Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego

Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego