Pyłowe atmosfery wybuchowe: zagrożenia, podstawowe parametry i metody ochrony

Eksplozja atmosfery wybuchowej w miejscu pracy jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników, powoduje duże straty materialne, może prowadzić do zmian w środowisku, a także stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób postronnych.

W przypadku zagrożenia pyłowego mowa o palnych obłokach pyłów i palnych pyłach osiadłych, które ze względu na swoje własności mogą tworzyć atmosfery wybuchowe, które nie są stałym elementem miejsca pracy, ponieważ występują z różną częstotliwością i utrzymują się przez różny czas. Webinarium przybliża temat zagrożenia pyłowego od strony wybuchowości i przedstawia podstawowe zagadnienia z nią związane. Omówione zostaną najważniejsze parametry i własności fizykochemiczne wybuchowych substancji o konsystencji stałej oraz metody ochrony urządzeń elektrycznych przewidzianych do pracy w warunkach istniejącego zagrożenia pyłowego. Całość zostanie przedstawiona w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego, którego elementem jest ochrona przeciwwybuchowa. Prezentacja zostanie uatrakcyjniona fragmentami filmów ilustrujących zachowanie wybranych palnych pyłów w warunkach przemysłowych.


Zapisz się

Korzyści dla uczestników:

 • przybliżenie tematu zagrożenia pyłowego w przemyśle przetwórczym,
 • zapoznanie z najważniejszymi parametrami opisującymi palne pyły,
 • zrozumienie zagrożeń tworzonych przez palne pyły i najpopularniejsze problemy z nimi związane,
 • przegląd podstawowych metod ochrony urządzeń elektrycznych w strefach EX,
 • uzyskanie ogólnych wskazówek dot. postępowania zwiększającego poziom bezpieczeństwa procesowego.

Szczegóły webinaru:

 • Wydarzenie cyfrowe
 • Darmowa rejestracja
 • Data: 24.03.2022
 • Godzina: 13:00
 • Czas trwania: 1 godzina
 • Język: Polski
 • Materiały dla uczestników po zakończeniu
chevron_leftPoprzedni Następnychevron_right