Chłodnice, Chillery do chłodzenia wody serii 1 TCW