Gazela Biznesu

W ciągu ostatniego dziesięciolecia firma DACPOL wielokrotnie zdobywała wyróżnienie "GAZELA BIZNESU" przyznawane przez dziennik Puls Biznesu dla najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw, nieprzerwanie od 2000 roku. Podobne zestawienia sporządzane są również w Szwecji, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii i Słowenii a kryteria wyboru Gazel dla poszczególnych krajów są dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych.

Gazela Biznesu to wyróżnienie, które odzwierciedla dobrą reputację oraz wiarygodność przedsiębiorstwa, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę nawet wśród znacznie większych konkurentów.

Diamenty FORBESA

Firma DACPOL przez ostatnie kilka lat zdobywała wyróżnienia Diamenty Forbesa przyznawane przez miesięcznik Forbes.

Bisnode Polska wraz z redakcją miesięcznika „Forbes” co roku opracowują zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa

Lista Diamentów Forbesa jest opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Szczegóły metodologii wyceny przedsiębiorstw oraz pomiaru wzrostu ich wartości zostały opracowane przez analityków Bisnode Polska w porozumieniu z redakcją „Forbesa”.

W zestawieniu brane są pod uwagę firmy, które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Następnie wyselekcjonowane są te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym według ratingu Bisnode. Aby zachować spójność wyników, nie brane są pod uwagę przedsiębiorstwa finansowe, ani notowania giełdowe.

Firmy podzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe (przychody 5–50 milionów złotych), firmy średnie (przychody od 50 do 250 milionów złotych), firmy duże (przychody powyżej 250 mln zł).

W zestawieniu znajdują się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększają swoją wartość.

Najcenniejsze firmy rodzinne FORBESA

Ranking „Najcenniejsze Firmy Rodzinne” to zestawienie przedsiębiorstw wiarygodnych, rzetelnych i transparentnych. Cieszących się nieposzlakowaną opinią. Przedsiębiorstw, aktywnie wspierających rozwój społeczności lokalnej i będących w regionie najbardziej dynamicznymi w rozwoju firmami.

Do wzięcia udziału w Forum Firm Rodzinnych zaproszone zostały wszystkie firmy rodzinne, które na potrzeby projektu muszą spełniać poniższe kryteria:

  • przynajmniej dwóch udziałowców łączą więzy rodzinne oraz w ich posiadaniu znajduje się minimum 50 proc. + 1 udział,
  • na rynku istnieje nieprzerwanie od 15 lat,
  • regularnie w ostatnich latach wykazuje się dodatnim wynikiem finansowym,
  • niebędące w upadłości i likwidacji,
  • będące w dobrej kondycji finansowej,
  • cieszące się nieposzlakowaną opinią.

Dobra Firma

W ramach programu DOBRA FIRMA otrzymaliśmy prestiżową nagrodę w kategorii: Najbardziej Efektywna Firma dla średnich i dużych przedsiębiorstw na Mazowszu.

Plebiscyt Dobra Firma już od ponad 10 lat jest prowadzony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który przyznaje nagrody na podstawie danych dostarczonych przez agencję wywiadu gospodarczego. Ranking firm bazuje na wskaźnikach finansowych określonych przez ZPP, a nagrody dla finalistów przyznawane są w czterech kategoriach: Najlepszy Inwestor, Najlepszy Innowator, Najlepszy Pracodawca, oraz Najbardziej Efektywna Firma.

Na ostateczny wynik i wyłonienie zwycięzców plebiscytu wpływają rezultaty analizy wyników finansowych, dostarczonych przez wywiadownię Info Veriti, które obejmują kryteria takie jak profil działalności, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz reputację firmy. Udział w programie może wziąć każde przedsiębiorstwo, które tylko spełnia podstawowe wymogi kwalifikacji - wśród nagrodzonych przedsiębiorstw w ostatnim rankingu znalazły się firmy z branż transportowo-spedycyjnych, deweloperskich, spożywczych, produkcji maszyn, budowlanych, produkcji roślin i doradczej.

RZETELNA Firma

Elastyczność w działaniu, stałe powiększanie, dostosowywanie oferty do oczekiwań i wymagań rynku oraz działania podejmowane w celu poprawy jakości obsługi, przyczyniają się do skutecznego zaspokajania potrzeb naszych obecnych i nowych Klientów

Rzetelna Firma jest programem dla przedsiębiorcy, który chce pokazać, że rzetelność i uczciwość w biznesie jest dla niego najważniejsza. Certyfikat pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, jako wiarygodnej i wypłacalnej. Uczestnicy programu otrzymują Certyfikat Rzetelności, który potwierdza brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.

Certyfikat stanowi obiektywną informację o solidności i wypłacalności firmy.

Rzetelna Firma skupia już ponad 40 000 przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Złoty Płatnik

Lider, o najwyższym Wskaźniku Moralności Płatniczej w 2014 roku.

DACPOL został laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2014, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik to prestiżowe wyróżnienie dla firm za zachowujących najwyższe standardy dyscypliny płatniczej, które jednocześnie spełniają wszystkie z następujących kryteriów:

  • PMI powyżej 80 punktów***,
  • Rating na poziomie powyżej CCC,
  • Brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.


*** PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, licz-ba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.