Właściwości fizyczne miedzi i aluminium
  • Właściwości fizyczne miedzi i aluminium

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Właściwości fizyczne miedzi i aluminium

Miedź ma gęstość 8,96 g/cm³ i temperaturę topnienia 1084,62 °C. Po wytopieniu i oczyszczeniu miedź staje się miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym.


Miedź można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco, ale w przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie metalu (w wyniku zgniotu), które usuwa się przez wyżarzenie rekrystalizujące (w temp. 400–600 °C). Przeróbkę plastyczną na gorąco przeprowadza się w temp. 650–800 °C. W skali makroskopowej, wytworzenie podłużnych wad sieci krystalicznej, jak granice pomiędzy ziarnami czy zaburzenia przepływu pod przyłożoną siłą, zwiększa twardość miedzi. Z tego powodu miedź dostępna w handlu występuje w drobnoziarnistej polikrystalicznej formie, która ma większą odporność mechaniczną niż forma monokrystaliczna.

Niska twardość miedzi częściowo tłumaczy jej wysoką przewodność elektryczną (59,6⋅106 S/m) i przewodność cieplną, które są drugie pod względem wielkości wśród czystych metali w temperaturze pokojowej. Jest to spowodowane tym, że oporność w przenoszeniu elektronów w metalach pochodzi głównie od rozpraszania elektronów na wibracjach cieplnych sieci krystalicznej, które w metalach miękkich są stosunkowo słabe.

Maksymalna dopuszczalna gęstość prądu dla miedzi w powietrzu wynosi w przybliżeniu 3,1⋅106 A/m² pola przekroju poprzecznego, powyżej tej wartości zaczyna się nadmiernie nagrzewać. Tak jak w przypadku innych metali, jeżeli miedź jest w kontakcie z innymi metalami, zachodzi korozja galwaniczna. Wraz z osmem (niebieskawy), cezem (żółty) i złotem (żółty), miedź jest jednym z czterech metali, których naturalny kolor jest inny niż szary lub srebrny. Czysta miedź jest pomarańczowoczerwona, na powietrzu ciemnieje wskutek utleniania. Charakterystyczny kolor miedzi pochodzi od przejść elektronów pomiędzy wypełnionymi powłokami 3d a półpustymi 4s – różnice energetyczne pomiędzy tymi powłokami odpowiadają energii światła pomarańczowego. Ten sam mechanizm jest odpowiedzialny za żółty kolor złota.


Dane techniczne


Właściwości fizyczne miedzi

1. Waga atomowa 63,57
2. Liczba atomowa 29
3. Waga właściwa przy temperaturze 20°C 8,89 g/cm3
4. Temperatura topnienia 1083°C
5. Temperatura wrzenia 2310°C
6. Ciepło właściwe od 18°C do 100°C 0,093 cal/g
7. Ciepło topnienia 43,3 cal/g °C
8. Współczynnik rozszerzalności liniowej od 18°C do 100°C 0,000017 °C
9. Wytrzymałość dielektryczna przy temperaturze 20°C 0,017241 mm2/m
10. Współczynnik wytrzymałości przy 20°C 0,00393 °C
11. Przewodność cieplna 340 kcal/mh°C
12. Wytrzymałość na rozciąganie średnice od 0,04 do 0,50mm 24-31 kg/mm2
13. Wytrzymałość na rozciąganie średnice od 0,51 do 3,00mm 19-27kg/mm2
14. Wytrzymałość na rozciąganie średnice od 3,01 do 6,00mm 16-24kg/mm2


Właściwości fizyczne aluminium

1. Waga atomowa 26,98
2. Liczba atomowa 13
3. Waga właściwa przy temperaturze 20°C 2,703 g/cm3
4. Temperatura topnienia 650°C
5. Temperatura wrzenia 2270°C
6. Ciepło właściwe od 18°C do 100°C 0,23 kcal/kg °C
7. Ciepło topnienia 92,4 kcal/kg
8. Współczynnik rozszerzalności liniowej od 18°C do 100°C 0,000024 °C
9. Wytrzymałość dielektryczna przy temperaturze 20°C 0,027808 mm2/m
10. Współczynnik wytrzymałości przy 20°C 0,0040 °C
11. Przewodność cieplna 187,2 Kcal/mh°C
12. Wytrzymałość na rozciąganie średnice od 0,04 do 0,50mm 9-10 kg/mm2
13. Wytrzymałość na rozciąganie średnice od 0,51 do 3,00mm 8-10 kg/mm2
14. Wytrzymałość na rozciąganie średnice od 3,01 do 6,00mm 7-10 kg/mm2


Porównanie przewodów z miedzi i aluminium

dla tej samej temperatury i natężenia dla tej samej przewodności
Średnica aluminium = średnica miedzi x 1,19 Średnica aluminium = średnica miedzi x 1,27
Przekrój aluminium = przekrój miedzi x 1,42 Przekrój aluminium = przekrój miedzi x 1,63
Waga aluminium = waga miedzi x 0,4 Waga aluminium = waga miedzi x 0,5

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontakuj się z nami

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a