Industrial cooler, chillers - introduction
  • Industrial cooler, chillers - introduction

Photos are for informational purposes only. View product specification

please use latin characters

Industrial cooler, chillers - introduction

Można wymienić następujące przykładowe zastosowania tych chłodnic :
- nagrzewnice indukcyjne,
- urządzenia spawalnicze i zgrzewarki
- nadajniki RTV
- radary
- transformatory energetyczne
- obrabiarki
- urządzenia hydrauliczne
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i przetwórczego

Woda lub olej chłodzona jest w freonowym wymienniku ciepła (parowniku), w skład układu chłodzącego wchodzi sprężarka i skraplacz, w którym ciepło za pośrednictwem wentylatora jest transportowane na zewnątrz

Oferujemy zakres mocy chłodzenia od 1kW do 4000kW dla wody i od 20kW do 200kW dla oleju.

Chłodnice mogą być wyposażone w pompę obiegową i zbiornik ,stają się wtedy niezależnym od od sieci dostarczającej medium systemem chłodzenia

Chłodnice mogą być dostarczane w kilku wersjach konstrukcyjnych, a mianowicie:
• chłodnice ze zbiornikiem cieczy i pompą,
• chłodnice bez zbiornika ale z pompą,
• chłodnice bez zbiornika i bez pompy

Schematy hydrauliczne chłodnic

Wersja ze zbiornikiem i pompą
Wersja bez zbiornika lub bez pompy

Send an inquiry

Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?

Contact us

ASK FOR THE PRODUCT close
Message sent successfully.
ASK FOR THE PRODUCT close
Browse

Add to Wishlist

You must be logged in

Można wymienić następujące przykładowe zastosowania tych chłodnic :
- nagrzewnice indukcyjne,
- urządzenia spawalnicze i zgrzewarki
- nadajniki RTV
- radary
- transformatory energetyczne
- obrabiarki
- urządzenia hydrauliczne
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i przetwórczego

Woda lub olej chłodzona jest w freonowym wymienniku ciepła (parowniku), w skład układu chłodzącego wchodzi sprężarka i skraplacz, w którym ciepło za pośrednictwem wentylatora jest transportowane na zewnątrz

Oferujemy zakres mocy chłodzenia od 1kW do 4000kW dla wody i od 20kW do 200kW dla oleju.

Chłodnice mogą być wyposażone w pompę obiegową i zbiornik ,stają się wtedy niezależnym od od sieci dostarczającej medium systemem chłodzenia

Chłodnice mogą być dostarczane w kilku wersjach konstrukcyjnych, a mianowicie:
• chłodnice ze zbiornikiem cieczy i pompą,
• chłodnice bez zbiornika ale z pompą,
• chłodnice bez zbiornika i bez pompy

Schematy hydrauliczne chłodnic

Wersja ze zbiornikiem i pompą
Wersja bez zbiornika lub bez pompy