Przekaźniki i Styczniki

Przekaźniki i Styczniki

Poznaj nasze produkty z kategorii przekaźników i styczników!

Oferujemy szeroki asortyment urządzeń wiodących producentów. W związku z naszym niemalże trzydziestoletnim doświadczeniem, oferujemy fachowe doradztwo techniczne, aby pomóc z doborem odpowiedniego...

Poznaj nasze produkty z kategorii przekaźników i styczników!

Oferujemy szeroki asortyment urządzeń...

Czytaj więcej

Poznaj nasze produkty z kategorii przekaźników i styczników!

Oferujemy szeroki asortyment urządzeń wiodących producentów. W związku z naszym niemalże trzydziestoletnim doświadczeniem, oferujemy fachowe doradztwo techniczne, aby pomóc z doborem odpowiedniego rozwiązania.

Co to jest przekaźnik elektromechaniczny?

Przekaźnikiem można nazwać urządzenie, którego zadaniem jest zmienianie stanu obwodu (otwieranie i zamykanie), w celu oddziaływania na inne urządzenia w obwodzie (obwód może być ten sam, w którym jest stycznik, ale też może być zupełnie innym obwodem). Przekaźniki są ważne w procesach przemysłowych, gdyż odpowiadają za ich poprawne przebieganie.

Jaka jest zasada działania przekaźników elektromagnetycznych?

Przepływ prądu przez uzwojenie cewki powoduje przyciąganie zwory. Po przyciągnięciu zwory zamykają się zestyki zwierne, a otwierają rozwierne. Po odłączeniu napięcia i opadnięciu zwory otwierają się zestyki zwierne, a zamykają rozwierne. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach konstrukcyjnych przekaźników: napięcie cewki - 230 VAC lub 24 VDC, prąd roboczy zestyków - od 1 do 10A, ilość zestyków – od jednej do czterech par przełączalnych.

Zauważyć należy, że zestyki przekaźników mają małą obciążalność prądową (do kilku amperów). Powoduje to, że zainstalowany elektromagnes jest o wiele mniejszy niż w stycznikach, oraz styki nie posiadają dodatkowych komór do gaszenia łuku elektrycznego. Przekaźnik ma bardzo wysoką trwałość rzędu kilkudziesięciu milionów łączeń.

Co to jest stycznik?

Stycznik to łącznik, którego zestyki są zamykane przy użyciu elektromagnesu i utrzymywane w konkretnym stanie tak długo, jak na cewce będzie występowało odpowiedniej wielkości napięcie. Gdy przerwiemy obwód cewki, zwory opadną (na skutek działania sprężyny), a zestyki zostaną otwarte.

Budowa stycznika

Zasada działania oraz budowa jest bardzo podobna do przekaźników elektromagnetycznych. Zasadniczą różnicą jest wykorzystanie urządzeń: styczników używa się do łączenia obwodów głównych, np. silników, podczas gdy przekaźniki są wykorzystywane w obwodach pomocniczych takich jak: obwody sterownicze czy sygnalizacyjne. Dodatkowo różnią się budową, ponieważ stycznik może mieć dodatkowe styki (tzw. styki pomocnicze), które mogą być wykorzystywane do sygnalizacji lub blokady.

Wyróżniamy styczniki prądu przemiennego oraz prądu stałego. Styczników używa się do zdalnego łączenia obwodów trójfazowych prądu przemiennego w kategoriach użytkowania AC3 i AC4 (silniki klatkowe). Dodatkowo mogą zostać wykorzystane do łączenia silników pierścieniowych kategorii AC2 oraz urządzeń grzejnych kategorii AC1. Styczniki prądu stałego mają napęd elektromagnetyczny lub pneumatyczny, gdzie zauważyć należy, że elektrozawory i elektromagnesy są sterowane przy użyciu prądu stałego. Styczniki prądu stałego znajdują zastosowania w dziedzinach takich jak trakcja kolejowa, tramwajowa oraz akumulatorowa.

Co to przekaźnik półprzewodnikowy?

Przekaźnikiem półprzewodnikowym (SSR – Solid State Relay) nazywa się podzespół służący do zarządzania obciążeniem prądowym, przy użyciu półprzewodnika sterowanego odseparowanym obwodem elektronicznym. Separacja galwaniczna odbywa się przy użyciu elementu optoelektronicznego np. dioda, która emituje promieniowanie podczerwone, fotodioda, fototranzystor czy też fototriak.

Zasada działania przekaźnika półprzewodnikowego

W stanie spoczynkowym przekaźnika, kiedy przez diodę nie płynie prąd, element zostaje wyłączony. Gdy element jest wyłączony, jego zastępcza rezystancja jest bardzo duża. Gdy dioda zostanie aktywowana, następuje napromieniowanie fotoelementu. Powoduje to, że element zaczyna przewodzić i załącza obwód obciążeniowy. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne, ponieważ umożliwia wysoką częstotliwość wyłączeń, pozwala na uzyskanie wysokiej trwałości urządzeń oraz, co najważniejsze, eliminuje zjawisko łuku elektrycznego, które może uszkodzić urządzenia.

Parametry charakteryzujące przekaźniki półprzewodnikowe.

W przypadku przekaźników półprzewodnikowych należy powiedzieć, że mają one wiele parametrów charakteryzujących różne elementy przekaźnika. Zasadniczo właściwości można podzielić na trzy podgrupy:

Obwód wejściowy:

- zakres napięcia sterującego – zakres napięć doprowadzonych do wejścia, przy których przekaźnik pozostaje włączony,
- zakres prądu wejściowego – określa maksymalny prąd wejściowy dla stanu włączenia i wyłączenia przekaźnika,
- czas załączania i wyłączania – jest to czas, od doprowadzenia/odłączenia sygnału, po którym przekaźnik się w pełni włączy/wyłączy.

Obwód wyjściowy:

- zakres napięcia obciążenia – jest to zakres napięć doprowadzanych do zacisków wyjściowych,
- maksymalne napięcie – jest to maksymalna dopuszczalna wartość przepięcia w sieci zasilającej, która nie niszczy przekaźnika,
- prąd obciążenia – maksymalna dopuszczalna wartość prądu płynącego w obwodzie wyjściowym,
- maksymalny niepowtarzalny prąd przeciążeniowy – maksymalna wartość impulsu prądowego o czasie trwania równej połowie okresu sinusoidy,
- maksymalna I2t – wartość całki Joule’a (stosowane przy doborze bezpieczników).

Parametry użytkowe:

- napięcie izolacji – czyli wartość skuteczna napięcia sieci zasilającej, między zaciskami wejściowymi a wyjściowymi przekaźnika,
- rezystancja izolacji – minimalna wartość rezystancji, którą zmierzyć można za pomocą stałoprądowego sygnału o wartości 500 V,
- pojemność wejście/wyjście – mierzona między zaciskiem wejściowym i wyjściowym,
- zakres temperaturowy przekaźnika – określenie zakresu temperatur pracy urządzenia.

Dział związany ze stycznikami i przekaźnikami, dzięki swojemu bogatemu asortymentowi, pozwala inżynierom na konstruowanie nowych urządzeń oraz prowadzenie ruchu i konserwację już istniejących urządzeń. Nasi klienci od wielu lat wiedzą, że oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości. Nieustannie dokładamy starań, by proces realizacji zamówień był dla naszych klientów jak najwygodniejszy. W tym celu, umożliwiamy składanie zamówienia przez internet i telefon.

Produkty Komplementarne