Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)

Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)

Czym są strefy zagrożone wybuchem?


Strefa zagrożona wybuchem (Ex) to strefa, w której występują substancje, które wymieszane z gazem utleniającym np. powietrzem, po zainicjowaniu zapłonu spowodują, że proces spalania rozprzestrzeni się na całą mieszaninę....

Czym są strefy zagrożone wybuchem?


Strefa zagrożona wybuchem (Ex) to strefa, w której...

Czytaj więcej