Grzanie indukcyjne

Grzanie indukcyjne jest wydajną, szybką, bezdotykową i bezpieczną (bezpłomieniową) metodą grzania materiałów przewodzących elektryczność. Proces ten polega na wzbudzaniu prądów elektrycznych w materiale w celu wytworzenia ciepła. Michael Faraday odkrył...

Grzanie indukcyjne jest wydajną, szybką, bezdotykową i bezpieczną (bezpłomieniową) metodą grzania...

Czytaj więcej