Układ zasilacza DC-DC do kontrolowanego rozładowywania i ładowania baterii akumulatorów

Układ zasilacza DC-DC do kontrolowanego rozładowywania i ładowania baterii akumulatorów | DACPOL SERVICE

Układ zasilacza DC-DC do kontrolowanego rozładowywania i ładowania baterii akumulatorów

 

 

PARAMETRY ZNAMIONOWE:
Napięcie zasilające: bateria akumulatorów o maksymalnym napięciu UAmx=800V (rozładowanie),
- prostownik diodowy zasilany z sieci 3x400V AC
Napięcie wyjściowe regulowane UR=0÷UAV
Brak izolacji pomiędzy napięciem zasilania UA, a napięciem wyjściowym UR,


 
Maksymalny prąd wyjściowy rozładowywania
IRmx=200A,
Minimalny prąd wyjściowy rozładowywania
IRmin=10A,
Czas dojścia do maksymalnej nastawy napięcia lub prądu wynosi
6.5s,
Sygnał zadawania prądu
Izad=0.5V÷10V dla IR =10A÷200A,
Sygnał zadawania napięcia
Uzad=0÷100V dla UR=0÷UAV,
Wyjście alarmu (binarne TTL)
wyjście na łączówce,
Potwierdzenie gotowości do pracy (brak awarii)
wyjście na przekaźnik GOTOW,
Potwierdzenie pracy układu
wyjście na przekaźnik PRACA,
Wyjście pomiaru napięcia zasilającego
UApom=0÷5.0V dla UA=0÷330V,
Wyjście pomiaru napięcia wyjściowego
URpom=0÷5.0V dla UR=0÷330V,
Wyjście pomiaru prądu wyjściowego RMS
IRpom=0÷5.0V dla IR=0÷200A,
Napięcie zasilania elektronicznych układów sterowania
230V / 50Hz,


ZABEZPIECZENIA
Kontrola prądu zwarciowego w obu modułach IGBT,
Kontrola prądu przeciążeniowego w obu modułach IGBT,
Kontrola napięcia zasilającego obwody sterowania obu modułów IGBT,
Kontrola temperatury w obu modułach IGBT,
Kontrola przekroczenia maksymalnej wartości prądu wyjściowego IR > 300A,

OPIS UKŁADU ZASILACZA

Schemat połączeń elementów zasilacza przedstawiono na rysunku. Składa się on z dwóch układów czoperowych zbudowanych w oparciu o elektroizolowane inteligentne moduły IGBT firmy Mitsubishi. Każdy czoper posiada kondensatory filtrujące i odsprzęgające.
Tranzystory w modułach IGBT sterowane są za pomocą układów USB1 i USB2. Zapewniają one separowane napięcie zasilające sterownik wewnętrzny modułu, separację sygnałów sterujących tranzystorami oraz separację sygnałów o stanie awaryjnym modułu IGBT.
Obwód silnoprądowy zawiera dławik wyrównawczy wejściowy LF o indukcyjności 1mH każdy. Na wyjściu każdego czopera zastosowano dwa dławiki wygładzające o indukcyjności 300 mH każdy. Wyjścia czoperów połączone są ze sobą za dławikami (praca równoległa). Równolegle do wyjścia podłączony jest kondensator wygładzający CC1 o pojemności 100µF. Napięcie z tego kondensatora jest sygnałem sprzężenia zwrotnego napięcia wyjściowego.
UWAGA!! – obudowa tego kondensatora połączona jest galwanicznie z biegunem ujemnym kondensatora. Musi być zastosowana izolacja śruby mocującej! Służą do tego podkładki izolujące i plastikowa nakrętka.
Sprzężeniem zwrotnym prądowym jest sygnał sumarycznego prądu wyjściowego z obu czoperów.

Do zasilania układów elektronicznych służy transformator TrZ dający na wyjściu cztery separowane napięcia przemienne 21V / 50Hz o zróżnicowanych (jak na rysunku) wartościach prądów wyjściowych. Napięcia te zasilają zespół czterech zasilaczy (Z1÷Z4) o jednakowych napięciach wyjściowych U = 27Vdc i różnych obciążeniach.

Zasilacze te muszą być przyporządkowane do odpowiednich układów :

zasilacz Z1 - płytka Układu Kontroli I Sterowania,
zasilacz Z2 - układ USB1 łączówka J5(prawa strona – N),
zasilacz Z3 - układ USB2 łączówka J5(prawa strona – N),
zasilacz Z4 - układ USB1 łączówka J1(lewa strona – P),
zasilacz Z5 - układ USB2 łączówka J1(lewa strona – P),

Uwagi
- Przy łączeniu zasilacza należy zwrócić uwagę na prawidłowe kierunki napięć i prądów.
- Przewód niebieski sprzężenia napięciowego UR powinien być połączony z zaciskiem dodatnim kondensatora CC1, a przewód czarny z zaciskiem ujemnym.
- Kierunek przepływu prądu wyjściowego (od „plusa”) przez element pomiarowy sprzężenia zwrotnego prądowego (typu LEM) musi być przeciwny do strzałki na elemencie pomiarowym.
- Przyłączanie kondensatorów filtrów obu czoperów do baterii akumulatorów powinno dokonywać się poprzez opornik (zwierany później) wstępnego ładowania kondensatorów. Pozwoli to na uniknięcie udarowego prądu wstępnego ładowania.
- Konstrukcję zasilacza stanowi blok z dwóch połączonych radiatorów, na których zamocowano moduły IGBT, kondensatory i układy USB.
- Konstrukcje prostownika stanowi radiator RE na którym zamocowano trzy bloki dwu- diodowe oraz kondensatory. Do chłodzenia radiatorów zastosowano wentylatory.
Do radiatorów przymocowano również układ sterowania UKIS oraz układy pomiarowe.
Dławiki, transformator zasilaczy, blok zasilaczy oraz kondensator wyjściowy CC1 powinny być zamocowane w odpowiednim miejscu w szafie całego układu.
Що є сумою 6 і 8?
 

Назад

Pекомендується

Moduł diodowy arrow

PD412411
POWEREX

Złącze Lumberg arrow

RKCS 5/9
Lumberg

Tyrystor arrow

T1220N20TOF
Infineon

Obudowy hermetyczne arrow

Z65J ABS
KRADEX

Dioda arrow

D22-25-12-NO
LAMINA

Наши поставщики

Ваша корзина пуста.