Przemysłowe urządzenia ochronne

Poznaj nasze produkty z kategorii przemysłowe urządzenia ochronne

W swojej ofercie posiadamy dużo urządzeń i elementów, które pomogą poprawić bezpieczeństwo pracy: listwy, bariery oraz systemy...

Poznaj nasze produkty z kategorii przemysłowe urządzenia ochronne

W swojej ofercie posiadamy dużo...

Czytaj więcej

Poznaj nasze produkty z kategorii przemysłowe urządzenia ochronne

W swojej ofercie posiadamy dużo urządzeń i elementów, które pomogą poprawić bezpieczeństwo pracy: listwy, bariery oraz systemy blokad. Działamy na rynku od wielu lat, przez co oferujemy produkty wiodących producentów, które posiadają posiadają odpowiednie certyfikaty oraz są sprawdzone na rynku.

Dlaczego BHP jest ważne?

Pracująca maszyna może stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia operatorów maszyny lub osób znajdujących się w pobliżu. Lekceważący stosunek do przepisów BHP może nieść za sobą poważne konsekwencje takie jak: utrata życia lub zdrowia, powstanie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, problemy finansowe, konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia. Stąd wynika konieczność stosowania urządzeń ochronnych.

Czym jest urządzenie ochronne?

Urządzeniami ochronnymi nazywa się urządzenia, które zapobiegają naruszeniu normalnego funkcjonowania maszyny lub obiektu technicznego. Do urządzeń ochronnych zalicza się urządzenia oburęcznego sterowania, maty czułe na nacisk, zawory bezpieczeństwa, urządzenia blokujące i ryglujące.

W celu poprawienia bezpieczeństwa pracy wykorzystywane są:

- urządzenia sygnalizacyjno-komunikacyjne: komputery przemysłowe, sygnalizacja świetlna dźwiękowa
- blokady: centralki TMEC, klucze, wyłączniki IVC, zamki
- bariery: bariera bezpieczeństwa do ochrony palców, fotoelektryczne bariery bezpieczeństwa, kurtyny bezpieczeństwa, optyczne bariery bezpieczeństwa
- obudowy: obudowy aluminiowe, listwy bezpieczeństwa

Jakie zabezpieczenia można wykorzystywać w zakładzie pracy?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, podstawowym zabezpieczeniem są osłony. Osłony powinny być wytrzymałe oraz trudne w usunięciu, ale jednocześnie powinny nie stwarzać utrudnień podczas pracy oraz umożliwiać realizowanie czynności konserwacyjnych, czy też prac związanych z wymianą bądź instalacją narzędzi. W praktyce wykorzystywane są również osłony ruchome, uzyskiwane poprzez elementy mechaniczne, które umożliwiają otwieranie takich osłon bez użycia narzędzi. Rozwiązania tego typu bazują na zawiasach i prowadnicach.

W przypadku braku możliwości zainstalowania osłon, koniecznością jest wyznaczenie oraz ewentualne wygrodzenie strefy zagrożenia. Należy zauważyć, że wygrodzenie jest konieczne jeżeli pomimo zainstalowania osłony zagrożenie nie zostało ograniczone.

Bardzo ważnym elementem zabezpieczającym jest odpowiednio skonstruowany układ sterowania. Układ taki powinien mieć wyłącznik bezpieczeństwa. Zastosowanie wyłącznika powinno zapewniać bezpieczne zatrzymanie całej maszyny lub odpowiednich podzespołów. Układ zatrzymania ma pierwszeństwo w stosunku do uruchamiających układów sterowania. W przypadku gdy podczas zatrzymania awaryjnego, występuje ryzyko upadku przedmiotów lub wyrzucenia należy wykorzystywać odpowiednie środki zaradcze. Jeżeli maszyna przy zatrzymaniu może emitować gaz, płyny, pyły lub opary należy stosować odpowiednie obudowy lub urządzenia w celu uniknięcia zagrożenia.

Artykuły związane z bezpieczeństwem zmniejszają szansę na nieszczęśliwy wypadek na miejscu pracy. Nasi klienci od wielu lat wiedzą, że mogą polegać na jakości oferowanych przez nas produktów. Nieustannie dokładamy starań, by zakupy były dla naszych klientów, jak najwygodniejsze dlatego umożliwiamy składanie zamówień przez internet i telefon.