„Pełny pionowo zintegrowany łańcuch technologiczny
dla pionowej elektroniki GaN-on-GaN:
od podłoża GaN do Inteligentnego Banku Energii”BENEFICJENT

Konsorcjum w składzie:


LIDER KONSORCJUM:


Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

CZŁONKOWIE KONSORCJUM:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa,
  • DACPOL Sp. z o.o., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno,
  • Inwebit Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań.

CEL PROJEKTU

Celem projektu EnerGaN jest przygotowanie do wdrożenia elementów pionowo zintegrowanego łańcucha technologii pozwalającego na podjęcie w Polsce produkcji energooszczędnych Inteligentnych Banków Energii (IBE) opartych o systemy kontroli przepływu energii z konwerterami mocy o dużej sprawności energetycznej, wysokim wskaźniku sprawności energetycznej, wysokim wskaźniku gęstości energii oraz małych gabarytach, wyposażone w sztuczną inteligencję pozwalającą na podejmowanie decyzji o naładowaniu/rozładowaniu w sposób autonomiczny.

WARTOŚĆ PROJEKTU

7 380 608.53 PLN (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiem złotych 53 grosze).

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

4 774 000.43 PLN (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych czterdzieści trzy grosze).

OKRES REALIZACJI W LATACH

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2023Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG – III/0003/20219


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2021/TechmatStrateg na zakup paneli fotowoltaicznych w ramach projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapytanie ofertowe nr 1 -Pobierz plik PDFFormularz oferty - Pobierz plik PDFFormularz oferty - Pobierz plik WordProtokół z otwarcia ofert - Pobierz plik PDF

Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2021/TechmatStrateg na zakup ogniw lub modułów litowo-jonowych w ramach projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapytanie ofertowe nr 2 -Pobierz plik PDFFormularz oferty - Pobierz plik PDFFormularz oferty - Pobierz plik WordProtokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - Pobierz plik PDF

Zapytanie ofertowe nr 3/OF/2021/TechmatStrateg na zakup paneli fotowoltaicznych w ramach projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapytanie ofertowe nr 3 -Pobierz plik PDFFormularz oferty - Pobierz plik PDFFormularz oferty - Pobierz plik WordProtokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - Pobierz plik PDF