Rdzenie proszkowe do transformatorów
  • Rdzenie proszkowe do transformatorów

Zdjęcia mają charakter wyłacznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Rdzenie proszkowe, rdzenie toroidalne Magnetics

Rdzenie proszkowe: Molypermalloy (MPP) produkcji Magnetics.


Rdzenie proszkowe typu Alloy: Magnetics Molypermalloy (MPP) są rdzeniami toroidalnymi z rozproszoną szczeliną.

Wykonane sąz 79% niklu, 17% żelaza, i 4% stopów molibdenu, co pozwoliło w uzyskaniu najniż- szych możliwych strat w rdzeniu, w porównaniu z każdym innym materiałem proszkowym.
 
Rdzenie MPP, posiadają wiele doskonałych właściwości magnetycznych, takich jak wysoką rezystywności, małą histerezę i niskie straty wiroprądowe, doskonałą stabilność po namagnesowaniu oraz indukcyjność minimalną przesuniętą do 0,2 T przy zasilaniu AC.
 
Jest to materiał magnetyczny, który zapewnia dosyć niskie straty mocy induktora. Rdzenie MPP charakteryzuje również wysoka stabilność indukcyjności oraz dobra stabilność temperaturowa.

Rdzenie proszkowe High Flux Magnetics


Rdzenie toroidalne z rozproszoną szczeliną wykonane ze stopów 50% niklu - 50% żelaza. Rdzenie te charakteryzują się bardzo wysokimi wartościami indukcji nasycenia.

High Flux posiadają zalety, które czynią je bardzo użytecznymi dla aplikacji wysokiej mocy, wysokiego napięcia wstępnego DC oraz AC przy dużej mocy i częstotliwości.

Indukcja nasycenia rdzeni jest na poziomie 1,5 T, w porównaniu do 0,75 T standardowych MPP lub 0,45 T dla ferrytów.
Straty mocy w rdzeniu High Flux są znacznie niższe niż w zwykłych rdzeniach proszkowych typu „iron powder”.

Dzięki tym własnościom w większości wypadków rdzeń High Flux będzie oferował redukcję podstawowych rozmiarów rdzenia, a w efekcie zmniejszałkoszt elementu indukcyjnego oraz będzie pasował do aplikacji, w których wartość prądu stałego płynącego przez uzwojenia jest stosunkowo wysoka.

Rdzenie proszkowe z rozproszoną szczeliną KOOL Mμ®


Rdzenie proszkowe z rozproszoną szczeliną, wykonane ze stopów żelaza wyróżniające się bardzo niskimi stratami dla szerokiego zakresu częstotliwości oraz stosunkowo wysoka stabilność parametrów magnetycznych.

Magnetostrykcja bliska zeru sprawia, że rdzenie te są idealne do eliminowania uciążliwych hałasów przy wysokich częstotliwościach.

W aplikacjach wysokiej częstotliwości, straty rdzenia wykonanego z proszku na bazie żelaza, mogą być głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu temperatury. Stąd, rdzenie Kool Mμ są idealne w powyższych aplikacjach, ponieważ ich straty są znacznie mniejsze, w wyniku czego występuje mniejszy przyrost temperatury oraz możliwe jest zmniejszenie rozmiarów rdzenia.
Wyjątkowo duże rdzenie Kool Mu toroidalne i składane z segmentów są oferowane w rozmiarach> 101,6 mm )
Te duże kształty są idealne do aplikacji wysoko prądowych, dostępne także w wersji z materiału MPP i High Flux


Typ rdzeniaA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Ve
[mm3]
00K4741B 47.5 41 27.5 53 600
00K5528B 54.9 27.6 20.6 31 200
00K6030B 60 30 15 27 000

SymbolGeometriaPrze-nikal-ność MWymiar zew. [mm]Wymiar wew. [mm]Wysokość Ht [mm]DługośćLe [cm]Ae [cm2]AL.
00K102TC026 Toroid 26 101.60 57.15 16.51 ND 24.27 3.56 47.90
00K102RT026 RT (tory) 26 101.60 57.15 16.51 158.75 35.70 3.56 29.80
00K102AR026 AR (łuk) 26 wymiary i parametry na zamówienie w powyższych geometriach      
00K102IS026 IS (segment) 26 ND ND 16.51 57.15 ND ND ND
00K133TC026 Toroid 26 132.54 78.59 25.4 ND 32.47 6.69 67.40
00K133RT026 RT (tory) 26 132.54 78.59 25.4 208.74 47.63 6.69 45.90
00K133AR026 AR (łuk) 26 wymiary i parametry na zamówienie w powyższych geometriach      
00K133IS026 IS (segment) 26 ND ND 25.4 76.20 ND ND ND


Rdzenie KOOL Mμ® Kształtki E


Rdzenie E - kształtne z rozproszoną szczeliną posiadają idealne właściwości do zastosowania ich w szerokiej gamie produktów, min. korekcji PFC, dławikach, przetwornicach typu fyback itp.
Poziom indukcji nasycenia osiągany przez rdzenie Kool Mμto: 1,05 T. zapewnia większą zdolność magazynowania energii w porównaniu do rdzeni ferrytowych typu E ze szczeliną, co powoduje możliwość zmniejszenia rozmiaru rdzenia .
Rdzenie Kool Mμ E kształtne są konkurencyjne cenowo w porównaniu do ferrytów, ponadto szczelina rozproszona eliminuje problemy związane ze szczeliną widoczną. Dodatkowo mają znacznie lepsze właściwości termiczne związane z niskimi stratami.

Rdzenie proszkowe XFLUX ™


Rdzenie produkcji Magnetics składające się z: 6, 5 % krzemu oraz proszku żelaza. Materiał odporny na wysokie temperatury, bez termicznego starzenia, XFLUX oferuje niższe straty niż w standardowych rdzeniach proszkowych.

Łagodna charakterystyka nasycenia XFLUX oferuje korzyści w porównaniu do rdzeni ferrytowych. Rdzenie te są idealne dla zastosowań w dławikach niskich i średnich częstotliwości, gdzie indukcyjność w piku jest krytyczna.

Rdzenie proszkowe MPP THINZ ™ lub Molypermalloy, są wykonane z 81% niklu, żelaza 17% i 2% molibdenu. Oferują one najwyższą przenikalność magnetyczną wśród rdzeni proszkowych i dosyć wysoką indukcję nasycenia w porównaniu do ferrytów ze szczeliną.
Rdzenie THINZ odznaczają się bardzo niską wysokością pozwalającą budować induktory w wysokości od 1,5 do 2 mm. Charakteryzują się również doskonałą stabilizacją temperatury, wysoką indukcyjnością przy napięciu wstępnym DC oraz niskimi stratami.

Zastosowanie rdzenia proszkowego - aplikacje:

Rdzenie proszkowe Magnetics, są wykorzystywane głównie w obwodach dużej mocy, w szczególności zasilaczach impulsowych, filtrach i obwodach rezonansowych, do eliminacji zakłóceń sieciowych, transformatorach impulsowych, dławikach wyjściowych i prądu stałego.

 Rdzenie MPPRdzenie HighFluxRdzenie Kooi mmRdzenie XFLUX
Przenikalność 14-550 14-160 26-125 60
Straty w rdzeniu Najniższe Średnie Niskie Średnie
Przen. vs DC bias B. dobra Dobra Dobra Najlepsza
Ind. nasycenia (Bsat) 0,75 T 1,5 T 1,05 T 1,6 T
Zawartość Niklu 80% 50% 0% 0%
Relatywne koszty Wysokie Średnie Niskie Niskie

Rdzenie proszkowe - właściwości materiału:

MateriałTemperatura CurieGęstośćPrzewodność termiczna
MPP 4600C 8,7 g/cm3 0,8 W/(cm x 0K)
High Flux 5000C 8,2 g/cm3 0,8 W/(cm x 0K)
Kool Mµ 5000C 7,0 g/cm3 0,8 W/(cm x 0K)

Indukcyjność oraz współczynnik AL .
Indukcyjność rdzenia może być obliczona na podstawie geometrii rdzenia według poniższego wzoru:

gdzie:

L = Indukcyjność
µ = Przenikalność magnetyczna
N = Liczba zwojów
Ae = Skuteczna powierzchnia rdzenia (cm2 )
Ie = Skuteczna długość rdzenia (cm)

Indukcyjność cewki dla danej liczby zwojów jest powiązana z indukcyjnością wyrażoną w nH przypadającą na jeden zwój (do drugiej potęgi), według poniższego wzoru:

 

gdzie:

L = Indukcyjność
µ = Przenikalność magnetyczna
N = Liczba zwojów
AL = współczynnik (nH/T2)

Indukcyjności liczba zwojów.

Poniższy wzór może być wykorzystany do wyznaczenia przybliżonej warto ści strumienia rozproszenia dla danej indukcji magnetycznej. Formuła ta została rozwinięta na podstawie danych historycznych rdzeni testowanych w Magnetics.

Należy pamiętać, że to tylko przybliżona wartość przy założeniu równomiernie rozmieszczonych uzwojeń. Można się spodziewać nawet ± 50% odchylenia od tego wyniku.

gdzie:

LLK = Indukcyjność rozproszenia (mH)
N = Liczba zwojów
Ae = Skuteczna powierzchnia rdzenia (cm2 )
Ie = Skuteczna długość rdzenia (cm)
Krzywe magnesowania:


Materiał MPPM

Materiał High Flux

Materiał Kool Mµ

Materiał XFlux
Wymiary
 
Rdzenie Kool Mµ - E kształtki
OznaczenieA [mm]B [mm]c [mm]D [min]E [min]F [min]L [nom]M [min]
00K1207E (EF 12.6) 12.70 6.40 3.56 4.42 8.89 3.56 1.78 2.64
00K1808E (EI-187) 19.30 8.10 4.78 5.54 13.90 4.78 2.39 4.65
00K2510E (E-2425) 25.40 9.53 6.53 6.22 18.80 6.22 3.17 6.25
00K3007E (DIN 30/7) 30.10 15.01 7.06 9.70 19.50 6.96 5.11 6.46
00K3515E (EI-375) 34.54 14.10 9.35 9.65 25.30 9.32 4.45 7.87
00K4017E (EE 42/11) 42.80 21.10 10.80 15.00 30.40 11.90 5.95 9.27
00K4020E (DIN42/15) 42.80 21.10 15.40 15.00 30.40 11.90 5.95 9.27
00K4022E (DIN42/20) 42.80 21.10 20.00 15.00 30.40 11.90 5.95 9.27
00K4317E (EI-21) 40.90 16.50 12.50 10.40 28.30 12.50 6.00 7.90
00K5528E (DIN55/21) 54.90 27.60 20.60 18.50 37.50 16.80 8.38 10.30
00K5530E (DIN55/25) 54.90 27.60 24.61 18.50