Napędy prądu stałego i przemiennego (falowniki)

Co to jest falownik?

Falowniki jest to urządzenia energoelektroniczne, które zajmują się przetwarzaniem napięć i prądów stałych na przemienne (DC/AC).

Zastosowania falowników

Falowniki znajdują zastosowanie w zasilaniu:

Co to jest falownik?

Falowniki jest to urządzenia energoelektroniczne, które zajmują się...

Czytaj więcej

Co to jest falownik?

Falowniki jest to urządzenia energoelektroniczne, które zajmują się przetwarzaniem napięć i prądów stałych na przemienne (DC/AC).

Zastosowania falowników

Falowniki znajdują zastosowanie w zasilaniu:

- Regulatorów napędów elektrycznych;
- Zasilaczy bezprzerwowych (UPS);
- Statycznych kompensatorów mocy biernej (SVC);
- Filtrów aktywnych;
- Elastycznych systemów przesyłu energii (FACTS).

Podział falowników

Kryterium podziału falowniku jest ilość faz prądu/napięcia, powoduje to że wyróżnić możemy następujące grupy:

  1. Falowniki jednofazowe;
  2. Falowniki trójfazowe;
  3. Falowniki wielofazowe o dowolnej ilości faz (do specjalnego przeznaczenia).

Drugim kryterium podziału jest rodzaj źródła zasilania falownika:

  1. Napięciowe – w falownikach napięciowych, źródłem energii na wejściu falownika jest kondensator. Powoduje to że napięcie wyjściowe jest ciągiem impulsów prostokątnych o regulowanej szerokości, gdy prąd wyjściowy dla obciążenia typu RL ma kształt quasisinusoidalny. W tych falownikach podstawowymi przyrządami energoelektronicznymi są elementy w pełni sterowalne. Znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach.
  2. Prądowe – w falowniku prądowym, źródłem energii jest dławik z płynącym prądem. Prąd na wyjściu jest ciągiem impulsów prostokątnych o regulowanej szerokości podczas gdy napięcie dla obciążenia typu RL. W konstrukcji falowników prądowych wykorzystuje się tyrystory SCR jak i elementy w pełni sterowalne. Wykorzystywane są w napędach elektrycznych średniej mocy.

Podział falowników ze względu na metody sterowania

- Sterowanie skalarne – wykorzystuje się je w systemach napędowych zmiennomomentowych. Działanie takich falowników polega na dostarczaniu minimalnej energii, w celu niespowodowania obniżenia częstotliwości wyjściowej poniżej wartości zadanej. Przykładowymi metodami sterowania są: charakterystyka liniowa U/f = const, która wykorzystywana jest w taśmociągach lub podnośnikach oraz charakterystyka kwadratowa U/f2 = const, która znajduje zastosowanie w sterowaniu wentylatorów czy też pomp odśrodkowych.
- Sterowanie wektorowe – wykorzystuje się w systemach napędu stałomomentowych.