Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)

DACPOL w swojej ofercie posiada szeroka gamę produktów, urządzeń do stref zagrożonych wybuchem.

Czym są strefy zagrożone wybuchem?

Strefa zagrożona wybuchem (Ex) to strefa w której występują substancje, które wymieszane z gazem utleniającym...

DACPOL w swojej ofercie posiada szeroka gamę produktów, urządzeń do stref zagrożonych wybuchem.

...
Czytaj więcej

DACPOL w swojej ofercie posiada szeroka gamę produktów, urządzeń do stref zagrożonych wybuchem.

Czym są strefy zagrożone wybuchem?

Strefa zagrożona wybuchem (Ex) to strefa w której występują substancje, które wymieszane z gazem utleniającym np. powietrzem po zainicjowaniu zapłonu, spowodują ze proces spalania rozprzestrzeni się na całą mieszaninę. Stężenie mieszaniny palnej w strefie znajduje się między granicami wybuchowości. Granice wybuchowości mają następujące definicje:

Dolną granicą wybuchowości nazywamy wartość stężenia składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub tlenem powyżej której bodziec energetyczny spowodować może wybuch.
Górną granicą wybuchowości nazywamy wartość stężenia składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub tlenem poniżej której bodziec energetyczny spowodować może wybuch.

Przykładowymi bodźcami energetycznymi – źródłami zapłonu mogą być: iskry elektryczneiskry wytworzone mechanicznieiskry elektrostatyczne bądź gorące powietrze.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w sprzedaży dzięki czemu jesteśmy w stanie służyć Państwu pomocą oraz profesjonalnym doradztwem, w doborze odpowiednich rozwiązań. Oprócz sprzedaży Produktów EX spółka DACPOL organizuje Szkolenia ATEX oraz oferuje usługi w zakresie ochrony przed wybuchem Ex -ATEX. Na specjalne życzenie klienta dostosowujemy urządzenia elektryczne do pracy w strefach Ex.

Wszystkie oferowane urządzenia, narzędzia opracowane zostały z myślą o użytkowaniu w strefach zagrożonych wybuchem i sprawdzają się doskonale w różnych gałęziach przemysłu. Ich parametry są precyzyjnie określone, co znacząco podnosi bezpieczeństwo podczas eksploatacji.

Oferowane przez nas produkty są zgodne ich parametrów z parametrami określonymi w kartach katalogowych producentów. Używanie proponowanych przez nas produktów, podnosi efektywność pracy i trwałość instalacji.

Urządzenia stref zagrożonych wybuchem

Stosowanie bezpiecznych technologii jest niezbędne wszędzie tam, gdzie występują niebezpieczne substancje takie jak ropa, gaz czy różnego rodzaju pyły. Jedna iskra wystarczy do zapłonu wybuchowej mieszanki. Wszystkie urządzenia i systemy oferowane przez nas spełniają wymagania określone w dyrektywach europejskich (ATEX) oraz są zgodne z międzynarodowymi normami i zaleceniami.

W katalogu PRODUKTÓW EX, zamieszczone zostały wybrane produkty, które znajdują się w stałej sprzedaży. Dzięki swojemu doświadczeniu służymy fachową pomocą i doradztwem w doborze optymalnego rozwiązania.

Oświetlenie do stref zagrożonych wybuchem (EX)
Obudowy, kasety sterownicze, panele, akcesoria EX
Obudowy, kasety sterownicze, panele, akcesoria EX dla górnictwa
Standardowe rozdzielnice z tworzywa sztucznego EX
Komputery, monitory i panele operatorskie Ex
Złącza Ex do stref zagrożonych wybuchem
złącze obrotowe ATEX ex - przeciwwybuchowe
Sygnalizacja Świetlna i dźwiękowa EX
Wentylatory, ogrzewacze szaf ex
Przewody Ex, Przewody Grzejne Ex, Peszle Ex
Automatyka Ex
Urządzenia uziemiające
Wyświetlacze Ex
Kamery EX i aparaty EX
Zasilacze awaryjne do strefy EX
Zasilacze AC/DC na szynę DIN seria KHEA firmy COSEL
Aparatura kontrolno-pomiarowa Ex
Narzędzia Ex
Komunikacja przemysłowa Ex
Wyłączniki w wykonaniu przeciwwybuchowym

DACPOL oferuje produkty przeznaczone do pracy w zróżnicowanym środowisku, w którym atmosfery wybuchowe mogą być generowane w strefach 0,1 lub 2 dla gazów, jak i 20, 21 lub 22 dla pyłów. W naszym katalogu znajdą Państwo osprzęt zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (ATEX 114).

Ochrona przeciwwybuchowa

Przepisy nakładają na konstruktorów i projektantów instalacji, w których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie, obowiązek stosowania środków ochrony przeciwwybuchowej. Nacisk kładziony jest nie tylko na bezpieczeństwo ludzi, ale również o bezawaryjny przebieg procesów produkcyjnych i ochronę środowiska.

Strefy EX, w których istnieje ryzyko powstania mieszaniny wybuchowej znajdują się w wielu miejscach. Płyny, pyły tworzące z tlenem wybuchowe mieszanki występują nie tylko w przemyśle chemicznym, górnictwie, produkcji gazu i ropy naftowej, lecz również w wielu innych sektorach. Strefy zagrożone wybuchem występują także w przemyśle tekstylnym czy tez w branży wytwarzania prądu ze źródeł odnawialnych. Zainstalowane w takich miejscach układy muszą spełniać wymogi ochrony przeciwwybuchowej.

Sprawdź naszą ofertę urządzeń dla stref zagrożonych wybuchem.

Kontaktując się z nami dowiesz się dlaczego nasze środki ochrony przeciwwybuchowej pozwolą Ci wyprzedzić konkurencję i dlaczego warto je zastosować.

Jak klasyfikujemy strefy zagrożone wybuchem?

Zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) strefy w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe klasyfikuje się z uwzględnieniem podziału na strefy zagrożenia wybuchem. Strefy zgodnie z normą PN-EN-1127-7-2001 dzielimy następująco:

Ciecze i gazy podlegają klasyfikacji na trzy strefy: 0,1,2 zagrożenia wybuchem:

Strefa 0 to przestrzeń w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci: mgieł, par bądź gazów występuje stale, często lub przez długie okresy.
Strefa 1 to przestrzeń w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci: mgieł, par bądź gazów może wystąpić podczas normalnego działania.
Strefa 2 to przestrzeń w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci: mgieł, par bądź gazów nie występuje w trakcie normalnego działania, jeżeli wystąpi utrzymuje się krótki czas.

Pyłyproszki i włókna podlegają klasyfikacji na trzy strefy: 20, 21, 22

Strefa 20 to przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu występuje stale, często bądź przez długie okresy
Strefa 21 to przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu może wystąpić w trakcie normalnego działania
Strefa 22 to przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu nie występuje w trakcie normalnej pracy, jeżeli wystąpi utrzymuje się przez krótki czas.