Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K / SNO 4062KM
 • Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K / SNO 4062KM

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

Producent: Wieland

Przekaźniki bezpieczeństwa / drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K / SNO 4062KM

Urządzenie bazowe do nadzoru jedno- lub dwukanałowych wyłączników bezpieczeństwa, drzwi bezpieczeństwa, mat bezpieczeństwa i barier świetlnych.


Charakterystyka

 • kategoria stopu 0 według EN 60204-1
 • zastosowanie do kategorii 4 według EN 954-1
 • kategoria bezpieczeństwa urządzenia: 4 według EN 954-1
 • nadzór przycisku reset
 • sterowanie jedno- lub dwukanałowe
 • badanie ciągłości połączeń
 • 2 tory aktywujące, 1 tor sygnalizacyjny


Zastosowanie

 • nadzór urządzeń bezpieczeństwa
 • nadzór bram przesuwnych
  do obrabiania sygnałów z wyjść elementów przełączających (OSSD) kurtyn świetlnych według DIN EN 61496-1
 • do połączenia z matami bezpieczeństwa według DIN EN 1760-1 (SNO 4062KM)


SNO 4062K - funkcje

Dwukanałowe urządzenie bezpieczeństwa, przy każdym cyklu włącz/wyłącz testuje się samo, do zastosowania z wyłącznikiem bezpieczeństwa według EN 60204-1, i jest wyposażone w przekaźniki o prowadzeniu wymuszonym.

Funkcje podstawowe
Po przyłożeniu napięcia zasilającego na zaciski A1/A2 i zamkniętych wejść bezpieczeństwa oraz wyzwoleniu przycisku reset (start manualny) tory aktywujące zostaną zamknięte. Przy otwartych/odwzbudzonych wejściach bezpieczeństwach tory aktywujące zostaną otwarte.

Tryb działania/funkcje systemu

 • sterowanie jedno- lub dwukanałowe przy sterowaniu jednokanałowym i dwukanałowym obydwa kanały bezpieczeństwa CH1 i CH2 będą włączane oddzielnie.
 • bez rozpoznania ciągłości połączeń obydwa kanały bezpieczeństwa będą załączane potencjałem dodatnim(S12 i S31 na S11).
 • z rozpoznaniem ciągłości połączeń kanał bezpieczeństwa CH1 będzie załączany potencjałem dodatnim (S11 na S12) a kanał bezpieczeństwa CH2 potencjałem ujemnym (S21 na S22).
 • start manualny kiedy wejścia bezpieczeństwa są zamknięte, przycisk jest używany do otwarcia wejścia reset S34 (wyzwalanie opadającym zboczem) lub do zamykania wejścia reset S35 (wyzwalanie wznoszącym zboczem).
 • start automatyczny wejście reset S35 jest połączone do S33. Urządzenie zostanie wystartowane wznoszącym zboczem sygnału na wejście bezpieczeństwa S12.
 • blokada rozruchu Po przyłożeniu napięcia zasilającego i zamkniętych wejściach bezpieczeństwa tory aktywujące nie zostaną zamknięte. Rozruch uzyskuje się tylko po przyciśnięciu przycisku reset. W przypadku blokady rozruchu należy wysterować wejściem reset za pomocą przycisku, jak przy trybie działania dla startu manualnego.
 • blokada ponownego rozruchu po otwarciu i zamknięciu wejść bezpieczeństwa nie nastąpi ponowny rozruch. Ponowny rozruch może zostać osiągnięty tylko po wysterowaniu przycisku reset. W przypadku blokady ponownego rozruchu należy wysterować wejściem reset za pomocą przycisku, jak przy trybie działania przy starcie manualnym.
 • kompatybilność z półprzewodnikami wyjściowe elementy przełączające (OSSD) kurtyn świetlnych lub innych czujników bezpieczeństwa z wyjściami półprzewodnikowymi mogą zostać przetwarzane. Impuls testowy, który wynosi < t TP, nie wpływa na funkcje urządzenia. Impuls testowy > tTP blokuje urządzenie.
 • nadzór równoczesny Przy sterowaniu dwukanałowym, obydwa kanały bezpieczeństwa będą wobec siebie nadzorowane z czasem synchronizacji tS. Kanał bezpieczeństwa CH1 musi zostać zamknięty przed kanałem CH2 a mostek S33/S35 musi być połączony. Zamknięcie kanału CH2 przed CH1, sprawi że czas synchronizacji wyniesie tS = ∞, nadzór czasu równoczesności jest wyłączony.


SNO 4062KM - funkcje

Wszystkie funkcje są identyczne jak w SNO 4062K tyle, że bez kontroli nadzoru równoczesnego. Urządzenie można przyłączyć do kurtyn świetlnych w kategorii bezpieczeństwa 4 i dodatkowego połączenia elementów działających na zasadzie zwarć takich jak mat bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa lub krawędzie bezpieczeństwa w technice 4-przewodowej (bez nadzoru rezystancji).

 • maty bezpieczeństwa urządzenie musi być dwukanałowe z rozpoznawaniem ciągłości połączeń. Przy rezystancji < 50 Ω / kanał i zwarciu pomiędzy kanałami (S11/S12 i S21/S22) otwierane są tory aktywujące, dioda LED SUPPLY miga.
 • bariery świ