, inaczej urządzenie nie mogłoby się zamknąć. Blokada może być wyzwolona poprzez odpowiednie otwarcie wejść bezpieczeństwa.
• w celu powielenia dostępnych torów aktywujących można zastosować urządzenia rozszerzeńtypu SNE lub zewnętrzne styczniki z przekaźnikami o prowadzeniu wymuszonym.
• urządzenie i styki musząbyćzabezpieczone do maksymalnie 6 A bezpiecznikiem klasy gG lub zabezpieczeniem o charakterystyce B lub C.
• urządzenia są wyposażone w ochronę przeciążeniową (przy zwarciu).
Po usunięciu przyczyny awarii urządzenie jest gotowe do pracy po około 3 s.
• wyjścia sterujące S11 jest dodatkowym do połączenia urządzeń sterujących zdefniowanych w instrukcji obsługi ale nie do połączenia zewnętrznych urządzeń takich jak lampy, przekaźniki lub styczniki.
• obwód wyłącznika bezpieczeństwa musi byćzamknięty przed aktywacją przycisku reset.
• przy połączeniu czujników ze stykami kontraktonowymi lub wyjściami półprzewodnikowymi należy zwrócićuwagęna wejściowy prąd szczytowy (zobacz dane techniczne obwodów sterujących).
• urządzenie musi zostaćwbudowane w skrzynkębezpieczeństwa o stopniu ochrony przynajmniej IP 54.

Prosimy zapoznać się z informacjami stowarzyszeń zawodowych!

 

Schemat połączeń
PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWANE ZATRZYMYWANIE SNV 4063KL schemat połączeń
 
Wykres funkcji
PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWANE ZATRZYMYWANIE SNV 4063KL wykres A1/A2 napięcie zasilania LED
S12 wyłącznik bezpieczeństwa (kanał 1)
S31/S22 wyłącznik bezpieczeństwa (kanał 2)
S34 reset opadające zbocze
13/14,23/24,LED K1/K2
37/38, LED K3/K4
tM = minimlany czas załączenia
tA = czas odpowiedzi
tR1 = czas wyzwolenia
tR2 = ustawiony czas opóźnienia wyłączenia
TW = czas powrotu
wykres funkcji PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWANE ZATRZYMYWANIE SNV 4063KL A1/A2 napięcie zasilania LED
S12 wyłącznik bezpieczeństwa (kanał 1)
S31/S22 wyłącznik bezpieczeństwa (kanał 2)
S34 reset opadające zbocze
13/14,23/24,LED K1/K2
37/38, LED K3/K4
tM = minimlany czas załączenia
tA = czas odpowiedzi
tR1 = czas wyzwolenia
tR2 = ustawiony czas opóźnienia wyłączenia
TW = czas powrotu
Wymiary [mm]

 

PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWANE ZATRZYMYWANIE SNV 4063KL wymiary

 

PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWANE ZATRZYMYWANIE SNV 4063KL wymiary
 

Opis urządzenia/numer
typopóźnienia wyłączenianapięcie znamionowezaciskinumer    sztk/opak.

SNV 4063K

3 s DC 24V zaciski śrubowe R1.188.0610.0     1
30 s DC 24V zaciski śrubowe R1.188.0630.0     1

SNV 4063KL-A

3 s DC 24V zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0620.0     1
30 s DC 24V zaciski wtykowe śrubowe R1.188.0640.0     1

 

Dane techniczne

SNV 4063KL

funkcje według EN 60204-1
przekaźnik bezpieczeństwa ze sterowanym zatrzymywanie
wyświetlanie funkcji
3 LED, zielone
wykres funkcji
FD 221-11-1 W, FD 221-11-2 W
obwody zasilające
min
typ
max
napięcie znamionowe Un
AC/DC 20,4 V
AC/DC 24 V
AC/DC 26,4 V
pobór mocy DC
 
2,6 W
 
tętnienie szczątkowe Uss
   
2,4 V
obwody sterowania
 
wyjściowe napięcie znamionowe S11/S33 do zasilenia wejść S34, S35, S12, S31, S22
DC 22 V
   
czas zadziałania/czas ponownej gotowości bezpiecznika (rezystor PTC)
 
2 s/3 s
 
prąd znamionowy/udar prądowy S12
 
25 mA/50 mA
 
prąd znamionowy/udar prądowy S31, S22
 
25 mA/100 mA
 
prąd znamionowy/udar prądowy S34, S35
 
40 mA/50 mA
 
czas odpowiedzi tA1(z nadzorem przycisku reset) na S34
 
30 ms
 
czas odpowiedzi tA2(bez nadzoru przycisku reset) na S35
 
700 ms
 
czas wyzwolenia tR1 K1, K2 przy wyłączeniu bezpieczeństwa
 
25 ms
 
czas wyzwolenia tR2 K3, K4 (2 ustawiane zakresy, ustawiane bezstopniowo, bez buforowania)
0,15 s ±16%
1,5 s ±16%
 
3 s ±16%
30 s ±16%
minimalny czas załączania tM S33-S34
200 ms
 
3 s
czas załączania tM S33-S35
200 ms
 
°°
czas powrotu tW (Start)
 
500 ms
 
czas synchronizacji tS
100 ms
 
500 ms
obwody wyjściowe
 
wyposażenie styków
2 tory aktywujące bezzwłoczne, zwierne, o prowadzeniu wymuszonym
1 tor aktywujący z opóźnieniem wyłączenia, zwierny, o prowadzeniu wymuszonym
napięcie przełączane Un
AC/DC 230 V
maksymalny prąd In toru prądowego
6 A
maksymalny prąd wszystkich torów prądowych
12 A
kategoria zastosowania EN 60947-5-1
AC-15: Ue 230 V AC, Ie 4 A (3600 przełączeń/h)
DC-13: Ue 24 V DC, Ie 5 A (360 przełączeń/h)
ochrona zwarciowa, maksymalny bezpiecznik
6 A klasy gG lub bezpiecznik typu B lub C
dane ogólne
 
droga upływu i dystans izolacyjny pomiędzy obwodami
według EN 60664-1
znamionowa wytrzymałość napięciowa
4 kV
kategoria przepięciowa
III
poziom zanieczyszczenia: wewnątrz /zewnątrz
2/3
napięcie pomiarowe
AC 300V
stopień ochrony według DIN EN 60529 (obudowa /zaciski)
IP 40/IP 20
temperatura otoczenia, zakres roboczy
-25 - +55 °C/-25 - +75 °C
rysunek
K 4-1 (zaciski śrubowe/K 4-2 (zaciski wtykowe)
przekroje przewodów linka/drut
2x0,14 - 0,75 mm2/1x0,14 - 2,5 mm2
lub linka z tulejką zaciskową
1x0,25 - 2,5 mm2/2x0,25 - 0,5 mm2
dopuszczalny moment
0,5 - 0,6 Nm
zastosowanie dla UL i CSA
przekrój przewodów
AWG 18-16 tylko przewód Cu
0.79 in-lbs
 
maksymalny moment
waga
0,2 kg
akcesoria
-

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontakuj się z nami

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a