Zasilacze (UPS) i układy prostownikowe

Co to jest zasilacz awaryjny (zasilacz bezprzewodowy, zasilacz UPS)?

Zgodnie z wymaganiami które zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, które powinny spełniać budynki i ich usytuowanie...

Co to jest zasilacz awaryjny (zasilacz bezprzewodowy, zasilacz UPS)?

Zgodnie z wymaganiami które...

Czytaj więcej

Co to jest zasilacz awaryjny (zasilacz bezprzewodowy, zasilacz UPS)?

Zgodnie z wymaganiami które zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, które powinny spełniać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 roku, poz. 1422). Zgodnie z § 181 pkt 1 Rozporządzenia:

„Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagr