DG406BP Tyrystor GTO asymetryczny

Tyrystory DYNEX Power semiconductors | DYNEX POWER

Dynex logo
Tyrystory firmy DYNEX

Tyrystory standard firmy DYNEX


Typ tyrystoraVDRMM
[V]
VRRM
[V]
IT (AV)
[A]
ITSM
[kA]
dV/dt
[V/µs]
Non rep. dI/dt
[A/µs]
Rth(j-c)
[°C/W]
Wymiary
[mm]
Obudowa
nr rysunku

DCR470T14

1400 1400 470 6.3 1000 1000 0.08 42/19/13.5 T/DYN

DCR780E14

1400 1400 780 9.1 1000 1000 0.041 42/25/14.5 E/DYN

DCR950D14

1400 1400 950 12.8 1000 1000 0.035 47/29/14.5 D/DYN

DCR1010G14

1400 1400 1010 15 1000 1000 0.035 58/35/26.5 G/DYN

DCR1910F14

1400 1400 1910 26 1000 1000 0.02 75/47/26.5 F/DYN

DCR2150X14

1400 1400 2150 29 1000 1000 0.018 85/53/26.5 X/DYN

DCR2980C14

1400 1400 2980 47 1000 1000 0.0125 100/63/26.5 C/DYN

DCR3710V14

1400 1400 3710 60 1000 1000 0.01 110/73/26.5 V/DYN

DCR370T18

1800 1800 370 5 1000 1000 0.08 42/19/13.5 T/DYN

DCR720E18

1800 1800 720 8.3 1000 1000 0.041 42/25/14.5 E/DYN

DCR860D18

1800 1800 860 11.5 1000 1000 0.035 47/29/14.5 D/DYN

DCR960G18

1800 1800 960 14 1000 1000 0.035 58/35/26.5 G/DYN

DCR1710F18

1800 1800 1710 25 1000 1000 0.02 75/47/26.5 F/DYN

DCR1800F18

1800 1800 1800 32 1000 1000 0.02 75/47/26.5 F/DYN

DCR1970X18

1800 1800 1970 28 1000 1000 0.018 85/53/26.5 X/DYN

DCR2830C18

1800 1800 2830 45 1000 1000 0.0125 100/63/26.5 C/DYN

DCR3400V18

1800 1800 3400 60 1000 1000 0.01 110/73/26.5 V/DYN

DCR4440W22

2200 2200 4440 64.5 1000 1000 0.007 120/84/26.5 W/DYN

DCR5900A22

2200 2200 5900 80 1000 1000 0.0057 150/100/35 A/DYN

DCR6430M22

2200 2200 6430 80 1000 1000 0.005 150/100/26.5 M/DYN

DCR590E24

2400 2400 590 7.8 1000 1000 0.041 42/25/14.5 E/DYN

DCR750D24

2400 2400 750 10 1000 1000 0.035 47/29/14.5 D/DYN

DCR1700X24

2400 2400 1700 23 1000 1000 0.018 85/53/26.5 X/DYN

DCR2360C24

2400 2400 2360 35 1000 1000 0.0125 100/63/26.5 C/DYN

DCR3060V24

2400 2400 3060 45 1000 1000 0.01 110/73/26.5 V/DYN

DCR850G26

2600 2600 850 11 1000 1000 0.035 58/35/26.5 G/DYN

DCR1560F26

2600 2600 1560 24 1000 1000 0.02 75/47/26.5 F/DYN

DCR7610H28

2800 2800 7610 105 1000 1000 0.004 172/110/35 H/DYN

DCR2060C28

2800 2800 2060 30 1000 1000 0.0125 100/63/26.5 C/DYN

DCR2760V28

2800 2800 2760 43 1000 1000 0.01 110/73/26.5 V/DYN

DCR4590B28

2800 2800 4590 65 2000 500 0.007 120/84.6/34.87 B/DYN

DCR4910W28

2800 2800 4910 65 2000 500 0.00631 120/84/26.5 W/DYN

DCR5320A28

2800 2800 5320 75 1000 1000 0.0057 150/100/35 A/DYN

DCR5900A28

2800 2800 5900 79 2000 250 0.00603 150/100/35 A/DYN

DCR5790M28

2800 2800 5790 75 1000 1000 0.005 150/100/26.5 M/DYN

DCR780G30

3000 3000 780 10.5 1000 1000 0.035 58/35/26.5 G/DYN

DCR1460F30

3000 3000 1460 23 1000 1000 0.02 75/47/26.5 F/DYN

DCR470E34

3400 3400 470 6.3 1000 1000 0.041 42/25/14.5 E/DYN

DCR610D34

3400 3400 610 8 1000 1000 0.035 47/29/14.5 D/DYN

DCR650G34

3400 3400 650 8.4 1000 1000 0.035 58/35/26.5 G/DYN

DCR1120F34

3400 3400 1120 17 1000 1000 0.02 75/47/26.5 F/DYN

DCR1430X34

3400 3400 1430 19.2 1000 1000 0.018 85/53/26.5 X/DYN

DCR1970C34

3400 3400 1970 30 1000 1000 0.0125 100/63/26.5 C/DYN

DCR2440V34

3400 3400 2440 33 1000 1000 0.01 110/73/26.5 V/DYN

DCR3640W34

3400 3400 3640 54 1000 1000 0.007 120/84/26.5 W/DYN

DCR4720A34

3400 3400 4720 69 1000 1000 0.057 150/100/35 A/DYN

DCR5110M34

3400 3400 5110 69 1000 1000 0.005 150/100/26.5 M/DYN

DCR780G42

4200 4200 780 10.5 1500 400 0.0268 58.5/34/26.72 G/DYN

DCR1150N42

4200 4200 1150 16.8 1500 1000 0.0221 73/47/34.89 N/DYN

DCR1260F42

4200 4200 1255 16.8 1500 1000 0.0184 73/47/26.72 F/DYN

DCR2040L42

4200 4200 2040 29 1500 400 0.0117 98.9/62.85/34.82 L/DYN

DCR2150C42

4200 4200 2150 29 1500 400 0.0101 98.9/62.9/26.76 C/DYN

DCR2930Y42

4200 4200 2930 40.6 1500 400 0.00835 112.5/73/35.35 Y/DYN

DCR3030V42

4200 4200 3030 40.6 1500 400 0.00746 110/73/27.57 V/DYN

DCR3790B42

4200 4200 3790 53.5 1500 400 0.007 120/84.6/34.87 B/DYN

DCR4100W42

4200 4200 3880 53.5 1500 400 0.00631 120/84.6/27.57 W/DYN

DCR4500A42

4200 4200 4500 60.8 2000 500 0.00603 148/100/35.47 A/DYN

DCR4880M42

4200 4200 4880 60.8 2000 500 0.00518 148/100/26.12 M/DYN

DCR6140H42

4200 4200 6138 90.91 2000 500 0.004255 172/115/35.15 H/DYN

DCR6650H42

4200 4200 6650 98.56 2000 500 0.004255 172/115/35.15 H/DYN

DCR690G52

5200 5200 690 9.45 1500 300 0.0268 58.5/34/26.84 G/DYN

DCR1020N52

5200 5200 1018 14.8 1500 800 0.0221 73/47/34.89 N/DYN

DCR1110F52

5200 5200 1107 14.8 1500 800 0.0184 73/47/26.84 F/DYN

DCR1850L52

5200 5200 1845 26.25 1500 300 0.0117 98.9/62.85/34.94 L/DYN

DCR1950C52

5200 5200 1950 26.25 1500 300 0.0101 98.9/62.9/26.84 C/DYN

DCR2630Y52

5200 5200 2630 36.7 1500 300 0.00835 112.5/73/35.47 Y/DYN

DCR2720V52

5200 5200 2720 36.7 1500 300 0.00746 110/73/27.69 V/DYN

DCR3480B52

5200 5200 3480 49 1500 400 0.007 120/84.6/34.99 B/DYN

DCR3640W52

5200 5200 3550 49 1500 400 0.00631 120/84.6/27.69 W/DYN

DCR3990A52

5200 5200 3990 53.4 2000 1000 0.00603 148/100/35.61 A/DYN

DCR4330M52

5200 5200 4325 53.4 2000 1000 0.00518 148/100/26.26 M/DYN

DCR5240H52

5200 5200 5240 77.8 2000 500 0.004255 170/115/35.27 H/DYN

DCR5890H52

5200 5200 5890 86.97 2000 500 0.004255 170/115/35.27 H/DYN

DCR490J65

6500 6500 490 6.6 1500 200 0.0379 57/33.95/35.15 J/DYN

DCR590G65

6500 6500 595 6.6 1500 200 0.0268 58.5/34/27.1 G/DYN

DCR820N65

6500 6500 820 12 1500 200 0.0221 73/47/35.15 N/DYN

DCR890F65

6500 6500 894 12 1500 200 0.0184 73/47/27.1 F/DYN

DCR1570L65

6500 6500 1568 22 1500 300 0.0117 98.9/62.85/35.2 L/DYN

DCR1650C65

6500 6500 1650 22 1500 300 0.0101 98.9/62.9/27.1 C/DYN

DCR2220Y65

6500 6500 2220 30 1500 300 0.00835 112.5/73/35.73 Y/DYN

DCR2290V65

6500 6500 2290 30 1500 500 0.0074 110/73/27.95 V/DYN

DCR2880B65

6500 6500 2845 38.5 1500 300 0.007 120/84.6/35.25 B/DYN

DCR2950W65

6500 6500 2945 38.5 1500 300 0.00631 120/84.6/27.95 W/DYN

DCR3220A65

6500 6500 3220 44.2 2000 500 0.00603 148/100/35.85 A/DYN

DCR4420H65

6500 6500 4420 65.6 2000 500 0.00423 170/115/35 H/DYN

DCR4660H65

6500 6500 4660 69.2 2000 500 0.00423 170/115/35 H/DYN

DCR390J85

8500 8500 387 5.25 1500 200 0.0379 57/33.95/35.51 J/DYN

DCR470G85

8500 8500 467 5.25 1500 200 0.0268 58.5/34/27.46 G/DYN

DCR680N85

8500 8500 677 9.8 1500 200 0.0221 73/47/35.51 N/DYN

DCR750F85

8500 8500 733 9.8 1500 200 0.0184 73/47/27.46 F/DYN

DCR1300L85

8500 8500 1300 17.6 1500 400 0.0117 98.9/62.85/35.56 L/DYN

DCR1840Y85

8500 8500 1840 25 1500 300 0.00835 112.5/73/36.09 Y/DYN

DCR1910V85

8500 8500 1910 25 1500 300 0.00746 110/73/28.31 V/DYN

DCR2400B85

8500 8500 2370 35.2 1500 300 0.007 120/84.6/35.61 B/DYN

DCR2450W85

8500 8500 2450 35.2 1500 300 0.00631 120/84.6/27.95 W/DYN

DCR2560A85

8500 8500 2560 32.5 1500 200 0.00603 148/100/36.19 A/DYN

DCR2760M85

8500 8500 2765 32.5 1500 200 0.00518 148/100/26.0 A/DYN

DCR3640H85

8500 8500 3640 54 2000 500 0.00425 170/115/35 H/DYN

DCR3980H85

8500 8500 3980 59.6 2000 500 0.00425 170/115/35 H/DYN

Tyrystory GTO firmy DYNEX

Typ tyrystoraVDRM
[V]
VRRM
[V]
ITCM
[A]
dV/dt
[V/µs]
dI/dt
[A/µs]
Rth(j-c)
[°C/W]
Wymiary 
[mm]
Obudowa
nr  rysunku

DGT304SE

1300 16 700 500 500 0.075 41.9/25/15 E/GTO/DYN

DGT305SE

1800 16 700 500 500 0.075 41.9/25/15 E/GTO/DYN

DG306AE

2500 16 600 1000 300 0.075 41.9/25/15 E/GTO/DYN

DG406BP

2500 16 1200 1000 300 0.041 56/38/27 P/GTO/DYN

DG646BH

2500 16 2500 1000 300 0.018 100/63/26.5 H/GTO/DYN

DG408BP

4500 16 1000 1000 300 0.041 56/38/27 P/GTO/DYN

DG648BH

4500 16 2000 1000 300 0.018 100/63/26.5 H/GTO/DYN

DG758BX

4500 16 3000 1000 300 0.0146 112/66/27 X/GTO/DYN

DG808BC

4500 16 3000 1000 400 0.014 108/77.2/27 C/GTO/DYN

DG858BW

4500 16 4000 1000 300 0.011 120/84.6/27.7 W/GTO/DYN

DG858DW

4500 16 3000 750 300 0.011 120/84.6/27.7 W/GTO/DYN

DGT304RE

1300 1300 700 500 500 0.075 41.9/25/15 E/GTO/DYN

DGT305RE

1800 1800 700 500 500 0.075 41.9/25/15 E/GTO/DYN

Tyrystory impulsowe firmy DYNEX
Typ
tyrystora
VDRM
[V]
VRRM
[V]
IT (AV)sub> TC= 80°C
[A]
ITSM
[kA]
dV/dt
[V/us]
dI/dt
[A/us]
to Ipk
[kA]
Rth(j-c)
[°C/W]
Wymiary
[mm]
Obudowa nr 
rysunku

ACR300SG33

3300 20 493 6.5 3000 2000 0.125 0.042 58.5/34/27 G/IMP/DYN

PT40QPx45

4500 16 760 13 200 5000 20 0.033 56/38/37 P/IMP/DYN

PT60QHx45

4500 16 1000 22.5 175 10000 40 0.013 100/63/26.5 H/IMP/DYN

PT85QWx45

4500 16 1670 37 200 22000 90 0.01 120/84.6/27.7 W/IMP/DYN
Tyrystory do bypassów firmy DYNEX
Typ
tyrystora
VDRM
[V]
VRRM
[V]
IT (AV)sub> TC= 80°C
[A]
ITSM
[kA]
dV/dt
[V/us]
dI/dt
[A/us]
to Ipk
[kA]
Rth(j-c)
[°C/W]
Wymiary
[mm]
Obudowa nr 
rysunku

ACR2900VR45

1000 4500 - 39 10000 - - 0.00746 110/73/28.31 V/BYP/DYN

ACR3200VR33

1000 3300 - 43 10000 - - 0.00746 110/73/28.31 V/BYP/DYN

Obudowy tyrystorów firmy DYNEX

Rysunek A/DYN

Rysunek B/DYN

Rysunek C/DYN

Rysunek D/DYN

Rysunek E/DYN

Rysunek F/DYN

Rysunek G/DYN

Rysunek H/DYN

Rysunek J/DYN

Rysunek L/DYN

Rysunek M/DYN

Rysunek N/DYN

Rysunek T/DYN

Rysunek V/DYN

Rysunek W/DYN

Rysunek X/DYN

Rysunek Y/DYN

Rysunek C/GTO/DYN

Rysunek E/GTO/DYN

Rysunek H/GTO/DYN

Rysunek P/GTO/DYN

Rysunek W/GTO/DYN

Rysunek X/GTO/DYN

Rysunek G/IPM/DYN

Rysunek H/IPM/DYN

Rysunek P/IPM/DYN

Rysunek W/IPM/DYN

Rysunek V/BYP/DYN

   
Kaina be PVM

IFAV [103]

URRM įtampa [17]

Gamintojo Nr
Gamintojas
Katalogo Nr
Produkto pavadinimas IFAV URRM įtampa Patikrinti sandėlio būklę Kiekis [] Kaina be PVM [PLN] / Užsisakyk
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 1327.17
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 365.25
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 1409.24
Patikrinti
0
nuo 1 730.42
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 1408.23
Patikrinti
0
nuo 1 3020.97
Patikrinti
0
nuo 1 873.00
Patikrinti
0
nuo 1 695.08
Patikrinti
0
nuo 1 662.15
Patikrinti
0
nuo 1 2829.43
Patikrinti
0
nuo 1 2849.85
Patikrinti
0
nuo 1 792.91
Patikrinti
0
nuo 1 631.44
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 3661.55
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 600.86
Patikrinti
0
nuo 1 3531.35
Patikrinti
0
nuo 1 2739.41
Patikrinti
0
nuo 1 1060.34
Patikrinti
0
nuo 1 755.17
Patikrinti
0
nuo 1 2674.98
Patikrinti
0
nuo 1 1020.25
Patikrinti
0
nuo 1 2694.93
Patikrinti
0
nuo 1 718.69
Patikrinti
0
nuo 1 3490.10
Patikrinti
0
nuo 1 3331.31
Patikrinti
0
nuo 1 980.25
Patikrinti
0
nuo 1 4722.95
Patikrinti
0
nuo 1 1303.01
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 5265.06
Patikrinti
0
nuo 1 3415.65
Patikrinti
0
nuo 1 3288.26
Patikrinti
0
Patikrinti
0
nuo 1 1252.39
Patikrinti
0
nuo 1 942.47
Patikrinti
0
nuo 1 4458.20
Patikrinti
0
nuo 1 3482.02
Patikrinti
0
nuo 1 4836.30
Patikrinti
0
nuo 1 907.13
Patikrinti
0
nuo 1 3351.82
Patikrinti
0
nuo 1 1204.03
Patikrinti
0
nuo 1 5588.24
Patikrinti
0
nuo 1 1158.07
Patikrinti
0
nuo 1 4284.08

DG406BP Tyrystor GTO asymetryczny

Gamintojo Nr: DG406BP

Katalogo Nr: C-X-X-094856

Gamintojas: -

Duomenų lapai

IFAV
1200 A
URRM įtampa
2500 V

Kaina [PLN] / vnt.

Kiekis [vnt.] Kaina be PVM tax_class
nuo 1 3.883,21 PLN 4.776,35 PLN

Pirkimas

Sandėlio būklė: Patikrinti
0

Kontaktai

tel. (+48) 22 70 35 150
export@dacpol.eu

Prašome sudėti - 9 ir 7.
 

Rekomenduojama

E Obudowy hermetyczne z poliwęglanu arrow

135.135.60SJ TM PC
KRADEX

Czujnik ciśnienia arrow

SSCSSNN005PDAA5
Honeywell

IGBT arrow

SKM200GAR125D
SEMIKRON

Slėgio jutiklis arrow

SSCSMNN010KGAF5
Honeywell

MŪSŲ TIEKĖJAI

Krepšelyje nėra prekių.