Szkolenia ATEX

Szkolenia ATEX

Szkolenia ATEX

Dział techniki przeciwwybuchowej DACPOL oferuje kilka typów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

Poziom podstawowy obejmuje fundamentalne definicje i ogólne informacje związane ze strefami zagrożonymi wybuchem.

Szkolenie EX - zakres podstawowy

Przykładowa struktura szkolenia podstawowego wygląda następująco:

 • zagrożenie wybuchowe – definicja,
 • regulacje prawne (dwie główne dyrektywy unijne),
 • klasyfikacja stref EX (podstawowy podział i różnice),
 • właściwości substancji palnych (krótkie zestawienie),
 • źródła zapłonu,
 • sposoby ochrony urządzeń (omówienie wybranych typów zabezpieczeń),
 • rodzaje ochrony przeciwwybuchowej,
 • znakowanie urządzeń (omówienie na przykładzie etykiety).

Szkolenie Ex - poziom zaawansowany

Kolejnym etapem jest szkolenie ex na poziomie zaawansowanym, które obejmuje nie tylko tematykę poruszaną na szkoleniu podstawowym, ale dodatkowo uwzględnia aspekty przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa procesowego.

Indywidualne szkolenia EX pod kątem wymagań

Ostatnim rodzajem szkolenia jest szkolenie, którego forma jest układana pod kątem wymagań użytkownika.

Są to szkolenia specjalistyczne, dedykowane dla firm mających specyficzne oczekiwania związane z wybraną dziedziną techniki przeciwwybuchowej. Może to być wybrany typ ochrony, kwestia przygotowania dokumentacji technicznej, oszacowanie ryzyka wybuchowego, certyfikacja wyrobu wprowadzanego na rynek lub inny problem. Poniżej wyszczególniono główne aspekty, które mogą być tematami szkoleń specjalistycznych.

Szkolenia EX zgodne z Dyrektywą ATEX:

 • Szkolenie zasadnicze dla pracowników wykonujących prace w strefach zagrożenia wybuchem
 • Szkolenie w zakresie ochrony przed wybuchem dla projektantów obiektów budowlanych, w tym przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów, par cieczy i pyłów palnych
 • Szkolenie zasadnicze dla kadry nadzorczej oraz inżynierów utrzymania ruchu

Ceny takich szkoleń w każdym przypadku ustalamy indywidualnie. W przypadku zainteresowania Państwa szkoleniami zamkniętymi, prosimy o bezpośredni kontakt.

Prosimy dodać 1 i 9.
 

Wróć

Polecane produkty

Nasi dostawcy

Twój koszyk jest w tej chwili pusty