Optic sensors in threaded sleeve
  • Optic sensors in threaded sleeve

Photos are for informational purposes only. View product specification

Manufacturer: TWT

Optic sensors in threaded sleeve

Strefa czułości

Strefa czułości dla czujników odbiciowych jest maksymalna odległość od czoła czujnika karty pomiarowej (biały karton o wymiarach 20x20cm) zbliżanej wzdłuż osi wiązki świetlnej, przy której następuje przełączenie obwodu wyjściowego czujnika.

Zasięg

Zasięgiem działania dla czujników optycznych refleksyjnych jest maksymalna odległość od czoła czujnika reflektora odblaskowego lub dla czujników typu bariera maksymalny odstęp między nadajnikiem i odbiornikiem bariery, które zapewniają poprawne działanie czujników w warunkach przerwania promieni świetlnych przez obiekt znajdujący się wewnątrz zasięgu.

Histereza

Działanie czujników optycznych charakteryzuje występowanie histerezy przełączenia, którą jest różnica odległości obiektu od czujnika, przy których czujnik zmienia stan obwodu wyjściowego.

Współczynniki korekcyjne

Istotny wpływ na strefę działania czujnika optycznego ma wielkość odbitego światła. Zależy ona od rodzaju materiału, z którego obiekt jest wykonany, od jego barwy, struktury i wymiarów. Jasne powierzchnie , np. biały papier odbijają silniej niż ciemny, np. czarny karton. Niżej podano współczynniki korekcyjne dla różnych materiałów, uwzględniające właściwości odbicia światła.

Papier biały matowy 200g/m 2 1
Metal błyszczący 1,2 - 1,6
Aluminium czarne eloksalowane 1 ,2 - 1,8
Styropian biały 1
PCW szare 0,5
Karton czarny błyszczący 0,3
Karton czarny matowy 0,1
Drewno surowe 0,4

Funkcja wyjściowa

Dwustanowe bezstykowe wyjścia czujników umożliwiają bezpośrednią współpracę z przekaźnikami i programowanymi sterownikami logicznymi. Czujniki optyczne z tranzystorami przyłączającymi PNP, włączają (NO) lub wyłączają (NC) prąd w obciążeniu dołączonym do wyjścia czujnika. W wersji PNP czujniki dołączają potencjał dodatni do wejścia czujnika.

Zasilanie

Czujniki optyczne TO stosuje się w układach automatyki prądu stałego (10...30V DC). Czujniki charakteryzują się małym poborem prądu ze źródła napięcia zasilającego. O poprawnej pracy czujników optycznych w dużej mierze decyduje zasilanie. Czujniki optyczne można zasilać napięciem stałym stabilizowanym lub niestabilizowanym. Przy zasilaniu napięciem niestabilizowanym tętnienia napięcia nie mogą przekraczać 10%.

Napięcie szczątkowe

Napięciem szczątkowym określa się spadek napięcia na wyjściu czujnika w stanie wysterowania wyjścia.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem wyjścia

Czujniki optyczne zasilane prądem stałym posiadają zabezpieczenie prądowe chroniące czujniki przed uszkodzeniem w wyniku krótkotrwałego i ciągłego przeciążenia lub zwarcia wyjścia. Zabezpieczenie ogranicza prąd wyjściowy i kontroluje stan obwodu wyjściowego czujnika. Po ustaniu stanu przeciążenia czujnik samoczynnie przechodzi w stan pracy.

Sygnalizacja LED

Stan pracy czujników optycznych sygnalizuje żółta dioda świecąca:
Światło ciągłe poprawna praca czujnika, obiekt w strefę czułości,
Światło impulsowe obiekt (dla czujników odbiciowych TOO) na skraju strefy działania lub w zakresie histerezy.
reflektor odblaskowy (dla czujników refleksyjnych TOR) umieszczony nieprawidłowo, np. na skraju zasięgu lub w zakresie histerezy.
Czujniki w obudowach M30x1,5 są wyposażone dodatkowo w zieloną diodę świecącą informującą o zasilaniu czujnika.

Temperatura pracy

Zakres temperatur pracy -10°C...50°C.

Wibracje

f = 55Hz, amaks = 1mm

Udary

b maks = 20g, t = 11msek

Dane techniczne

Obudowy metalowe
Wyjście 3 przewodowe
Zabezpieczenia prądowe i przepięciowy wyjścia
Sygnalizacja LED
Napięcie zasilani 10...30V DC
Tętnienie napięcia zasilania 3,5V
Prąd obciążenia 150mA
Pobór prądu bez w 20mA
Napięcie szczątkowe 2,5V DC
Prąd szczątkow 10uA
Rezystancja wyjściowa otwart kolektor
Źródło światła IP 67LED podczerwień
Częstotliwość przeł 150Hz
Układ optyczny soczewki szklane
Temperat -10C...55C
Stopień ochrony IP 65
Obudowa mosiądz nikowany
Sposób podłączenia przewód PCW 2m., 3x0, 34mm 2
Polaryzacja PNP(czujniki także dostępne w wersji NPN)
Na zamówienie czujniki ze złączem M12

Send an inquiry

Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?

Contact us

ASK FOR THE PRODUCT close
Message sent successfully.
ASK FOR THE PRODUCT close
Browse

Add to Wishlist

You must be logged in