Photos are for informational purposes only. View product specification

Measurement elements and modules

Miniature Humidity/Temperatur-Sensor calHT
 
MELA® miniature humidity sensors in the calHT series are used for measuring relative humidity and temperature
in air and other non-aggressive gases. The sensors are based on the capacitive MELA® sensor element with its good
dynamic performance and high long-term stability.
Despite its small size of only 5 x 8 mm the calHT offers a complete calibrated humidity-temperature sensor available
with analogue output 0 ... 1 V or as digital sensor with output similar to I2C.
Therefore the calHT is an excellent choice for a large number of OEM applications e. g. in the consumer goods industry.The sensors can also be supplied with a protective frame as a grip protector.
 
Technical Data:
   
Relative Humidity
- measuring range 0 ... 100 % rh
- resolution 0,5 %rh
- accuracy ±2 %rh 05„.35°C 25...85 %rh)
  ±3 %rh (15...35°C, 5...25 %rh and 85...95 %rh)
- Additional error ±0,1 % rh/K @t35°C
Temperature
- measuring ranges see table
- resolution 0.1°C
-accuracy 0.5 K @ 25°C ±1 digit
digit(see diagram)  

General:
- operating voltage 5...30 V DC
- output signal:  
calHT01/1, calHT01/2 2 x 0...1 V (przy RL 3 1 MΩ)
calHT 06/1, calHT 06/2 digit  (compatible with I2C)
- storage temperature - 65 ... 150°C
- working temperature - 40 ... 85°C
- power consumption < 1 mA

Type Measuring range
[°C]
Labelling
calHT01-0100(.R) 0...100 Green
calHT01-3070(.R) -30...70 Black
calHT01-2080(.R) -20..80 Red
calHT01-4060(.R) -40...60 Yellow
calHT06-4085(.R) -40...85 White

 

 
Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series Temperature accuracy of calHT 01 and calHT 06 series

Dimensions [mm]

Especially for Sensor calHT06 (similar to I2C-output)
Microcontroller sends command for read-out of one byte
S 1 0 0 1 0 0 0 0 A 0 0 0 0 C
4
C
3
C
2
C
1
A P
R/W

 


Microcontroller requests data byte according control command and reads out

S 1 0 0 1 0 0 0 1 A D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
N
A
P
S Start
R/W
P Stop
A Acknowledge     from sensor
N/A No Acknowledge
C
4
C
3
C
2
C
1
 
0 0 0 0 Read-Out Humidity
0 0 1 0 Read-Out Temperature Byte 1
0 0 1 1 Read-Out Temperature Byte 2

D
7
D
6

D
5

D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Humidity
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Temperature Byte 1
X X X X 0/1 0/1 0/1 0/1 Temperature Byte 2
X explicitly put on “0“
Humidity = decimal value humidity * 0.5
Temperature = (decimal value temp.* 0.125)-40
[decimal value DV temp. = DV Byte 1+ (DV Byte 2 AND 15)* 256]
 
Serial Protocol
Symbol Parameter min max jednostka
tBUF idle period between BUS actions 4,7   μs
tD:SU data set-up time 250   ns
tD:HD data hold time 50   ns
tST:HD start hold time 4   μs
tST:SU start set-up time 4,7   μs
tSCL:L SCL„low" time 4,7   μs
tSCL:H SCL „high" time 4   μs
fSCL SCL frequency   100 kHz
t r SDA, SCL LOW/HIGH time   1 μs
tf SDA, SCL HIGH/LOW time   0,3 μs
tSTO:SU stop set-up time 4   μs
tSP pulse width of spikes to be suppressed by input filter   100 ns
CL capacitive load SDA, SCL BUS (internal pull-up 120 kW)   10 pF
tMUPD update for measurement values   40 ms
tSMPL sampling period DA converter 2 6 ms
Signal characteristics at 25 °C and 3.3 V I2C BUS voltage


ELEMENTY POMIAROWE WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY
Elementy pomiarowe MELA są stosowane do pomiaru wilgotności względnej w powietrzu i innych nieagresywnych gazach przy zachowaniu zasad pomiarowych dla elementu pojemnościowego. Na szklistą ceramiczną płytkę naniesiony jest system elektrod i czułej na wilgoć warstwy polimerowej. Warstwa ta stanowi kondensator reagujący na wilgoć, którego pojemność daje pogląd na wilgotność względną otoczenia. Wykonywanych jest kilka typów elementów pomiarowych z różnymi strukturami warstwy i innymi wymiarami. Typy te różnią się głównie warunkami wpływu zewnętrznej rezystancji i pojemnością. Pozwala to na zastosowanie ich w wielu różnych aplikacjach. Wszystkie elementy pomiarowe posiadają bardzo dobre własności dynamiczne, wykazują długotermiową stabilność i są wodoodporne, co oznacza że element jest odp