BM829s Multimetr TRMS(AC+DC),T1,T2,dual LCD,USB

UWAGA! SKLEP ZAWIERA TYLKO WYBRANE PRODUKTY z oferty firmy - kliknij tutaj i zapytaj o produkt.

BM829s Multimetr z podświetlanym wyświetlaczem LCD

BM829s Multimetr z podświetlanym wyświetlaczem LCD

BM829s to multimetr profesjonalny „haevy duty” z dokładnością bazową 0,08% (DCV). Z uwagi na najwyższy poziom ochrony może być stosowany w przemyśle. Oferuje b. dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności (nS), tłumienia (dBm) i temperatury (T1, T2, T1-T2). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 20kHz i także ze składową stałą (AC, DC+AC). Dalsze funkcje to wychwytywanie krótkotrwałych impulsów CREST Max/Min/Max-Min (nawet 1ms), rejestracja (Max, Min, Max-Min, Avg) i pomiar różnicowy (obydwie z automatyczną zmianą zakresów). Innowacyjna funkcja AutoCheck automatyczny wybór pomiaru LoZ DCV / LoZ ACV / Ω, dzięki analizie sygnału wejściowego, wewnętrzny algorytm zapewnia pomiar napięć przy obniżonej impedancji Z. Dalsze funkcje specjalne to: sygnalizacja błędnego podłączenia (Beep Jack), bezdotykowe wykrywanie pola elektrycznego (EF). Wysoki stopień ochrony: przeciążenie 1000V, przepięcia 12kV, bezpieczeństwo CAT IV 1000V. Miernik ma podwójny, podświetlany LCD ze zliczaniem do 6000/9999 i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. Wyjście USB do współpracy z PC.


Dane techniczne
Cechy szczególne i funkcje specjalne
 • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 • TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 • Pomiar temperatury
  • dwukanałowy
 • DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 • Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas
  pomiaru prądu lub napięcia
 • RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
 • CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
 • REC - rejestracja wartości MAX, MIN
 • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
 • Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
 • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
 • Lo-Z - pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
 • Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
 • AutoCheck - automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV,
  rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
 • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń


Pomiary i dokładności
Dokładność:
 • +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr
  najmniej znaczących), jeśli nie jest określona
  inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%

Współczynnik temperaturowy:
 • nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C
  (0°C do 18°C lub 28°C do 45°C)
Dokładność:
 • +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr
  najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej,
  dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
Test ciągłości
Zakres min. wykrywalności R [Ω]Zakres max. wykrywalności R [Ω]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
20 300 600 600

Czas odpowiedzi:
 • < 100us


DCV - napięcie stałe
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [Ω]Imp. wej. [F]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
60m 0,01m 0,12 2 10M 50p 600 600
600m 0,1m 0,06 2 10M 80p 600 600
999,9m 0,01m 0,08 2 10M 50p 1450 1050
9,999 0,001 0,08 2 10M 50p 1450 1050
99,99 0,01 0,08 2 10M 50p 1450 1050
999,9 0,1 0,08 2 10M 50p 1450 1050
999,9m (AutoCheck) 0,1m 0,5 3 3k 165p 600 600
9,999 (AutoCheck) 0,001 0,5 3 3k 165p 1450 1050
99,99 (AutoCheck) 0,01 0,5 3 18k 165p 1450 1050
999,9 (AutoCheck) 0,1 0,5 3 500k 165p 1450 1050
 • NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
  • 60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
 • Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 18k Ω dla 100V, 125k Ω dla 300V, 320k Ω dla 600V, 500k Ω dla 1000V
 • CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
  • 110dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)


Napięcie DCV+ACV
Zakres [V]Rozdzielcz. [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliw. min. [Hz]Częstotliw. max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
500m 0,01m 1,5 40 20 45 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 1,5 40 20 45 10M 30p 1450 1050
50 0,001 1,5 40 20 45 10M 30p 1450 1050
500 0,01 20 45 10M 30p 1450 1050
1000 0,1 20 45 10M 30p 1450 1050
500m 0,01m 0,3 20 45 300 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,8 20 45 300 10M 30p 1450 1050
50 0,001 0,8 20 45 300 10M 30p 1450 1050
500 0,01 0,4 40 45 300 10M 30p 1450 1050
1000 0,1 0,4 40 45 300 10M 30p 1450 1050
500m 0,01m 0,3 10 300 5k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,4 40 300 5k 10M 30p 1450 1050
50 0,001 0,4 40 300 5k 10M 30p 1450 1050
500 0,01 0,4 40 300 5k 10M 30p 1450 1050
1000 0,1 0,8 40 300 1k 10M 30p 1450 1050
500m 0,01m 0,5 20 5k 20k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 0,8 20 5k 20k 10M 30p 1450 1050
50 0,001 0,8 20 5k 20k 10M 30p 1450 1050
500 0,01 0,5 20 5k 20k 10M 30p 1450 1050
1000 0,1 5k 20k 10M 30p 1450 1050
500m 0,01m 2,0 40 20k 100k 10M 80p 1450 1050
5 0,0001 4,0 40 20k 100k 10M 30p 1450 1050
50 0,001 4,0 40 20k 100k 10M 30p 1450 1050
500 0,01 20k 100k 10M 30p 1450 1050
1000 0,1 20k 100k 10M 30p 1450 1050
 • Współczynnik szczytu:
  • CF < 10:1 w pełnej skali
  • CF < 5:1 w pełnej skali
 • Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych < 50 cyfr
 • CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
  • 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)


DCA - prąd stały
Zakres [V]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
500u 0,01u 0,15 20 150 1000 0,44
5000u 0,1u 0,1 20 150 1000 0,44
50m 0,001m 0,15 10 3,3 1000 0,44
500m 0,01m 0,1 20 3,3 1000 0,44
5 0,0001u 0,5 10 0,045 1000 11
10 0,001u 0,5 20 0,045 1000 11
 • 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie


ACV - napięcie przemienne
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliw. min. [Hz]Częstotliw. max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
999,9m (AutoCheck) 0,1m 1,0 4 50 60 3k 150p 600 600
9,999 (AutoCheck) 0,001 1,0 4 50 60 3k 150p 1450 1050
99,99 (AutoCheck) 0,01 1,0 4 50 60 18k 150p 1450 1050
999,9 (AutoCheck) 0,1 1,0 4 50 60 460k 150p 1450 1050
 • Współczynnik szczytu:
  • CF < 6:1 w pełnej skali
  • CF < 3:1 w pełnej skali
 • Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 18k Ω dla 100V, 125k Ω dla 300V, 320k Ω dla 600V, 460k Ω dla 1000V


Napięcie DCV+ACV
Zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [Ω]Impedancja wejściowa [F]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. ACrms [V]
60m 0,01m 0,5 3 50 60 10M 50p 600 600
600m 0,1m 0,5 3 50 60 10M 80p 600 600
999,9m 0,1m 0,5 3 50 60 10M 50p 600 600
9,999 0,001 0,5 3 50 60 10M 50p 1450 1050
99,99 0,01 0,5 3 50 60 10M 50p 1450 1050
999,9 0,1 0,5 3 50 60 10M 50p 1450 1050
60m 0,01m 0,8 4 40 500 10M 50p 600 600
600m 0,1m 0,8 4 40 500 10M 80p 600 600
999,9m 0,1m 5,0 4 40 500 10M 50p 600 600
9,999 0,001 1,0 4 40 500 10M 50p 1450 1050
99,99 0,01 1,0 4 40 500 10M 50p 1450 1050
999,9 0,1 2,0 4 40 500 10M 50p 1450 1050
60m 0,01m 2,0 3 500 1k 10M 50p 600 600
600m 0,1m 2,0 3 500 1k 10M 80p 600 600
999,9m 0,1m 3dB - 500 1k 10M 50p 600 600
9,999 0,001 1,0 4 500 1k 10M 50p 1450 1050
99,99 0,01 1,0 4 500 1k 10M 50p 1450 1050
999,9 0,1 2,0 4 500 1k 10M 50p 1450 1050
60m 0,01m 2,0 3 1k 3k 10M 50p 600 600
600m 0,1m 2,0 3 1k 3k 10M 80p 600 600
999,9m 0,1m - - 1k 3k 10M 50p 600 600
9,999 0,001 3,0 4 1k 3k 10M 50p 1450 1050
99,99 0,01 3,0 4 1k 3k 10M 50p 1450 1050
999,9 0,1 3,0 4 1k 3k 10M 50p 1450 1050
60m 0,01m 2,0 3 3k 20k 10M 50p 600 600
600m 0,1m 2,0 3 3k 20k 10M 80p 600 600
999,9m 0,1m - - 3k 20k 10M 50p 600 600
9,999 0,001 3dB - 3k 20k 10M 50p 1450 1050
99,99 0,01 3dB - 3k 20k 10M 50p 1450 1050
999,9 0,1 - - 3k 20k 10M 50p 1450 1050
 • Współczynnik szczytu:
  • CF < 6:1 w połowie skali
  • CF < 3:1 na całej skali
 • CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
  • 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)


DCA - prąd stały
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 0,2 4 80 600 1
6000u 1u 0,2 4 80 600 1
60m 0,01m 0,2 4 1,5 600 1
600m 0,1m 0,2 4 1,5 600 1
6 0,001 0,2 4 0,02 600 10
10 0,01 0,2 4 0,02 600 10
 • 10A pomiar ciągły, 10-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie


Prąd DCA+ACA
Zakres [A]Rozdzielczość [A]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Częstotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Spadek U [V/A]Bezpiecznik [V]Bezpiecznik [A]
600u 0,1u 0,6 3 50 60 80 600 1
6000u 1u 0,6 3 50 60 80 600 1
60m 0,01m 0,6 3 50 60 1,5 600 1
600m 0,1m 1,0 3 50 60 1,5 600 1
6 0,001 0,8 6 50 60 0,02 600 10
10 0,01 0,8 6 50 60 0,02 600 10
600u 0,1u 0,8 4 40 1k 80 600 1
6000u 1u 0,8 4 40 1k 80 600 1
60m 0,01m 0,8 4 40 1k 1,5 600 1
600m 0,1m 1,0 4 40 1k 1,5 600 1
6 0,001 0,8 6 40 1k 0,02 600 10
10 0,01 0,8 6 40 1k 0,02 600 10
 • Współczynnik szczytu:
  • CF < 6:1 w połowie skali
  • CF < 3:1 na całej skali
 • 10A pomiar ciągły, 10-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie


Rezystancja
Zakres [Ω]Rozdzielczość [Ω]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Napięcie rozwartego obwodu [V]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
600 0,1 0,1 3 1,2 600 600
6k 0,001k 0,1 3 1,2 600 600
60k 0,01k 0,1 3 1,2 600 600
600k 0,1k 0,1 3 1,2 600 600
6M 0,001M 0,4 3 1,2 600 600
60M 0,01M 1,5 5 1,0 600 600
99,99n (S) 0,01n (S) 0,8 10 1,2 600 600
600 (AutoCheck) 0,01 0,5 4 1,2 600 600
6k (AutoCheck) 0,001k 0,5 4 1,2 600 600
60k (AutoCheck) 0,01k 0,5 4 1,2 600 600
600k (AutoCheck) 0,1k 0,5 4 1,2 600 600
6M (AutoCheck) 0,001M 0,8 3 1,2 600 600
60M (AutoCheck) 0,01M 2,0 5 1,0 600 600


Pojemność
Zakres [F]Rozdzielczość [F]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Zabezpieczenie DCpeak [V]Zabezpieczenie ACrms [V]
60n 0,01n 0,8 3 600 600
600n 0,1n 0,8 3 600 600
6u 0,001u 1,0 3 600 600
60u 0,01u 2,0 3 600 600
600u 0,1u 3,5 5 6000 600
6m 0,001m 5,0 5 600 600
25m 0,01m 6,5 5 600 600
 • Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość
Zakres [Hz]DokładnośćCzułośćFunkcja
5-1M 0,004%+4c 2,5V (prostokąt) DCmV-Logic
15-50k 0,04%+4c 40mV AC 60mV
15-50k 0,04%+4c 60mV AC 600mV
15-1k 0,04%+4c 0,5V AC 999,9mV
15-10k 0,04%+4c 2,5V AC 9,999V
15-10k 0,04%+4c 25V AC 99,99V
15-10k 0,04%+4c 100V AC 999,9V
15-3k 0,04%+4c 45 μA AC 600 μA
15-3k 0,04%+4c 600 μA AC 6000 μA
15-3k 0,04%+4c 40mA AC 60mA
15-3k 0,04%+4c 60mA AC 600mA
15-3k 0,04%+4c 4A AC 6A
15-3k 0,04%+4c 6A AC 10A
Temperatura
Wartość min [°C]Wartość max [°C]Dokładność [%]Dokładność [°C]Zabezp. DCpeak [V]Zabezp. DC-ACrms [V]
-50 1000 0,3 2 600 600
 • Funkcja pomiaru różnicy temperatur
 • Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary


Wypełnienie impulsu
Zakres [%]DokładnośćCzęstotliwość [Hz]Czułość
0-100% 3c/kHz+2c 5-10k 2,5V (prostokąt)
 • Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
  • przeciążeniowe 600VDC/600VACrms/li>
Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC)Prąd pomiarowyZakresRozdzielczośćDokładność
< 3,5VDC 0,4mA 2V 0,001 1,0%+1c
 • Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
  • przeciążeniowe 600VDC/600VACrms


Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF
Wskazanie bargrafu
Wartość napięcia [V]Wskazanie bargrafu
10-36 -
23-83 - -
59-165 - - -
124-330 - - - -
> 250 - - - - -
dBm
ZakresDokładnośćWybór impedancjiImpedancja wejściowa
-11,76-54,25dBm (600 Ω) 0,25dB+2c 4-1200 Ω 10M Ω, 50pF
 • Zabezpieczenie wejścia pomiarowego:
  • przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
 • Wybór impedancji:
  • 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω


Producent
Brymen

Kraj pochodzenia
Tajwan

Dystrybutor
http://www.dacpol.eu

Certyfikaty
 • Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 • Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Zgodność z normami
 • Kat. IV 600V AC/DC
 • Kat. IV 300V AC/DC
 • IEC61010-1 (druga edycja)
 • UL61010-1 (druga edycja)
 • Kat. IV 1000V AC/DC
 • PN-EN61010-1 (druga edycja)


Ochrona przeciwprzepięciowa
12kV (1,2/50μs SURGE)
Kompatybilność elektromagnetyczna
 • PN-EN61326
 • PN-EN55022
 • PN-EN61000-3-3
 • PN-EN61000-3-2
 • PN-EN61000-4-8
 • PN-EN61000-4-11
 • PN-EN61000-4-6
 • PN-EN61000-4-3
 • PN-EN61000-4-2
 • PN-EN61000-4-4
 • PN-EN61000-4-5


DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:
 • Wyświetlacz LCD:
  • ACV, DCV, Hz, nS: max 9999, mV, DCA, ACA, R, C: max 6000
  • Wyświetlacz podwójny
  • Próbkowanie:
   • 5 razy/s
 • Wskaźnik analogowy - bargraf:
  • Liczba segmentów:
   • 41
  • Próbkowanie:
   • 60 razy/s
 • Podświetlenie wyświetlacza/skali
Zasilanie
Bateryjne:
 • bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604):
  • 1 szt.
 • Syganlizacja wyczerpania baterii
Automatyczne wyłączenie zasilania:
 • po 30 min. bezczynności
Warunki pracy:
 • 0°C÷45°C; wilgotność względna RH < 80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C
Warunki przechowywania:
 • -20°C÷60°C, wilgotność względna RH < 80%
Maksymalna wysokość pracy:
 • 2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego:
 • 2
Wymiary i masa:
 • Wys. (Dł.) [mm]: 208
 • Szer. [mm]:103
 • Głęb. [mm]: 64,5
 • Masa [g]: 635
Wyposażenie standardowe:
 • Przewody pomiarowe (para)
 • Sonda typu K do pomiaru temperatury
 • Holster ochronny
 • Komplet baterii
 • Instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne:
 • Sonda temperatury:
  • TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
 • BMH-01 - wieszak magnetyczny
 • Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC:
  • Interfejs USB BU-86X [nr kat.102043]
Cena netto w
Zdjęcie Nr producenta
Producent
Nr katalogowy
Nazwa produktu Zakres pomiarowy napięcia Zakres pomiarowy prądu Zakres pomiarowy rezystancji Sprawdź stan magazynowy Ilość [szt.] Cena netto [PLN] / szt. Zamów
Sprawdź
0
od 1od 3od 5 580.00568.40556.00

BM829s Multimetr TRMS(AC+DC),T1,T2,dual LCD,USB

Nr producenta: BM829s

Nr katalogowy: E-X-X-100753

Producent: -

Dane katalogowe

Zakres pomiarowy napięcia
0-600 m V
Zakres pomiarowy prądu
0-10 A
Zakres pomiarowy rezystancji
0-60 M Ohm

Cena [PLN] / szt.

Ilość [szt.] Cena netto z VAT
od 1 580,00 713,40
od 3 568,40 699,13
od 5 556,00 683,88

Zamówienie

Stan magazynowy: Sprawdź
0

Kontakt

tel. (+48) 22 70 35 226
elektronika_i@dacpol.eu

Jaka jest suma 4 i 2?
 

Polecane produkty

Czujnik ciśnienia arrow

HSCMRRN001ND2A5
Honeywell

Bariera bezpieczeństwa arrow

F3SG-2RE0590P30
Omron

CNMB/1/KIT arrow

CNMB/1/KIT
CAMDENBOSS

Akumulator 12V 130Ah arrow

12FIT130
FIAMM

Czujnik ciśnienia arrow

HSCMNNN100PGAA5
Honeywell

Nasi dostawcy

Twój koszyk jest w tej chwili pusty