Przekaźniki bezpieczeństwa opóźnienie dostępu SNV 4063KP
 • Przekaźniki bezpieczeństwa opóźnienie dostępu SNV 4063KP

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźniki bezpieczeństwa opóźnienie dostępu SNV 4063KP

Urządzenie bazowe do jedno- lub dwukanałowego sterowania wyłącznikami bezpieczeństwa i drzwi bezpieczeństwa z opóźnieniem dostępu.


Cechy

 • kategoria stopu 0 według EN 60204-1
 • zastosowanie do kategorii 4/3 według EN 954-1
 • urządzenie kategorii: 4 (styki bezzwłoczne)/3 (styki zwłoczne) według EN 954-1
 • ustawiane opóźnienie załączenia od 0,15 do 3 s lub od 1,5 do 30 s
 • sterowanie przez styki lub półprzewodniki
 • nadzór przycisku reset, badanie ciągłości połączeń, nadzorowanie synchronizacji
 • 3 tory aktywujące (2 bezzwłoczne, 1 opóźnienie załączenia)


Zastosowanie

 • ochrona ludzi i maszyn
 • kontrolowanie połączeń instalacji z przekaźnikami krańcowymi ze zintegrowaną blokadą
 • odblokowanie opóźnienia załączenia elektromagnesu w wyłączniku krańcowym


Funkcje

Opis urządzenia i funkcji
Po przyłożeniu napięcia do zacisków A1/A2 wyzwala przekaźniki K3 i K4 (zaciski 37/38) z ustawionym opóźnieniem zadziałania.
Czas opóźnienia zadziałania tA1 może być ustawiony krokowo w przedziale od 0,15 do 3 s lub od 1,5 do 30 s, w zależności od typu urządzenia. Urządzenia jest uruchamianie poprzez naciśnięcie przycisku reset. Tryb pracy może zostać wybrany w następując sposób:

 • tryb działania z nadzorem przycisku reset (ocena opadającym zboczem sygnału, start manualny) - przycisk reset musi być przyłączony do S33 przez zacisk S34. Urządzenie zostaje uruchomione pop