Lica

Lica wysokiej częstotliwości wykonana jest zwykle z wielu cienkich drutów miedzianych izolowanych i skręconych wzajemnie ze sobą.

DACPOL w swojej ofercie posiada lica wysokich częstotliwości od PACK Litz Wire. Oferujemy duży zakres lic miedzianych o przekrojach okrągłych oraz...

Lica wysokiej częstotliwości wykonana jest zwykle z wielu cienkich drutów miedzianych izolowanych i skręconych wzajemnie ze...

Czytaj więcej