Chłodnice, Chillery do chłodzenia wody serii 5 TCW