Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

proszę używać znaków łacińskich

Producent: Calectro

UG-5-AFR-24V Kanałowy autonomiczny czujnik dymu Uniguard Superflow

Dane techniczne

Napięcie zasilania 24V AC/DC -15%/+10%
polaryzacja dowolna
Typ detektora Optyczny UG-5-AFR-24V
Maksymalny pobór mocy 220mA
Temperatura pracy -10°C…+55°C
Maksymalna wilgotność 99%rh
Zakres prędkości przepływu powietrza 1…20 m/s
Dopuszczenia VdS CE, EN-54-27
Przekaźnik wyjściowy styk bezpotencjałowy
Przekaźniki alarmu dymu dwa styki przełączne 250V, 8A
Alarm serwisowy styk rozłączny 250V, 5A
Alarm błędu systemu styk rozłączny 250V, 5A
Alarm małego przepływu styk rozłączny 250V, 5A
LED na detektorze dymu Zielony – alarm serwisowy (zanieczyszczenie)
Czerwony – alarm dymu
LED na PCB Zielony – normalna praca
Żółty – błąd systemu
Żółty – niski przepływ
Materiał obudowy ABS
Stopień ochrony IP54
Materiał rurki pobierającej powietrze Aluminium


Standardowa długość 0,6m. Średnica otworu 38mm. Długość rurki Venturiego należy dobrać zgodnie z wielkością kanału wentylacyjnego. Rurki Veturiego dostępne są w 3 rozmiarach: 0,6, 1,5, oraz 2,8m. W przypadku jeśli kanał wentylacyjny jest większy niż 0,6m (średnica) należy zastosować rurkę o długości pozwalającej na zamontowanie rurki w poprzek całego kanału wentylacyjnego. Proszę spojrzeć na poniższy rysunek.
Właściwości

 • Automatyczne dostosowanie czułości pozwala na dłuższy czas pracy oraz znacznie ogranicza liczbę fałszywych alarmów powodowanych przez zanieczyszczenie
 • Opatentowane rurki Venturiego
 • Jedno-rurkowy system próbkowania powietrza Uniguard Superflow
 • Alarm serwisowy
 • Otwór testowy na obudowie
 • Łatwa instalacja
 • Elektroniczny wskaźnik przepływu


Funkcjonowanie

Uniguard został opracowany do wykrywania dymu wewnątrz kanałów wentylacyjnych. Poprzez zastosowanie unikalnej obudowy udało się uzyskać połączenie detektora dymu z systemem pobierania powietrza zapewniający optymalny przepływ powietrza przez detektor dymu. UG-5może być zamontowany z dowolnej strony kanału w 4 różnych pozycjach: 0°, 90°, 180°, 270°. Opatentowano.Przekaźniki

 • Dwa przekaźniki alarmowe do regulacji klap przeciwpożarowych, do zatrzymania systemów wentylacji lub do aktywacji alarmów optyczno-dźwiękowych, itd.
 • Jeden przekaźnik alarmu serwisowego do sygnalizacji konieczności konserwacji, zanim dojdzie do wystąpienia fałszywego alarmu.
 • Jeden przekaźnik błędu systemu wskazujący awarię w obwodzie detektora dymu
 • Jeden przekaźnik niskiego przepływu wskazujący zbyt niską wartość przepływu powietrza, lub nieodpowiednie miejsce instalacji czujnika.

Detektor wyposażony jest w inteligentny obwód sterujący. Jest on wykorzystywany do ustawienia czułości na poziomie pozwalającym na optymalną pracę w ciągu całego czasu życia detektora. Jeśli obwód regulacyjny osiągnie maksymalny poziom kompensacji czułości uruchamiany jest alarm serwisowy. Detektor jest zbudowany w sposób umożliwiający montaż bagnetowy, co znacznie upraszcza montaż i usunięcie czujnika.Podstawowe zasady pozycjonowania

W celu zapewnienia przepływu powietrza przez detektor odpowiadającego przepływowi w kanale, należy zainstalować czujnik w miejscach gdzie zwykle instaluje się czujniki przepływu. Szczegóły opisane w instrukcji montażu. Można również skorzystać z przepisów obowiązujących lokalnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku dokonywania pomiarów przepływu w systemach wentylacyjnych. Należy pamiętać, że powietrze w kanale może mieć różne prędkości, zawirowania wynikające z występujących zakrętów, bądź przeszkód. Czujnik należy instalować, tak aby pomiar nie odbywał się w „martwym punkcie”.Instalacja

Rurka Venturiego jest wykonana z aluminium co pozwala na łatwe skrócenie i dostosowanie do wielkości kanału. Na rurkę należy wywiercić otwór o średnicy 38mm. Dla kanałów izolowanych lub o małych okrągłych wymiarach (100-150mm) – należy użyć wspornika montażowego. W takim przypadku otwór powinien mieć średnicę 51mm.Konserwacja

Detektor wyposażony jest w inteligentny obwód sterujący. Jest on wykorzystywany do ustawienia czułości na poziomie pozwalającym na optymalną pracę w ciągu całego czasu życia detektora. Jeśli obwód regulacyjny osiągnie maksymalny poziom kompensacji czułości uruchamiany jest alarm serwisowy. Wywołanie alarmu można znacznie opóźnić poprzez czyszczenie detektora raz do roku - czyszczenia należy dokonywać za pomocą odkurzacza. W przypadku przedmuchania sprężonym powietrzem istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia / zmniejszenia czułości czujnika optycznego.Monitorowanie przepływu powietrza

Detektor jest wyposażony w elektroniczny układ monitorujący przepływ powietrza. Przy poprawnej instalacji detektora żółta dioda LED „Low-Flow” jest wyłączona. Funkcja pozwala na uzyskanie potwierdzenia, że powietrze przepływające kanałem faktycznie jest pobierane do obudowy. W specjalnych przypadkach jest możliwe wyłączenie funkcji monitorowania przepływu powietrza.Test funkcjonalności

Po zakończeniu instalacji zalecane jest przetestowanie detektora. Można do tego celu użyć specjalnego spray testowego, np. RDP-300 (z Calectro). Na obudowie znajduje się specjalny otwór testowy dedykowany do takiego badania. Nie zapomnij zamknąć obudowy za pomocą plastikowej wtyczki.
Uwaga: W przypadku montażu na zewnątrz, lub na zimnych poddaszach itp., w miejscach gdzie występuje ryzyko kondensacji, detektor należy odizolować od otaczającego powietrza, np. przy pomocy osłony UG-COVER-75. W takim przypadku obudowa powinna być oznaczona / opisana: „Ukryty Czujnik Dymu”.Działanie

Normalna praca W przypadku normalnej pracy wszystkie przekaźniki są w stanie wysokim (zasilone cewki przekaźnika).
Alarm dymu LED na detektorze świeci na czerwono.
Reset Naciśnij przycisk RESET w celu przywrócenia normalnej pracy.
Alarm serwisowy Jeśli detektor wykryje dym lub zabrudzi się, w pierwszym kroku LED na detektorze zaświeci się na zielono, następnie przejdzie w stan alarmowy z czerwonym światłem. Jeśli czujnik jest zabrudzony detektor zostanie podświetlony na zielono. Jest to wskazanie optyczne (stan przedalarmowy lub alarm serwisowy) które oznacza, że detektor został zanieczyszczony i jeśli nie zostanie wyczyszczony zacznie wywoływać fałszywe alarmy.
Uszkodzenie W przypadku wystąpienia błędu na wewnętrznym obwodzie czujnika dymu lub jeśli czujnik zostanie wyjęty z obudowy, świeci się żółty LED oznaczający błąd systemu. W takim przypadku uruchamiane są alarmy dymu, serwisu oraz systemu poprzez zdjęcie napięcia z cewek przekaźników.
Niski przepływ powietrza Żółty LED „LOW FLOW” niski przepływ jest zapalony (a cewka przekaźnika nie jest pod napięciem) w przypadku kiedy prędkość przepływu powietrza przez kanał jest zbyt niska, jeśli UG-5 został zamontowany w nieprawidłowy sposób, lub jeśli detektor UG-5 jest bardzo brudny. Należy przeprowadzić test dymu (np. z maszynki wytwarzającej dym), żeby upewnić się, że czujnik pracuje prawidłowo. Dym należy wpuścić do kanału i sprawdzić, czy detektor będzie wskazywał alarm dymu.


Schemat podłączeń

Przekaźniki znajdują się w stanie bez napięcia zasilania bądź w stanie alarmu.Kod zamówieniowy

UG-5-AFR-24V - Kanałowy optyczny czujnik dymu, autonomiczny, zawiera ST2Akcesoria

 • UG-MB-75 Wspornik montażowy (dla kanałów izolowanych / okrągłych)
 • UG-COVER-75 Obudowa szczelna (do montażu na zewnątrz / zimnych poddaszach)
 • ST2 Rurka Venturiego 0,6m
 • ST5 Rurka Venturiego 1,5m
 • ST9 Rurka Venturiego 2,8m
2 521,50 PLN
2 521,50 PLN Cena brutto/szt.
2 050,00 PLN Cena netto/szt.
Dostępność: Dostępny
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close