Wyświetlacz programowalny EI2041
  • Wyświetlacz programowalny EI2041

Photos are for informational purposes only. View product specification

please use latin characters

Manufacturer: Sisel

EI2041 programmable display

Wyświetlacz programowalny EI2041

Dane techniczne:
- wymiary 35x77mm
- 4-cyfrowy wyświetlacz.
- Skala wyświetlania może być regulowana w zakresie od -1999 do 4000.
- Punkt dziesiętny może być ustawiony od 1 do 3 cyfr.
- Możliwość wyświetlania jednostek miary.
- Do wyboru cztery standardowe typy różnych wejść (0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V)
- Użytkownik może skalibrować urządzenie zgodnie z określonym typem wejścia.
- Czas próbkowania może być regulowany w czterech krokach.
- Urządzenie przechowuje maksymalne i minimalne wartości pomiarów.
- Wartości maksymalne lub minimalne mogą być zachowane na wyświetlaczu.
- Dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania i alarmu (Opcja).
- Możliwość ustawień alarmu powyżej i poniżej wartości zadanej.
- Wybór alarmu: niezależny, zależny oraz alarm poniżej/powyżej wart. ustawionej.
- Wyjście zasilania czujnika (Opcja).
- Komunikacja przez port RS485 za pomocą ModBus RTU (Opcja)
- Certyfikacja CE zgodna z Normami Europejskimi.

Konfiguracja modelu:
Oznaczenie: - EI2041 -   -   -   -  
   
Podstawowy kod produktu
Programowalny wskaźnik
-
Wybór napięcia zasilania
230 230 VAC
24 24V AC
12 12V AC
SM 9...30V DC/7...24V AC
-
Wybór wyjścia przekaźnika
- Nie dotyczy
2R Wyjscia przekaźnika OUT i ALARM
-
Wyjście zasilania czujnika
- n/a
12 12V DC  50mA
8 8V DC 50mA
5 5V DC 50mA
-
Wybór Modbus
- Nie dotyczy
RS Komunikacja Modbus

Schemat podłączenia

Send an inquiry

Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?

Contact us

ASK FOR THE PRODUCT close
Message sent successfully.
ASK FOR THE PRODUCT close
Browse

Add to Wishlist

You must be logged in

Wyświetlacz programowalny EI2041

Dane techniczne:
- wymiary 35x77mm
- 4-cyfrowy wyświetlacz.
- Skala wyświetlania może być regulowana w zakresie od -1999 do 4000.
- Punkt dziesiętny może być ustawiony od 1 do 3 cyfr.
- Możliwość wyświetlania jednostek miary.
- Do wyboru cztery standardowe typy różnych wejść (0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V)
- Użytkownik może skalibrować urządzenie zgodnie z określonym typem wejścia.
- Czas próbkowania może być regulowany w czterech krokach.
- Urządzenie przechowuje maksymalne i minimalne wartości pomiarów.
- Wartości maksymalne lub minimalne mogą być zachowane na wyświetlaczu.
- Dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania i alarmu (Opcja).
- Możliwość ustawień alarmu powyżej i poniżej wartości zadanej.
- Wybór alarmu: niezależny, zależny oraz alarm poniżej/powyżej wart. ustawionej.
- Wyjście zasilania czujnika (Opcja).
- Komunikacja przez port RS485 za pomocą ModBus RTU (Opcja)
- Certyfikacja CE zgodna z Normami Europejskimi.

Konfiguracja modelu:
Oznaczenie: - EI2041 -   -   -   -  
   
Podstawowy kod produktu
Programowalny wskaźnik
-
Wybór napięcia zasilania
230 230 VAC
24 24V AC
12 12V AC
SM 9...30V DC/7...24V AC
-
Wybór wyjścia przekaźnika
- Nie dotyczy
2R Wyjscia przekaźnika OUT i ALARM
-
Wyjście zasilania czujnika
- n/a
12 12V DC  50mA
8 8V DC 50mA
5 5V DC 50mA
-
Wybór Modbus
- Nie dotyczy
RS Komunikacja Modbus

Schemat podłączenia