Szyny elastyczne - pakiety izolowane
  • Szyny elastyczne - pakiety izolowane

Zdjęcia mają charakter wyłacznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Szyny elastyczne - pakiety izolowane

Konstrukcja:
Szyny elastyczne są wytwarzane z taśm miedzianych, chronionych przez PVC (9mm do 50mm) co daje elektryczną izolację, także wtedy kiedy połączenie giętkie jest skręcone lub używane w różnych środowiskach (wilgotność, wysoka temperatura, agresywne otoczenie)

Zakres:
-standardowa długość szyn elastycznych: 2000mm i 3000mm (inne wymiary na zapytanie),
-grubość taśmy: od 0,5 mm do 1mm,
-liczba taśm: od 2 do 12.

Opcje:
-pobielana miedź lub aluminium (na zapytanie),
-połączenia giętkie,
-bezhalogenowe,
-izolacja na wysoką temperaturę: +125°C.

Zakres zastosowań:
-wszystkie zastosowania związane z przekazywaniem mocy,
-zastępowanie: kabli, sztywnych sztab,
-elektryczne urządzenia (rozdzielnice, wyłączniki i konwertery),
-transformatory (połączenia pomiędzy transformatorem i prętami).

Zalety:
Jedyny system połączeń elektrycznych, łączący właściwości: kształtowania połączeń i izolacji przewodnika. Koszt wytwarzania połączeń jest zmniejszony przez użycie składnika, którego cena jest porównywalna do ceny kabli, złączek i obudów.

Porównanie - odniesienie szyn elastycznych do sztywnych prętów:
-polepszenie elektrycznych właściwości łącznie z polepszeniem bezpieczeństwa (większa gęstość prądu z izolacją dla tego samego przekroju miedzi),
-zysk objętości przez bliższe zamontowanie izolowanych połączeń giętkich,
-łatwiejsze kształtowanie dzięki giętkości w porównaniu ze sztywnymi prętami.

Porównanie - odniesienie szyn elastycznych do kabli:
-oszczędność czasu przez uproszczone tworzenie połączeń ponieważ nie używa się dodatkowych złączek,
-brak rezystancji styku, która występuje pomiędzy złączem a kablem,
-zysk objętości w przypadku elementów, które można składać w porównaniu z konieczną krzywizną kabli,
-brak obudów i dławików.

Właściwości techniczne PVC:    
-gęstość: 1,31 NFT51-063,
-twardość Shore'a: 85 A NFT 51-109,
-maksymalna wytrzymałość na rozciąganie: 19,6 Mpa NFT 51-034,
-maksymalne wydłużenie: 365% NFT 51-034,
-przewodność cieplna: 3 do 4 10-4cal/s/cm/°C,  
-wytrzymałość dielektryczna: 20 kV/mm,  
-wymagania pożarowe: klasa FV 0 UL 94v0,
-utylizacja: tak.  
     
Taśmy:    
Klasyfikacja miedzi: zgodnie z NF A 51-050,  
-oznaczenie: Cu-ETP oznaczenie O,  
-zawartość miedzi: 99,9%,  
-rezystywność: 1,7241 µΩ/cm.  
Właściwości miedzi: zgodnie z NF A 51-100,  
-wytrzymałość na rozciąganie: 200 Mpa minimalnie,  
-wydłużenie: 30 % minimalnie,  
-twardość: < 55 HV.  
     
Szyny elastyczne :    
-napięcie maksymalne: 1000V,  
-temperatura pracy: -40°C do +105°C,  
-grubość PVC: 2.0 mm,  
-wytrzymałość dielektryczna: średnio 20kV/mm zgodnie z NFC 32-201-1,
-odporność na ogień:   zgodnie z NFC 32-070 C2.
     
Oznaczenia:    
-ES: szyna elastyczna  
-24: szerokość taśmy [mm]  
-1: grubość taśmy [mm]  
-8: ilość taśm.  
Przegrzanie szyn elastycznych dla temperatury otoczenia 35°C

Przegrzanie elementów giętkich przedstawione są w postaci wykresów i tabel.

PAKIETY IZOLOWANE MIEDZIANE I ALUMINIOWE wykres

 

Sposób oznaczania
PAKIETY IZOLOWANE MIEDZIANE I ALUMINIOWE oznaczanie

1 - Szyna elastyczna
2 - Szerokość taśmy (mm)
3 - Grubość taśmy (mm)
4 - Ilość taśm (mm)

 

Ilość taśmWymiary
[mm]
Szerokość
x
grubość
[mm]
Przekrój
[mm2]
Przegrzanie
A
10 °C
B
20 °C
C
30 °C
D
40 °C
E
50 °C
F
60 °C
G
70 °C
2

9x0,8x2

9x0,8 14,4 47 74 95 114 130 144 157
3

9x0,8x3

9x0,8 21,6 59 92 119 141 162 180 196
6

9x0,8x6

9x0,8 43,2 88 137 176 210 240 266 291
9

9x0,8x9

9x0,8 64,8 112 174 225 268 306 340 371
2

13x0,5x2

13x0,5 13 48 75 97 116 132 147 160
3

13x0,5x3

13x0,5 19,5 60 93 120 143 163 181 198
4

13x0,5x4

13x0,5 26 69 108 140 166 190 211 231
6

13x0,5x6

13x0,5 39 87 135 174 207 237 263 288
10

13x0,5x10

13x0,5 65 115 180 232 276 316 351 383
2

15x0,8x2

15,5x0,8 24,8 70 110 141 168 192 214 234
3

15x0,8x3

15,5x0,8 37,2 87 136 175 209 239 265 290
4

15x0,8x4

15,5x0,8 49,6 102 159 205 244 279 310 339
6

15x0,8x6

15,5x0,8 74,4 128 199 257 306 350 389 424
8

15x0,8x8

15,5x0,8 99,2 151 235 303 361 412 458 501
10

15,5x0,8x10

15,5x0,8 124 172 268 345 411 470 523 571
2

20x1x2

20x1 40 96 150 193 230 263 292 319
3

20x1x3

20x1 60 119 186 240 286 326 263 396
4

20x1x4

20x1 80 139 217 280 334 381 424 463
5

20x1x5

20x1 100 158 246 317 377 431 479 523
6

20x1x6

20x1 120 174 272 351 418 477 531 580
8

20x1x8

20x1 160 205 321 413 492 562 325 683
10

20x1x10

20x1 200 234 365 470 560 640 711 777
11

20x1x11

20x1 220 247 386 497 592 676 752 821
2

24x1x2

24x1 48 111 173 223 265 303 337 368
3

24x1x3

24x1 72 137 214 276 329 375 417 456
4

24x1x4

24x1 96 160 250 322 383 438 487 532
5

24x1x5

24x1 120 181 282 363 433 494 550 600
6

24x1x6

24x1 144 200 312 402 479 547 608 664
8

24x1x8

24x1 192 234 366 471 562 641 713 779
10

24x1x10

24x1 240 266 415 534 637 727 809 883
2

32x1x2

32x1 64 139 218 280 334 382 424 463
3

32x1x3

32x1 96 172 269 346 413 471 524 572
4

32x1x4

32x1 128 200 313 403 480 548 610 666
5

32x1x5

32x1 160 226 352 453 540 617 686 749
6

32x1x6

32x1 192 249 388 500 596 680 756 826
8

32x1x8

32x1 256 290 452 695 695 793 882 963
10

32x1x10

32x1 320 327 510 657 783 894 995 1086

Sposób montowania:
1- uciąć całkowitą długość elementu giętkiego + 50 mm na kształtowanie,
2- ukształtować element: operacja ta musi być zrobiona przed ostatecznym cięciem, wierceniem i ściągnięciem izolacji,
3- ściąganie izolacji: ściągnięcie izolacji musi być zrobione nożem lub przy pomocy przyrządu do ściągania izolacji,
4- wiercenie: wiercenie zwykle powoduje powstawanie na powierzchni materiału nierówności.
Aby zagwarantować właściwy styk pomiędzy zaciskiem a połączeniem giętkim należy wiercić od strony powierzchni styku z zaciskiem,
5- montaż: należy użyć podkładki pod śrubę. Dla połączeń giętkich zrobionych z więcej niż 4 taśm należy użyć podkładki krążkowej p