Taisyklės

Taisyklės

Taisyklės

ŽODYNĖLIS:

1. Internetinė svetainė –adresu www.dacpol.eu esanti svetainė, informuojanti apie produktus ir suteikianti galimybę užduoti klausimą bei padaryti užsakymą;
2. Katalogas – spausdintinė medžiaga su informacija apie produktus;
3. Siunčiamas katalogas – spausdintinė medžiaga su informacija apie produktus ir jų kainas;
4. Sandėlys – vieta, kur komplektuojami klientų užsakymai;
5. Darbo dienos – visos savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatymais nustatytus laisvadienius;
6. Užsakymo realizavimo laikas – laikas, per kurį DACPOL sukomplektuos užsakymą ir perduos siuntimui į Kliento nurodytą adresą paštui arba kurierių/spedicinei įmonei;
7. Krepšelis – Internetinės Svetainės elementas, kurio pagalba Klientas patikslina užsakymo detales.
8. Užsakymo formuliaras – Internetinės Svetainės elementas leidžiantis daryti užsakymus.
9. Produkto puslapis – puslapis, kuriame pateikta informacija apie produktą.

§ 1.
Užsakymo realizavimo sąlygos

1. Klientas gali pateikti užsakymą:
    a. elektroninu paštu (e-mail);
    b. per Internetinę Svetainę;
    c. faksu;
    d. telefonu;
    e. paštu (tradicinis laiškas);
    f. per esanti Internetinėje Svetainėje komunikatorių (Konsultantas).

2. Užsakydamas prekes Klientas automatiškai pasirašo prekių pirkimo sutartį su DACPOL Sp. z o.o. buveinės adresas 05-500 Piaseczno , ul. Puławska 34, NIP: PL5210083644, REGON: 012546238, KRS: 0000105242.

3. Pirmas užsakymas turi būti pateiktas:

a. Faksu, paštu arba elektroniniu paštu, užsakyme būtina nurodyti sekančią informaciją:
   I. Kliento adresą ir pavadinimą,
   II. Telefono numerį,
   III. Įmonės kodą,
   IV. Užsakančio asmens pavardę ir kontaktinį telefoną (kontaktui kilus neaiškumams),
   V. e-mail adresą,
   VI. Fakso numerį,
   VII. Gaminio numerį (tipą),
   VIII. Kainą už 1 vienetą,
   IX. Užsakomų prekių kiekį,
   X. Duomenys faktūrai – jei jie skirtingi nei Kliento duomenys,
   XI. Prekių pristatymo adresą – jei jis skirtingas nei Kliento adresas,
   XII. Prekių pristatymo būdą.
  XIII. Kliento patvirtinimas, kad jis susipažino ir sutinka su DACPOL sp. z o.o. reglamentu – kuris prieinamas internetinėje svetainėje www.dacpol.eu

b. per internetinę svetainę;

4. Užsakymų optimizavimui, ypatingai pirmo užsakymo atveju, mes skatiname užpildyti formuliarą, kurio pavyzdis randasi Kataloge ir svetainėje www.dacpol.eu [parsisiųsti užsakymo formuliarą], arba pereiti prie nemokamos registracijos Internetinėje Svetainėje.

5. Jei pirkimas atliekamas Internetinės Svetainės pagalba, Klientas po užsiregistravimo ir prisijungimo daro užsakymą naudojantis Užsakymo Formuliaru.

6. Jei pirkimas atliekamas Internetinės Svetainės pagalba, Klientas po registarcijos ir prisijungimo daro užsakymą, pasirenkant produktą, kuriuo yra suinteresuotas, naudojant „Užsakyti” arba „Įdėti į krepšelį”, toliau nurodo pristatymo vietą, prekių siuntimo būdą ir užsakymo apmokėjimo formą.

7. Užsakyme Klientas nurodo:
    a. užsakomas prekes, gamyklinį numerį (tipą);
    b. užsakomų prekių kiekį (kaip nurodyta § 2 p. 4)
    c. adresas, kurį reikiai įrašyti faktūroje ir prekių pristatymo adresas. Tai gali būti skirtingi adresai;
    d. pristatymo būdą;
    e. apmokėjimo būdą;
    f. pabaigoje Klientas turi galimybę įsivesti papildomą informaciją apie užsakymą (lauke PASTABOS).

8. DACPOL pasilieka sau teisę atmesti užsakymą, jeigu klientas turi įsiskolinimų arba jo finansinė ar juridinė situacija gali kelti abejonių dėl klientų mokumo ateityje.

9. Sandėlio stovis yra pateikiamas svetainėje www.dacpol.eu – tai yra orientacinis sandėlio stovis ir jis gali skirtis nuo faktinio sandėlio stovio.

10. Jeigu po užsakymo pateikimo Klientas atsiųs tą pati užsakymą kitoje formoje, jis privalo padaryti matomoje vietoje aišku prierašą: „Patvirtinimas užsakymo pateikto ........ dieną”. Kitaip toks užsakymas bus laikomas kaip eilinis naujas užsakymas.

11. DACPOL taip pat priima užsakymus nestandartinėms prekėms pagal individualų užsakymą. Šiuo atveju klientas privalo suderinti užsakymo detales su Pardavimo Skyriumi.

12. DACPOL neatsako už prekių nepristatymą ar pristatymo vėlavimą dėl klaidingai ar netiksliai Kliento įrašyto pristatymo adreso.

13. Dėl prekių trūkumo Sandėlyje arba neturėjimo galimybės įvykdyti Kliento užsakymą, DACPOL turi teisę nutraukti prekių tiekimo sutartį 30 dienų laikotarpyje nuo jos pasirašymo datos. Jeigu numatomas realizavimo terminas yra ilgesnis nei 30 dienų, DACPOL turi teisę nutraukti sutartį per laiką, numatytą šito užsakymo realizavimui . Jeigu už prekes buvo atsiskaityta iš anksto – DACPOL grąžins klientui sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo anuliavimo.

14. Periodinių ir ilgalaikių užsakymų sąlygos derinamos papildomai su Pardavimo Skyriumi.

15. Jeigu yra anuliuojamas užsakymas pateiktas kitaip nei per „Elektroninę Parduotuvę” DACPOL reikalaus kompensacijos - 40% neto nuo užsakymo vertės.

§ 2.
Prekių kaina

1. DACPOL talpina informacija apie siūlomas prekes Internetinėje Svetainėje, Kataloge ir Siunčiamajam Kataloge o taip pat kitoje informacinėje ir reklaminėje medžiagoje.

2. Kainos Internetinėje Svetainėje ir Siunčiamajam Kataloge yra orientacinio pobūdžio ir negali būti laikomos siūlomomis pardavimo kainomis (kaip apibrėžia Civilinis Kodeksas).

3. Kainos Internetinėje Svetainėje ir Siunčiamajam Kataloge šalia siūlomo produkto yra nurodytos:
   a. be PVM lenkų zlotais [pln] arba euro [eur] arba doleriais [usd] jei nėra aiškiai prašyta, kad kaina nurodyta kita valiuta.
   b. neįtrauktos siuntimo išlaidos;
   c. neįtraukti muito mokesčiai.

4. Galutinė galiojanti kaina yra kaina nurodyta komerciniame pasiūlyme DACPOL atsakingo asmens, arba raštiškai atsakingo DACPOL asmens patvirtinta kaina.

5. DACPOL pasilieka sau teisę keisti kainą dėl susiklosčiusių išorinių aplinkybių, kurioms DACPOL neturi įtakos (ty. kainų pasikeitimas pasaulinėse rinkose, valiutų kursų svyravimai, mokesčių įstatymų pasikeitimai, ir kitos) iš anksto informuojant apie tai klientą.

§ 3.
Apmokėjimo būdai ir užsakymo realizavimas 

Pagrindinė atsiskaitymo forma – mokėjimas atsiimant prekes arba patvirtintas išankstinis mokėjimas banko pavedimu. Kiti apmokėjimo būdai priklauso nuo realizuojamu užsakymų dydžio ir periodiškumo ir yra papildomai derinami tarp Kliento ir Pardavimų Skyriaus.

§ 4.
Prekių pristatymo sąlygos

1. Užsakymo pristatymas/atsiėmimas vyksta DACPOL įmonėje arba prekes yra siunčiamos su specializuota kurierių/spedicinę firma arba paštu.

2. Atveju, jei yra laikinas užsakomo produkto trūkumas Sandėlyje arba atveju, jei prekės yra tiekiamos pagal kliento individualų užsakymą, DACPOL papildomai informuoja Klientą apie preliminarų numatomą užsakymo realizavimą terminą.

3. Užsakytų prekių pristatymo išlaidos, kurios priklauso nuo siuntinio svorio ir gabaritų, apmoka Klientas.

4. Atveju, jei pasirinktas yra užsakymo atsiėmimas iš pardavėjo DACPOL arba DACPOL BALTIC sandelio, Pirkėjas privalo atsiimti užsakytas prekes 7 dienų bėgyje nuo datos, kai gautas iš DACPOL pranešimas apie galimybę atsiimti prekes. Užsakytų prekių neatsiėmimas neatleidžia Pirkėjo nuo prievolės sumokėti už užsakytas prekes. Po atsiėmimui nustatyto termino viršijimo prekės gali būti išsiųstos Pirkėjui pačio Pirkėjo sąskaita.

5. Prie užsakymo, kurio vertė neviršija 50 pln neto DACPOL gali pridėti užsakymo aptarnavimo mokestį, kuris sudaro 10 pln neto.

6. DACPOL neatsako už ne dėl jo kaltės pradelstą prekių pristatymo terminą.

7. Pirkėjas privalo patikrinti siuntinio tūrinį kurierio/spedicinės firmos arba pašto atsakingo darbuotojo akivaizdoje.

8. Atveju, jei yra nustatytas siuntos pažeidimas transportavimo metu Klientas privalo:
   a. Pranešti apie šį faktą kurierio/spedicinės firmos arba pašto atstovui siuntos patikrinimo metu.
   b. Sudaryti protokolą dalyvaujant kurierio/spedicinės firmos arba pašto atstovui.
   c. Telefonu arba mailu pranešti DACPOL Pardavimų Skyriui apie susiklosčiusią situaciją pateikiant duomenys nurodytus § 1 punkte 3 bei punktose I – IX ir siuntos duomenys .

9. Jeigu veiksmai nurodyti § 4 punktuose 7 i 8 neatlikti, reklamacija dėl prekių transportavimo ir pristatymo yra atmetama.

§ 5.
Reklamacijos procedūra

1. Ribos, kuriose DACPOL neša atsakomybę prieš Klientą (apibrėžtos šitame Reglamente). Įmonė DACPOL 60 darbo dienų bėgyje nuo reklamacijos gavimo dienos išnagrinėja pateiktą reklamaciją ir praneša klientui išvadas ir tolimesnę numatomų veiksmų eigą.

2. Atveju, jei skiriasi užsakytų ir gautų prekių kiekis, Klientas privalo informuoti apie tai DACPOL iš karto po prekių gavimo, bet ne veliau kaip 3 dienų bėgyje. Visais kitais atvejais reklamacija privalo būti pateikta 60 dienų laikotarpyje nuo užsakytų prekių gavimo dienos.

3. Būtina sąlyga, kad DACPOL nagrinėtų reklamaciją, yra reklamacinių prekių kartu su pirkimo dokumentais, reklamacijos aprašymo ir duomenų surašytų § 1 punkte 3 lit. ir punktuose I – IX bei siuntos duomenų pristatymas į DACPOL.

4. Jeigu reklamacija pripažinta pagrįsta tose ribose, kuriose DACPOL yra atsakingas prieš Klientą (ribos apibrėžtos šitame reglamente), DACPOL pateikia Pirkėjui nurodytus užsakyme prekes arba grąžina pinigus.

§ 6.
Garantinės sąlygos

1. DACPOL parduodamos prekės turi gamintojo arba distributoriaus nustatyta garantinį laikotarpį. DACPOL nesuteikia jokios garantijos parduodamoms prekėms, išskyrus atvejus, kai Pirkėjui yra pristatomos prekės su DACPOL išrašytu garantiniu dokumentu, kuriame nurodyta DACPOL atsakomybė už garantinį laikotarpį.

2. Skundus dėl nekokybiškių prekių, kurioms gamintojas arba distributorius suteikė garantiją, Klientas gali reikšti betarpiškai garantijos teikėjui, vadovaujantis nustatytomis garantinėmis sąlygomis ir bendrai nustatytomis taisyklėmis.

§ 7.
Force majeure

Nenugalimų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti sutarties pasirašymo metu ir kurios kliudo arba neleidžia DACPOL įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų atveju, DACPOL yra atleistas nuo  nustatytų šiuo reglamentu  įsipareigojimų kol veikia šitos aplinkybės.

§ 8.
Atsakomybės ribos

1. DACPOL neatsako už žalą, kuri atsirado dėl pristatymo terminų vėlavimo, prekių su skirtingais nei nurodyta kataloge parametrais pristatymo, prekių nepristatymo arba kainų pasikeitimo.

2. DACPOL neatsako už žalą, kuri atsirado dėl gamybos sustabdymo, pelno arba netesioginių nuostolių, ryšium su prekių nepateikimu nustatytu laikotarpiu.

3. DACPOL netaikoma atsakomybė pagal garantinius įsipareigojimus dėl defektuotų prekių.

4. DACPOL neatsako už žalą asmenims arba turtui, kurią sukėlė pristatytos prekės, kuri įvyko po to, kai prekės iškeliavo iš DACPOL sandelio tolimesniam pristatymui klientui.

5. DACPOL neatsako už klaidas, kurios atsirado rengiant ir spausdinant katalogą ir klaidas prisegtoje techninėje dokumentacijoje. Medžiagų, esančių kataloge panaudojimui, ypač vaizdų, aprašymų, grafikos ir prezentacijų, reikalingas DACPOL sutikimas.

§ 9.
Teisės

1. Nuosavybės teisės – DACPOL priklauso nuosavybės teisė parduodamoms prekėms iki pilno atsiskaitymo už prekes. Prieš pilną atsiskaitymą už prekes, Klientui nepriklauso, be rašytinio sutikimo iš DACPOL pusės, teisė disponuoti tomis prekėmis taip, kad galėtų kilti gresmė ar kliūtys DACPOL priklausančių prekių nuosavybės teisei.

2. Gamintojų pavadinimai ir prekybiniai ženklai priklauso jų savininkams ir yra naudojamos išskirtinai informaciniais tikslais.

3. Publikuojama Kataloge techninė produktų informacija yra sutrumpinta bei bendro pobūdžio ir negali būti naudojama kaip pagrindas pretenzijoms. Bet kokių abejonių atveju prieš priimant sprendimą prašome kontaktuotis su Pardavimų Skyriumi.

§ 10.
Pardavimo taisyklės individualiems klientams

Atveju, jei prekės parduodamos Klientams, kurie yra fiziniai asmenys nevykdantys ūkinės veiklos, šio reglamento sąlygos yra taikomos išskirtinai įstatymais nereglamentuotais atvejais.

§ 11.
Ginčai

Visi ginčai tarp šalių, susiję su pardavimais ir šios sutarties vykdymu, pirmoje eilėje bus sprendžiami geranoriškumo principu. Galutinai ginčai tarp šalių yra sprendžiami pagal galiojančius Lenkijos Respublikoje įstatymus atitinkamam teisme (ryšium su tuo, kad DACPOL įmonės buveinė randasi Lenkijoje).

§ 12.
Asmeniniai duomenys

1. Besiregistruojant Internetinėje Svetainėje DACPOL arba teikiant DACPOL kitais būdais reikalingus prekių užsakymui asmeninius duomenis, Klientas sutinka su vykdomu Internetinėje Svetainėje reikalingu užsakymų realizavimui duomenų panaudojimu. DACPOL negali įvykdyti užsakymo, jei klientas neleidžia panaudoti asmeninių duomenų. Klientas yra atsakingas už klaidingų duomenų pateikimą.

2. Asmeniniai duomenys yra saugomi kaip numatyta 1997m. rugpjūčio 29d. Įstatyme apie asmeninių duomenų apsaugą (įstatymo tekstas Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) tokiu būdu, kad prie jų neturi prieigos treti asmenys.

3. DACPOL Internetinės Svetainės Klientai turi teisę peržiūrai, taisymui bei pašalinimui savo asmeninių duomenų.

§ 13.
Galutinės nuostatos

1. Prekių buvimas Internetinėje Svetainėje, Kataloge arba Siunčiamajam Kataloge nereiškia prekių prieinamumo sandelyje ir jų užsakymo galimybės.

2. Pristatomos Internetinėje Svetainėje, Kataloge arba Siunčiamajam Kataloge prekės nėra apibrėžtas Civiliniu Kodeksu komercinis pasiūlymas.

3. DACPOL neatsako už siunčiamų naujienų į klientų nurodytą e-mail adresą blokavimą pašto serverių administratoriais, o taip pat už naujienų blokavimą arba šalinimą Kliento kompiuteryje suinstaliotos programinės įrangos.

4. DACPOL pasilieka sau teisę keisti šį Reglamentą. Visi šio reglamento pakeitimai galioja nuo jų publikacijos svetainėje www.dacpol.eu momento. Padaryti prieš pakeitimus užsakymai bus realizuojami pagal seną tvarką.

5. Šis Reglamentas galioja nuo 2012-08-06d. Aktualiausias ir galiojantis reglamentas visada prieinamas svetainėje www.dacpol.eu

parsisiųsti užsakymo formą

update 06.08.2012

MŪSŲ TIEKĖJAI

Krepšelyje nėra prekių.