Measurement elements and modules
  • Measurement elements and modules

Photos are for informational purposes only. View product specification

Measurement elements and modules

Measurement elements and modules
Miniature Humidity/Temperatur-Sensor calHT
 
MELA® miniature humidity sensors in the calHT series are used for measuring relative humidity and temperature
in air and other non-aggressive gases. The sensors are based on the capacitive MELA® sensor element with its good
dynamic performance and high long-term stability.
Despite its small size of only 5 x 8 mm the calHT offers a complete calibrated humidity-temperature sensor available
with analogue output 0 ... 1 V or as digital sensor with output similar to I2C.
Therefore the calHT is an excellent choice for a large number of OEM applications e. g. in the consumer goods industry.The sensors can also be supplied with a protective frame as a grip protector.
 
Technical Data:
   
Relative Humidity
- measuring range 0 ... 100 % rh
- resolution 0,5 %rh
- accuracy ±2 %rh 05„.35°C 25...85 %rh)
  ±3 %rh (15...35°C, 5...25 %rh and 85...95 %rh)
- Additional error ±0,1 % rh/K @t35°C
Temperature
- measuring ranges see table
- resolution 0.1°C
-accuracy 0.5 K @ 25°C ±1 digit
digit(see diagram)  

General:
- operating voltage 5...30 V DC
- output signal:  
calHT01/1, calHT01/2 2 x 0...1 V (przy RL 3 1 MΩ)
calHT 06/1, calHT 06/2 digit  (compatible with I2C)
- storage temperature - 65 ... 150°C
- working temperature - 40 ... 85°C
- power consumption < 1 mA

Type Measuring range
[°C]
Labelling
calHT01-0100(.R) 0...100 Green
calHT01-3070(.R) -30...70 Black
calHT01-2080(.R) -20..80 Red
calHT01-4060(.R) -40...60 Yellow
calHT06-4085(.R) -40...85 White

 

 
Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series

Dimensions [mm]

Especially for Sensor calHT06 (similar to I2C-output)
Microcontroller sends command for read-out of one byte
S 1 0 0 1 0 0 0 0 A 0 0 0 0 C
4
C
3
C
2
C
1
A P
R/W

 


Microcontroller requests data byte according control command and reads out

S 1 0 0 1 0 0 0 1 A D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
N
A
P
S Start
R/W
P Stop
A Acknowledge     from sensor
N/A No Acknowledge
C
4
C
3
C
2
C
1
 
0 0 0 0 Read-Out Humidity
0 0 1 0 Read-Out Temperature Byte 1
0 0 1 1 Read-Out Temperature Byte 2

D
7
D
6

D
5

D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Humidity
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Temperature Byte 1
X X X X 0/1 0/1 0/1 0/1 Temperature Byte 2
X explicitly put on “0“
Humidity = decimal value humidity * 0.5
Temperature = (decimal value temp.* 0.125)-40
[decimal value DV temp. = DV Byte 1+ (DV Byte 2 AND 15)* 256]
 
Serial Protocol
SymbolParameterminmaxjednostka
tBUF idle period between BUS actions 4,7   μs
tD:SU data set-up time 250   ns
tD:HD data hold time 50   ns
tST:HD start hold time 4   μs
tST:SU start set-up time 4,7   μs
tSCL:L SCL„low" time 4,7   μs
tSCL:H SCL „high" time 4   μs
fSCL SCL frequency   100 kHz
t r SDA, SCL LOW/HIGH time   1 μs
tf SDA, SCL HIGH/LOW time   0,3 μs
tSTO:SU stop set-up time 4   μs
tSP pulse width of spikes to be suppressed by input filter   100 ns
CL capacitive load SDA, SCL BUS (internal pull-up 120 kW)   10 pF
tMUPD update for measurement values   40 ms
tSMPL sampling period DA converter 2 6 ms
Signal characteristics at 25 °C and 3.3 V I2C BUS voltage


ELEMENTY POMIAROWE WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY
Elementy pomiarowe MELA są stosowane do pomiaru wilgotności względnej w powietrzu i innych nieagresywnych gazach przy zachowaniu zasad pomiarowych dla elementu pojemnościowego. Na szklistą ceramiczną płytkę naniesiony jest system elektrod i czułej na wilgoć warstwy polimerowej. Warstwa ta stanowi kondensator reagujący na wilgoć, którego pojemność daje pogląd na wilgotność względną otoczenia. Wykonywanych jest kilka typów elementów pomiarowych z różnymi strukturami warstwy i innymi wymiarami. Typy te różnią się głównie warunkami wpływu zewnętrznej rezystancji i pojemnością. Pozwala to na zastosowanie ich w wielu różnych aplikacjach. Wszystkie elementy pomiarowe posiadają bardzo dobre własności dynamiczne, wykazują długotermiową stabilność i są wodoodporne, co oznacza że element jest odporny na efekt powstawania rosy. Elementy pomiarowe FE09/4 to tanie, niewielkich rozmiarów czujniki nadające się do wielu różnych aplikacji, są one również dostępne z koszykami ochronnymi (FE09.R/4). Elementy pomiarowe FE09, to wszechstronne czujniki dostępne również w koszykach ochronnych (FE09.R/2). Jedyną różnicą pomiędzy elementem FE09/1 i elementem FE09/2 jest podwójna struktura warstwowa, która czyni go bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Są one dostępne również jako FE09.R/1 czyli wraz z koszykiem ochronnym.
 

Instrukcja użytkowania
Nigdy nie wolno dotykać aktywnej części bardzo czułego czujnika. Należy używać bardzo niskiego napięcia podczas lutowania elementu (temperatura lutowania 240°C, czas lutowania 2 sekundy). Należy oczyścić element pomiarowy delikatnie zdmuchując wszelkie pozostałości z montażu, można również przepłukać element w wodzie destylowanej. Nie wpływa to na charakterystykę czujnika, jednak dokładne pomiary mogą być dokonywane dopiero po całkowitym wysuszeniu elementu. Dotyczy to również sytuacji w której powstanie na elemencie rosa.

TypFE 09/1, FE 09.R/1
FE 09/2, FE09.R/2
FE 09/4
FE 09.R/4
Zakres działania 0...100%rh 0...100%rh
Temperatura działania FE09/X -60...200°C -60...200°C
Temperatura działania FE09.R/X -40...110°C -40...110°C
Pojemność podstawowa 135±10pF 115±15pF
Zmiana pojemności 0,3±0,05pF/%rh 0,27±0,08pF/%rh
Dopuszczalne napięcie maks. 3V bez DC maks. 3V bez DC
Częstotliwość pomiarowa  5...200kHz 5...200kHz
Współczynnik strat <0,03 (przy 10kHz) <0,03 (przy 50kHz)
Czas reakcji (T90) 10s 10s
Histereza (MR 5...95%rh) <1,5%rh <1,5%rh
Liniowość (MR 5...95%rh) <1,5%rh <1,5%rh
Stabilność długoterminowa <1%rh/a <1%rh/a
ZAKRES DZIAŁANIA

FE 09/1, FE 09.R/1 FE 09/2, FE 09.R/2

FFE 09/4, FE 09.R/4


 
TEST NA SUBSTANCJE NISZCZĄCE
Substancja roboczastężenie
NH3 (tylko na krótki czas) 100 ppm (2 x MAK)
N2S 20 ppm (2 x MAK)
SO2 3,7 ppm (10 x MAK)
No2 1,0 ppm (10 x MAK)
O2 0,6 ppm (10 x MAK)
Cl2 brak wpływu
ZALEŻNOŚĆ TEMPERATUROWA

Poniższy algorytm może być użyty do wyliczenia zależności temperaturowej elementu pomiarowego.
K = [A+a(T - 25)] Σ bi . T i
K= wartość skorygowana
A= sygnał wyjściowy (0...100%)
T= temperatura(ºC)
bi= 6*10-4
a= 0,04 (dla T≥25ºC)
a= 0 ( dla T<25ºC)
b0= 0,98125
b2= 6*10-6

 
WYMIARY - (wymiary w nawiasach odnoszą się do typów FE09/2 i FE09.R/2)
Type FE 09/1, FE09/2

Type FE 09.R/1, FE09.R/2

 
Type FE 09/4

Type FE 09.R/4

Send an inquiry

Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?

Contact us

ASK FOR THE PRODUCT close
Message sent successfully.
ASK FOR THE PRODUCT close
Browse

Add to Wishlist

You must be logged in

Measurement elements and modules
Miniature Humidity/Temperatur-Sensor calHT
 
MELA® miniature humidity sensors in the calHT series are used for measuring relative humidity and temperature
in air and other non-aggressive gases. The sensors are based on the capacitive MELA® sensor element with its good
dynamic performance and high long-term stability.
Despite its small size of only 5 x 8 mm the calHT offers a complete calibrated humidity-temperature sensor available
with analogue output 0 ... 1 V or as digital sensor with output similar to I2C.
Therefore the calHT is an excellent choice for a large number of OEM applications e. g. in the consumer goods industry.The sensors can also be supplied with a protective frame as a grip protector.
 
Technical Data:
   
Relative Humidity
- measuring range 0 ... 100 % rh
- resolution 0,5 %rh
- accuracy ±2 %rh 05„.35°C 25...85 %rh)
  ±3 %rh (15...35°C, 5...25 %rh and 85...95 %rh)
- Additional error ±0,1 % rh/K @t35°C
Temperature
- measuring ranges see table
- resolution 0.1°C
-accuracy 0.5 K @ 25°C ±1 digit
digit(see diagram)  

General:
- operating voltage 5...30 V DC
- output signal:  
calHT01/1, calHT01/2 2 x 0...1 V (przy RL 3 1 MΩ)
calHT 06/1, calHT 06/2 digit  (compatible with I2C)
- storage temperature - 65 ... 150°C
- working temperature - 40 ... 85°C
- power consumption < 1 mA

Type Measuring range
[°C]
Labelling
calHT01-0100(.R) 0...100 Green
calHT01-3070(.R) -30...70 Black
calHT01-2080(.R) -20..80 Red
calHT01-4060(.R) -40...60 Yellow
calHT06-4085(.R) -40...85 White

 

 
Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series

Dimensions [mm]

Especially for Sensor calHT06 (similar to I2C-output)
Microcontroller sends command for read-out of one byte
S 1 0 0 1 0 0 0 0 A 0 0 0 0 C
4
C
3
C
2
C
1
A P
R/W

 


Microcontroller requests data byte according control command and reads out

S 1 0 0 1 0 0 0 1 A D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
N
A
P
S Start
R/W
P Stop
A Acknowledge     from sensor
N/A No Acknowledge
C
4
C
3
C
2
C
1
 
0 0 0 0 Read-Out Humidity
0 0 1 0 Read-Out Temperature Byte 1
0 0 1 1 Read-Out Temperature Byte 2

D
7
D
6

D
5

D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Humidity
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Temperature Byte 1
X X X X 0/1 0/1 0/1 0/1 Temperature Byte 2
X explicitly put on “0“
Humidity = decimal value humidity * 0.5
Temperature = (decimal value temp.* 0.125)-40
[decimal value DV temp. = DV Byte 1+ (DV Byte 2 AND 15)* 256]
 
Serial Protocol
SymbolParameterminmaxjednostka
tBUF idle period between BUS actions 4,7   μs
tD:SU data set-up time 250   ns
tD:HD data hold time 50   ns
tST:HD start hold time 4   μs
tST:SU start set-up time 4,7   μs
tSCL:L SCL„low" time 4,7   μs
tSCL:H SCL „high" time 4   μs
fSCL SCL frequency   100 kHz
t r SDA, SCL LOW/HIGH time   1 μs
tf SDA, SCL HIGH/LOW time   0,3 μs
tSTO:SU stop set-up time 4   μs
tSP pulse width of spikes to be suppressed by input filter   100 ns
CL capacitive load SDA, SCL BUS (internal pull-up 120 kW)   10 pF
tMUPD update for measurement values   40 ms
tSMPL sampling period DA converter 2 6 ms
Signal characteristics at 25 °C and 3.3 V I2C BUS voltage


ELEMENTY POMIAROWE WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY
Elementy pomiarowe MELA są stosowane do pomiaru wilgotności względnej w powietrzu i innych nieagresywnych gazach przy zachowaniu zasad pomiarowych dla elementu pojemnościowego. Na szklistą ceramiczną płytkę naniesiony jest system elektrod i czułej na wilgoć warstwy polimerowej. Warstwa ta stanowi kondensator reagujący na wilgoć, którego pojemność daje pogląd na wilgotność względną otoczenia. Wykonywanych jest kilka typów elementów pomiarowych z różnymi strukturami warstwy i innymi wymiarami. Typy te różnią się głównie warunkami wpływu zewnętrznej rezystancji i pojemnością. Pozwala to na zastosowanie ich w wielu różnych aplikacjach. Wszystkie elementy pomiarowe posiadają bardzo dobre własności dynamiczne, wykazują długotermiową stabilność i są wodoodporne, co oznacza że element jest odporny na efekt powstawania rosy. Elementy pomiarowe FE09/4 to tanie, niewielkich rozmiarów czujniki nadające się do wielu różnych aplikacji, są one również dostępne z koszykami ochronnymi (FE09.R/4). Elementy pomiarowe FE09, to wszechstronne czujniki dostępne również w koszykach ochronnych (FE09.R/2). Jedyną różnicą pomiędzy elementem FE09/1 i elementem FE09/2 jest podwójna struktura warstwowa, która czyni go bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Są one dostępne również jako FE09.R/1 czyli wraz z koszykiem ochronnym.
 

Instrukcja użytkowania
Nigdy nie wolno dotykać aktywnej części bardzo czułego czujnika. Należy używać bardzo niskiego napięcia podczas lutowania elementu (temperatura lutowania 240°C, czas lutowania 2 sekundy). Należy oczyścić element pomiarowy delikatnie zdmuchując wszelkie pozostałości z montażu, można również przepłukać element w wodzie destylowanej. Nie wpływa to na charakterystykę czujnika, jednak dokładne pomiary mogą być dokonywane dopiero po całkowitym wysuszeniu elementu. Dotyczy to również sytuacji w której powstanie na elemencie rosa.

TypFE 09/1, FE 09.R/1
FE 09/2, FE09.R/2
FE 09/4
FE 09.R/4
Zakres działania 0...100%rh 0...100%rh
Temperatura działania FE09/X -60...200°C -60...200°C
Temperatura działania FE09.R/X -40...110°C -40...110°C
Pojemność podstawowa 135±10pF 115±15pF
Zmiana pojemności 0,3±0,05pF/%rh 0,27±0,08pF/%rh
Dopuszczalne napięcie maks. 3V bez DC maks. 3V bez DC
Częstotliwość pomiarowa  5...200kHz 5...200kHz
Współczynnik strat <0,03 (przy 10kHz) <0,03 (przy 50kHz)
Czas reakcji (T90) 10s 10s
Histereza (MR 5...95%rh) <1,5%rh <1,5%rh
Liniowość (MR 5...95%rh) <1,5%rh <1,5%rh
Stabilność długoterminowa <1%rh/a <1%rh/a
ZAKRES DZIAŁANIA

FE 09/1, FE 09.R/1 FE 09/2, FE 09.R/2

FFE 09/4, FE 09.R/4


 
TEST NA SUBSTANCJE NISZCZĄCE
Substancja roboczastężenie
NH3 (tylko na krótki czas) 100 ppm (2 x MAK)
N2S 20 ppm (2 x MAK)
SO2 3,7 ppm (10 x MAK)
No2 1,0 ppm (10 x MAK)
O2 0,6 ppm (10 x MAK)
Cl2 brak wpływu
ZALEŻNOŚĆ TEMPERATUROWA