Dostawcy B&B Electronics

B&B Electronics

B&B Electronics posiada w swojej ofercie:
-serwery szeregowe,
-konwertery,
-switche zarządzalne,
-switche niezarządzalne,
-konwertery ethernet-światłowód,
-extendery,
-adaptery szeregowe USB,
-izolowane konwertery szeregowe USB,
-nieizolowane konwertery szeregowe USB,
-izolowane Huby USB,
-extendery USB,
-konwertery RS-232 na RS422/485,
-konwertery światłowód na RS-232/422/485,
-izolowane repeatery RS-422/485,
-izolowane repeatery RS-232,
-izolatory optyczne portów RS-232,
-izolatory optyczne portów RS-422,
-izolatory optyczne portów RS-485,
-konwertery RS-232 na RS-485 zasilane z portu,
-konwertery RS-232 na RS-422 zasilane z portu,
-konwertery sygnału prądowego na RS-232/422/485,
-switche szeregowe,
-konwertery światłowodowe,
-radio modemy,
-bezprzewodowe serwery szeregowe,
-bezprzewodowe systemy akwizycji danych.

Jeżeli jesteś zainteresowany produktami B&B ELECTRONICS prosimy o kontakt:

Nasi dostawcy

Twój koszyk jest w tej chwili pusty