Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)

Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)

Czym są strefy zagrożone wybuchem?


Strefa zagrożona wybuchem (Ex) to strefa, w której występują substancje, które wymieszane z gazem utleniającym np. powietrzem, po zainicjowaniu zapłonu spowodują, że proces spalania rozprzestrzeni się na całą mieszaninę....

Czym są strefy zagrożone wybuchem?


Strefa zagrożona wybuchem (Ex) to strefa, w której...

Czytaj więcej

Czym są strefy zagrożone wybuchem?


Strefa zagrożona wybuchem (Ex) to strefa, w której występują substancje, które wymieszane z gazem utleniającym np. powietrzem, po zainicjowaniu zapłonu spowodują, że proces spalania rozprzestrzeni się na całą mieszaninę. Stężenie mieszaniny palnej w takiej strefie znajduje się między granicami wybuchowości:

Dolną granicą wybuchowości nazywamy wartość stężenia składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub tlenem, powyżej której bodziec energetyczny spowodować może wybuch.

Górną granicą wybuchowości nazywamy wartość stężenia składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub tlenem, poniżej której bodziec energetyczny spowodować może wybuch.

Przykładowymi bodźcami energetycznymi, źródłami zapłonu, mogą być: iskry elektryczne, iskry wytwarzane mechanicznie, iskry elektrostatyczne, lub gorące powietrze.

Oferta
Oprócz sprzedaży produktów EX, spółka DACPOL organizuje także szkolenia ATEX oraz oferuje usługi w zakresie ochrony przed wybuchem i na specjalne życzenie klienta dostosowuje urządzenia elektryczne do pracy w strefach Ex.

Stosowanie bezpiecznych technologii jest niezbędne wszędzie tam, gdzie występują niebezpieczne substancje takie jak ropa, gaz czy różnego rodzaju pyły. Jedna iskra wystarczy do zapłonu wybuchowej mieszanki. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia i systemy spełniają wymagania określone w dyrektywach europejskich 2014/34/UE (ATEX 114) oraz są zgodne z międzynarodowymi normami i zaleceniami. Oferujemy produkty przeznac