Przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznik dwuręczny SNZ 4052K
 • Przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznik dwuręczny SNZ 4052K

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznik dwuręczny SNZ 4052K

Przekaźniki bezpieczeństwa do wykorzystania przy wyłącznikach dwuręcznych i drzwiach bezpieczeństwa.


Cechy

 • urządzenie bazowe DIN EN 574 typ III C, IEC 204-1 i EN 954-1
 • kategoria stopu 0 według EN 60204-1
 • zastosowanie do kategorii 4 według EN 954-1
 • urządzenie kategorii: 4 według EN 954-1
 • sterowanie dwukanałowe, 1 styk zwierny i 1 rozwierny na kanał
 • badanie ciągłości połączeń
 • nadzór czasu synchronizacji
 • 2 tory aktywujące, 1 tor sygnalizacyjny


Zastosowanie

 • ochrona personelu obsługi przed zagrożeniem ruchu niebezpiecznych części
 • do bezpośredniego odłączenia zasilania – kategoria stopu 0
 • nadzór wyłączników dwuręcznych
 • nadzór osłon bezpieczeństwa
 • ochrona osób i maszyn


Funkcje

Przekaźniki bezpieczeństwa spełniają wymogi bezpieczeństwa według normy EN 574 typ III C. Przekaźniki bezpieczeństwa są zaprojektowane do zastosowania w aplikacjach zgodnie z kategorią 4 (EN 954-1). Urządzenie jest odporne na błędy i samo się nadzoruje. Synchroniczne naciśnięcie obydwu przycisków (wyłącznik dwuręczny lub styków osłon bezpieczeństwa) będzie nadzorowane. Każdy z dwóch przycisków wyłącznika dwuręcznego jest połączony do urządzenia za pomocąjednego styku zwiernego i jednego rozwiernego. Obwody wejściowe są technicznie wyposażone w nadzór ciągłości połączeń i zwarć doziemnych. Funkcje wyjściowe są zaprojektowane jako 2 zwierne tory aktywujące i jeden sygnalizacyjny rozwierny (o prowadzeniu wymuszonym).

Po przyłożeniu napięcia zasilającego na zaciski A1/A2 i zamknięciu obwodu sprzężenia zwrotnego (zaciski Y1/Y2), tory aktywujące są otwierane przez równoczesną aktywację aktorów (S1+S2). Obydwa przyciski muszą zostać naciśnięte jednocześnie, ewentualna różnica maksymalnie do 0,5 s, żeby uruchomić funkcje bezpieczeństwa. Przy wyłączeniu jednego z dwóch przycisków, urządzenie jest bezzwłocznie wyłączane. Tory aktywujące zostają otwarte. Urządzenia można uruchomić ponownie, tylko wówczas, gdy obydwa tory wróciły do swoich pozycji wyjściowych (np. gdy styki sterowania dwuręcznego zostały wyzwolone chwilowo) i tor sprzężenia zwrotnego został ponownie zamknięty. Tor sprzężenia zwrotnego może być otwarty tylko wówczas, gdy obydwa tory zostaną aktywowane. W innym przypadku urządzenie pozostanie w pozycji wyłączonej. Stan przekaźnika jest sygnalizowany przez trzy diody LED, podanie napięcia diodą LED SUPPLY, aktywacja obydwu aktorów LED K1, a LED K2 w razie synchronizacji aktywacji.Wytyczne - odpowiednie użycie

Urządzenie jest przekaźnikiem bezpieczeństwa. Jest częścią systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do ochrony ludzi, materiałów i maszyn.

 • kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 zależy od zewnętrznego okablowania, wyboru czujników i ich rozmieszczenia w systemie.
 • w celu powielenia dostępnych torów aktywujących można zastosować urządzenia rozszerzeń typu SNE lub zewnętrzne przekaźniki ze stykami o pracy wymuszonej.
 • urządzenie i styki muszą być zabezpieczone do maksymalnie 6 A bezpiecznikiem klasy gG lub zabezpieczenia klasy B lub C.
 • urządzenie musi zostać wbudowane w skrzynkę o stopniu ochrony przynajmniej IP 54.

Prosimy zapoznać się z informacjami stowarzyszeń zawodowych!Schemat połączeń


SNZ 4052K/K-A AC/DC 24 V
SNZ 4052K/K-A schemat połączeń
SNZ 4052K/K-A AC 115 – 120 V/AC 230 V
SNZ 4052K/K-A schemat połązeń


Opis urządzenia/numer
Typ Napięcie znamionowe