O firmie Szkolenia On line - Webinaria

Szkolenia On line - Webinaria

Szkolenia On-line to prosta w użytkowaniu, funkcjonalna, przyjemna i skuteczna metoda zdobywania wiedzy.

Będziemy zaszczyceni jeśli zechcesz przekonać się, że nasza propozycja szkoleń on-line (webinarów) to doskonała alternatywa dla tradycyjnych kursów.

Aby wysłuchać naszych specjalistów wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na poszczególne szkolenie. Szczegóły znajdziesz w zakładkach

ZAPRASZAMY!

Zastosowanie osłon ognioszczelnych w strefach EX - 24.09.2020

Prowadzący: Dominik Kowalczyk

Wiedząc, że w warunkach zagrożenia wybuchowego stosowanie urządzeń zasilanych elektrycznie jest mocno ograniczone czy wręcz niedozwolone, konieczne jest znalezienie sposobów, aby zapewnić sobie taką możliwość bez potrzeby przenoszenia urządzenia poza Strefę. Jedną z metod jest zastosowanie osłony ognioszczelnej, która pozwala na montaż podzespołów iskrzących wewnątrz specjalnie wykonanej obudowy w taki sposób, aby pomimo braku cechy ATEX mogły one pracować na obszarze z atmosferą wybuchową. Prezentacja obejmuje charakterystykę metody wraz z najpopularniejszymi aplikacjami.

Plan webinarium:

 1. Zagrożenia w strefach EX
 2. Zjawisko iskrzenia w świetle przepisów.
 3. Wymagania stawiane urządzeniom zasilanym elektrycznie
 4. Osłony ognioszczelne
 • podstawa prawna,
 • zasada działania,
 • konstrukcja,
 • zastosowanie,
 • przykładowe aplikacje.

Data: 24.09.2020

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60min

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/F16hYKDSznGehXHW7

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem - 01.10.2020

Eksploatacja urządzeń elektrycznych  w strefach zagrożonych wybuchem - poziom podstawowy

Cel szkolenia: Wprowadzenie w tematykę przeciwwybuchową. Podstawowe pojęcia i zwroty, najczęściej stosowane sposoby ochrony, rozszyfrowanie skrótu na tabliczkach Ex urządzeń.

Program szkolenia:

1. Wstęp historyczny.

2. Wprowadzenie do bezpieczeństwa procesowego.

3. Podstawy ochrony przed wybuchem.

4. Zagrożenie wybuchowe:

 •  pojęcie wybuchowości, definicje,
 •  DGW, GGW, a zapłon,
 •  klasy temperaturowe,
 •  zjawiska towarzyszące pożarom,

5. Regulacje prawne: 

 • dyrektywy unijne, a prawodawstwo polskie,
 • związek pomiędzy ATEX 100a i ATEX 137,

6. Klasyfikacja atmosfer wybuchowych: podstawowy podział i różnice.

7. Właściwości substancji palnych:

 • stan prawny,
 • zestawienie podstawowych własności fizycznych i chemicznych,
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – przykład,

8. Etapy procesu oceny ryzyka:

 • prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu,
 • źródła zapłonu,
 • ocena prawdopodobieństwa wybuchu,
 • ocena skutków,
 • ocena ryzyka,

9. Sposoby ochrony urządzeń elektrycznych: 

 • omówienie wybranych typów zabezpieczeń,
 • porównanie metod ochrony,

10. Znakowanie urządzeń – omówienie na przykładzie.

11. Eksploatacja urządzeń elektrycznych 

 • wiadomości ogólne,
 • oględziny,
 • przeglądy,
 • pomiary,
 • naprawy,

12. Podsumowanie.

 

Data: 01.10.2020

Koszt: 99zł netto

Typ: Online

Czas trwania: 9:00-12:20 (3h lekcyjne  + krótkie przerwy) 

Zgłoszenia na szkolenie online odbywają się poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/fth8bQjR4daNGnNd6

Ochrona EMC, dobór, projektowanie, przegląd materiałów - 6.10.2020

Bardzo ważnym elementem w projektowaniu urządzenia elektronicznego jest dobór obudowy. 

Aby dobrze doradzić klientowi w tym zakresie musimy dobrze zrozumieć potrzebę klienta,
jego budżet oraz warunki pracy urządzenia. Te ostatnie bardzo często warunkują wymogi dotyczące norm kompatybilności elektromagnetycznej EMC. W zależności od środowiska pracy urządzeń elektronicznych normy emisji, jakie należy spełnić są inne.

W związku z powyższym została przygotowana prezentacja dotycząca doboru  elementów ochrony EMC w zakresie zakłóceń promieniowym. Prezentacja ta zawiera informacje na temat doboru uszczelek EMC przy zachowaniu odpowiedniego stopnia ochrony IP oraz daje odpowiedź na problem związany z ochroną elektromagnetyczną wyświetlaczy urządzeń.

Plan webinarium:

 1. Skuteczność ekranowania,
 2. Kompresja,
 3. Punkt kompresji,
 4. Kompatybilność i korozja galwaniczna,
 5. Temperatura pracy i odporność chemiczna,
 6. Geometria a typ aplikacji,
 7. Uzyskanie odpowiedniego stopnia IP,
 8. Ankieta,
 9. Pytania i odpowiedzi.

 

Terminy: 6.10.2020

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60 min

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ZFQriZFcvmxgYVtC8 [Z1] 

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Ochrona urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem za pomocą iskrobezpieczeństwa - 08.10.2020

Prowadzący: Dominik Kowalczyk

Iskrobezpieczeństwo polega na dobraniu elementów tak, aby iskry elektryczne lub zjawiska termiczne, które mogą powstać zarówno w czasie normalnej pracy urządzenia (np. zamykanie lub otwieranie obwodów), jak i w przypadku pojedynczego lub wielokrotnego uszkodzenia (np. zwarć, przerw w obwodzie), nie mogły spowodować zapalenia otaczającej urządzenie mieszaniny wybuchowej. Prelekcja porusza tematy przepisów i norm prawnych, idei stojącej za samą metodą, jej zastosowanie oraz powszechność. Szczególny nacisk jest położony na kwestię oddzielenia obwodów iskrzących od bezpiecznych wykorzystując bariery ochronne i separatory.

Plan webinarium:
1. Wprowadzenie do tematyki przeciwwybuchowej:
- substancje palne,
- występowanie,
- identyfikacja stref EX,
2. Iskrobezpieczeństwo:
- ogólna idea metody,
- zasada działania,
- przykłady,
3. Nomenklatura i oznaczenia.
4. Podsumowanie – zalety i ograniczenia.

 

Termin:

08.10.2020 - formularz zgłoszeniowy:   https://forms.gle/F16hYKDSznGehXHW7

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60min 

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Sposoby ochrony urządzeń elektronicznych – obudowy 19” -wpływ czynników zewnętrznych na warunki pracy - 20.10.2020

Prowadzący: Karol Siemaszko

W celu zabezpieczenie urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych, inżynierowie sięgają po rozmaite rozwiązania – obudowy aluminiowe, z tworzywa, z blachy stalowej, ze stali nierdzewnej. Szerokie zastosowanie w tej dziedzinie mają obudowy wykonane w standardzie 19” (IEC 60297). Standardowe lub customowe rozwiązania idealnie pasują do aplikacji urządzeń biurkowych, jak i kompletnych systemów do pracy w szafach przemysłowych. Wymagania stawiane przez branże przemysłowe – energetyka, wojsko, medycyna, miernictwo – wpływa na nieustanny rozwój technologii mechaniki 19”.

Na webinarium przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z obudowami 19” – opis standardu, wykonanie, charakterystyka. Poznamy różnice w wykonaniu obudów oraz sposoby dostosowywania ich do pracy w specyficznych warunkach. Na zakończenie, przedstawione zostaną standardowe obudowy dostępne na rynku oraz przykłady rozwiązań customowych.

Plan webinarium:

 1. Standard 19” – wymiary, cechy charakterystyczne, wykonanie
 2. Obudowy – rozwiązania dostępne na rynku, rodzaje obudów, różnice w wykonaniu
 3. Dostosowywanie obudów do specyficznych warunków pracy (EMC, EN 50155, wysokie IP)
 4. Dobór obudów do aplikacji
 5. Przykłady realizacji projektów w technologii 19”
 6. Ankieta
 7. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Termin: 20.10.2020

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60 min

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ZFQriZFcvmxgYVtC8 

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Bezpieczeństwo pracy w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów 22.10.2020

Zagrożenie wybuchem pyłów stanowi jedną z dwóch podstawowych kategorii zagrożeń, jakie mogą wystąpić w warunkach przemysłowych. Prezentacja obejmuje wprowadzenie do tego zagadnienia i skupia się na specyfice przestrzeni pyłowych. W ramach prelekcji omówiona zostanie historia wybuchów pyłowych, normy i przepisy stosowane w technice przeciwwybuchowej w odniesieniu do pyłów, popularne metody zabezpieczeń oraz powszechnie stosowane rozwiązania techniczne, które są wykorzystywane na całym świecie. Całość wzbogaci pokaz animacji obrazujących podstawowe problemy w strefach pyłowych jak magazynowanie, transport czy elektrostatyka.

Plan webinarium:

1. Obowiązki pracodawcy w ujęciu właściwego rozporządzenia.
2. Podstawa prawna.
3. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem pyłu.
- podział,
- znakowanie,
4. Dane historyczne:
- podstawowe przyczyny zdarzeń, awarii i wybuchów,
- statystyka awarii,
- przykłady poważnych wybuchów pyłowych w przemyśle,
5. Palne i wybuchowe właściwości pyłów.
- dane literaturowe, a rzeczywistość,
- miejsca występowania stref pyłowych,
- zasięgi,
6. Elektryczność statyczna.
7. Bezpieczeństwo pracy w warunkach występowania zagrożenia wybuchem pyłów.
- rozwiązania techniczne: odciążanie, izolacja i tłumienie wybuchu,
- zabezpieczenia urządzeń,
8. Podsumowanie.

Termin:

22.10.2020 - formularz zgłoszeniowy:   https://forms.gle/F16hYKDSznGehXHW7

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60 min

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Materiały termoprzewodzące, przegląd, dobór oraz możliwości potencjalnego zastosowania - 03.11.2020

Prowadzący: inż. Karol Siemaszko

Webinarium poświęcone tematyce materiałów termoprzewodzących.

Materiały, wykorzystywane w wielu branżach elektrotechnicznych i elektronicznych, mają na celu usprawnienie chłodzenia elementów, na które ciepło ma negatywny wpływ. Aby móc dobrać odpowiedni materiał do rozwiązania lub aplikacji, trzeba zrozumieć mechanizm przewodzenia ciepła oraz czynniki, które w znacznym stopniu wpływają na skuteczność termoprzewodności.

Na webinarium przekazana zostanie niezbędna wiedza teoretyczna oraz praktyczna, która pomoże w doborze materiału termoprzewodzącego do projektu.

Po wstępie teoretycznym, przedstawione zostaną rozwiązania występujące na rynku oraz ich przeznaczenie – przegląd, dobór oraz możliwość zastosowania materiałów termoprzewodzących.

 

Plan webinarium:

 • Informacje organizacyjne,
 • Wstęp teoretyczny – rodzaje odprowadzania ciepła, mechanizm przewodzenia ciepła, czynniki wpływające na przewodność ciepła,
 • Porównanie materiałów bazowych i wypełniaczy,
 • Rozwiązania dostępne na rynku – przegląd oraz zastosowanie,
 • Dobór materiałów termoprzewodzących do aplikacji,
 • Ankieta,
 • Pytania i odpowiedzi.

 

Terminy:

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60min 

Formularz zgłoszeniowyhttps://forms.gle/ZFQriZFcvmxgYVtC8

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Wprowadzenie do techniki przeciwwybuchowej - 05.11.2020

Prowadzący: Dominik Kowalczyk

Temat obejmuje podstawowe zagadnienia związane z problemem identyfikacji
i występowania stref EX oraz ogólnego doboru urządzeń do pracy w warunkach zagrożenia wybuchowego. Prezentacja uwzględnia podstawowe definicje, omówienie regulacji prawnych oraz klasyfikację stref. Słuchacz stopniowo wprowadzany jest w problematykę występowania atmosfer wybuchowych zarówno gazowych, jak i pyłowych wraz z pobieżnym zestawieniem substancji palnych, które występują w zakładach zwiększonego lub dużego ryzyka i mogą tworzyć zagrożenie wybuchowe. Omówienie sposobów ochrony urządzeń zasilanych elektrycznie opiera się na przeglądzie najpopularniejszych metod zabezpieczeń, ich zasady działania, cech szczególnych, a także praktycznego wykorzystania w aplikacjach przemysłowych. Nieodzownym elementem tematyki przeciwwybuchowej jest również znakowanie urządzeń stosowanych w strefach EX. Prezentacja obejmuje objaśnienie cechy używanej na etykietach i tabliczkach znamionowych, które są integralnym elementem uzyskania przez wyrób certyfikatu ATEX.

Plan webinarium:

 1. Zagrożenie wybuchowe – definicja,
 2. Regulacje prawne (dwie główne dyrektywy unijne),
 3. Klasyfikacja stref EX (podstawowy podział i różnice),
 4. Właściwości substancji palnych (krótkie zestawienie),
 5. Źródła zapłonu,
 6. Sposoby ochrony urządzeń (omówienie wybranych typów zabezpieczeń),
 7. Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej,
 8. Znakowanie urządzeń (omówienie na przykładzie etykiety),
 9. Ankieta,
 10. Pytania i odpowiedzi.

Termin:

5.11.2020 - formularz zgłoszeniowy:   https://forms.gle/F16hYKDSznGehXHW7

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60 min

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Zastosowanie silników elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem - 19.11.2020

Na webinarium poruszona będzie kwestia stosowania silników elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem. Celem zachowania bezpieczeństwa należy odpowiednio zidentyfikować rodzaj zagrożenia wybuchem i w zależności od warunków pracy dobrać odpowiedni rodzaj ochrony. W trakcie prezentacji omówione będą typowe sposoby ochrony przeciwwybuchowej silników elektrycznych oraz parametry na jakie należy zwrócić uwagę podczas dobierania odpowiedniego produktu. Szczególnym przypadkiem są silniki zasilane przez przemienniki częstotliwości, gdzie zmienne parametry zasilania mogą mieć istotny wpływ np. na nagrzewanie się silnika elektrycznego.

Plan webinarium:

 1. Wstęp – przedstawienie się i czym się zajmuję
 2. Krótkie omówienie stref ATEX
 3. Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej w silnikach elektrycznych
 4. Film pokazujący produkcję silnika z dopuszczeniem ATEX na przykładzie zakładu produkcyjnego Orange1 w Parmie.
 5. Dobór parametrów ze względu na strefę
 6. Dobór parametrów pod względem technicznym silników
 7. Zasilanie przez Przemiennik Częstotliwości
 8. Chłodzenie własne i obce w strefach EX
 9. Wykonania specjalne

 

Data: 19.11.2020

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60min

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/F16hYKDSznGehXHW7

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem - 03.12.2020

Podobnie jak wiele innych metod ochrony urządzeń elektrycznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, tak osłona gazowa jest rozwiązaniem unikatowym. Prezentacja przybliża ten sposób zabezpieczenia z punku widzenia podzespołów, które pomimo faktu bycia iskrzącymi, mogą pracować w warunkach występowania atmosfery wybuchowej. Zaprezentowana zostanie idea tego rodzaju ochrony, budowa systemu przewietrzanego oraz jego najważniejsze cechy. Ponadto typ ochrony EX-p zestawiony zostanie z bardzo zbliżoną do niego ognioszczelnością EX-d, która jest podobna pod względem funkcjonalności.

Plan webinarium:


Data: 3.12.2020

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Planowany czas trwania: 60min

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/F16hYKDSznGehXHW7

Typ: Online

Cena: bezpłatne

Nasi dostawcy

Twój koszyk jest w tej chwili pusty