Telefony Ex

Telefony i krótkofalówki EX stosowane są w otoczeniu jak w kamery EX i aparaty EX, dla przypomnienia: w środowisku zagrożonym wybuchem lub przez emisję substancji w powietrzu zagrażającej zdrowiu i...

Telefony i krótkofalówki EX stosowane są w otoczeniu jak w Czytaj więcej