Akumulatory, ładowarki, zasilacze buforowe i przetwornice

Akumulatory, ładowarki, zasilacze buforowe i przetwornice

Dział akumulatorów, ładowarek, zasilaczy buforowych i przetwornic to nie tylko bogata oferta produktowa, skierowana do praktycznie wszystkich obszarów szeroko rozumianego przemysłu, ale także usługi z zakresu serwisu i utylizacji akumulatorów, montażu nowych systemów...

Dział akumulatorów, ładowarek, zasilaczy buforowych i przetwornic to nie tylko bogata oferta produktowa,...

Czytaj więcej

Dział akumulatorów, ładowarek, zasilaczy buforowych i przetwornic to nie tylko bogata oferta produktowa, skierowana do praktycznie wszystkich obszarów szeroko rozumianego przemysłu, ale także usługi z zakresu serwisu i utylizacji akumulatorów, montażu nowych systemów zasilania, oraz naprawy zasilaczy UPS.

Akumulatory VRLA i SLA
Posiadamy między innymi bezobsługowe akumulatory VRLA (ang. Valve Regulated Lead-Acid Battery), nazywane również SLA (ang. Sealed Lead-Acid Battery). Są to szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe, posiadające zawory bezpieczeństwa, które w przypadku przeładowania upuszczają nadmiar gazów zebranych w obudowie akumulatora.

Akumulatory AGM
Akumulatory zbudowane w technologii AGM (ang. Absorbent Glass Mat) doskonale nadają się do pracy buforowej. Oznacza to, że cały czas ładowane są niewielkim prądem, a w przypadku zaniku energii, przez krótki czas mogą stanowić główne źródło energii. Elektrolit uwięziony jest w macie szklanej znajdującej się między płytami. Niska rezystancja wewnętrzna umożliwia krótkotrwały pobór dużych prądów. Akumulatory tego typu znajdują zastosowanie w zasilaczach buforowych, w zasilaniu awaryjnym, UPS-ach, itp.

Serwis i wymiana akumulatora
Świadczymy usługi z zakresu doboru systemów zasilania gwarantowanego. Proponujemy rozwiązania oparte na zasilaczach bezprzerwowych UPS - świadczymy usługi montażu, uruchomienia i kalibracji nowych systemów. Zapewniamy także serwis zasilania w systemach już istniejących, wykonujemy wymianę akumulatorów, jak również zapewniamy utylizację akumulatorów zużytych. Dodatkowo zajmujemy się też naprawą uszkodzonych zasilaczy UPS.

Przetwornice Victron Energy

Inwerter/przetwornica jest najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej, odpowiedzialnym za konwersję prądu powstałego w panelach fotowoltaicznych na prąd, który można wykorzystać w urządzeniach gospodarstwa domowego.

Falowniki są skomplikowanymi urządzeniami posiadającymi wiele układów wejściowych oraz wyjściowych. Od pracy inwertera zależy niezawodność instalacji fotowoltaicznej. Element ten jest najbardziej narażony na awarię i w przypadku, gdy jest on uszkodzony instalacja przestaje działać.

Typy urządzeń UPS

Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS - jego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń w wyniku zaniku lub niekorzystnych parametrów zasilania sieciowego. Zasilacze UPS znajdują zastosowanie w zasilaniu komputerów, serwerów oraz są stosowane w miejscach, gdzie konieczna jest bezawaryjna praca innych urządzeń np. aparatura medyczna.

Zasilacz UPS „offline” – w takim rozwiązaniu przełącznik źródeł zasilania jest zaprogramowany w taki sposób, aby wybierał wejście zmiennoprądowe jako główne źródło zasilające. W razie potrzeby akumulatory zostają automatycznie podładowane niewielkim prądem. Dopiero w wyniku awarii powinien przełączyć się na akumulator i źródło rezerwowe. Zaletami takiego rozwiązania jest duża sprawność, małe gabaryty oraz niski koszt.

Zasilacz UPS „online” – w tym rozwiązaniu układ podłączony na wyjściu zostaje odseparowany od napięcia wejściowego. Działa to na zasadzie podwójnego przetwarzania. Najpierw napięcie jest prostowane w układzie prostownikowym, po czym zostaje podane na falownik, gdzie następuje konwersja na napięcie przemienne. Układ taki powoduje, że wyjście jest całkowicie odporne na zakłócenia. Rozwiązanie to jest droższe od typu offline, ponieważ wymaga więcej komponentów w swojej budowie.

Zasilacz buforowy jest najprostszym systemem zasilania awaryjnego. Służy do ochrony wybranych odbiorników przed zakłóceniami zasilania z sieci energetycznej, które mogłyby spowodować niepoprawne działanie. Wykorzystanie takiego zasilacza pozwala na zachowanie funkcjonalności niektórych elementów np. w systemach kontroli dostępu lub rejestracji czasu pracy. Zasilacze buforowe pozwalają na stabilność pracy, zapewniając ciągłość zasilania, odznaczają się dużą odpornością na wahania i spadki napięcia, oraz zakłócenia z sieci elektroenergetycznej. Ma wysokie parametry pracy pozwalając na przepływ prądu do 40A. Minusem tego rozwiązania technicznego jest duży rozmiar, ze względu na wbudowany akumulator.

Produkty Komplementarne