Optic sensors in threaded sleeve
  • Optic sensors in threaded sleeve

Photos are for informational purposes only. View product specification

Manufacturer: TWT

Optic sensors in threaded sleeve

CZUJNIKI OPTYCZNE
CZUJNIKI OPTYCZNE W TULEI GWINTOWANEJ

Strefa czułości
Strefa czułości dla czujników odbiciowych jest maksymalna odległość od czoła czujnika karty pomiarowej (biały karton o wymiarach 20x20cm) zbliżanej wzdłuż osi wiązki świetlnej, przy której następuje przełączenie obwodu wyjściowego czujnika.

Zasięg
Zasięgiem działania dla czujników optycznych refeksyjnych jest maksymalna odległość od czoła czujnika refektora odblaskowego lub dla czujników typu bariera maksymalny odstęp między nadajnikiem i odbiornikiem bariery, które zapewniają poprawne działanie czujników w warunkach przerwania promieni świetlnych przez obiekt znajdujący się wewnątrz zasiegu.

Histereza
Działanie czujników optycznych charakteryzuje występowanie histerezy przełączenia, którą jest różnica odległości obiektu od czujnika, przy których czujnik zmienia stan obwodu wyjściowego.

Współczynniki korekcyjne
Istotny wpływ na strefę działania czujnika optycznego ma wielkość odbitego światła. Zależy ona od rodzaju materiału, z którego obiekt jest wykonany, od jego barwy, struktury i wymiarów. Jasne powierzchnie , np. biały papier odbijają silniej niż ciemny, np. czarny karton. Niżej podano współczynniki korekcyjne dla różnych materiałów, uwzględniające właściwości odbicia światła.

• Papier biały matowy 200g/m2 1
• Metal błyszczący 1,2 - 1,6
• Aluminium czarne eloksalowane 1 ,2 - 1,8
• Styropian biały 1
• PCW szare 0,5
• Karton czarny błyszczący 0,3
• Karton czarny matowy 0,1
• Drewno surowe 0,4

Funkcja wyjściowa
Dwustanowe bezstykowe wyjścia czujników umożliwiają bezpośrednią współpracę z przekaźnikami i programowanymi sterownikami logicznymi. Czujniki optyczne z tranzystorami przyłączającymi PNP, włączają (NO) lub wyłączają (NC) prąd w obciążeniu dołączonym do wyjścia czujnika. W wersji PNP czujniki dołączają potencjał dodatni do wejścia czujnika.

Zasilanie
Czujniki optyczne TO stosuje się w układach automatyki prądu stałego (10...30V DC). Czujniki charakteryzują się małym poborem prądu ze źródła napięcia zasilającego. O poprawnej pracy czujników optycznych w dużej mierze decyduje zasilanie. Czujniki optyczne można zasilać napięciem stałym stabilizowanym lub niestabilizowanym. Przy zasilaniu napięciem niestabilizowanym tętnienia napięcia nie mogą przekraczać 10%.

Napięcie szczątkowe
Napięciem szczątkowym określa się spadek napięcia na wyjściu czujnika w stanie wysterowania wyjścia.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem wyjścia
Czujniki optyczne zasilane prądem stałym posiadają zabezpieczenie prądowe chroniące czujniki przed uszkodzeniem w wyniku krótkotrwałego i ciągłego przeciążenia lub zwarcia wyjścia. Zabezpieczenie ogranicza prąd wyjściowy i kontroluje stan obwodu wyjściowego czujnika. Po ustaniu stanu przeciążenia czujnik samoczynnie przechodzi w stan pracy.

Sygnalizacja LED
Stan pracy czujników optycznych sygnalizuje żółta dioda świecąca:
Światło ciągłe poprawna praca czujnika, obiekt w strefe czułości,
Światło impulsowe obiekt (dla czujników odbiciowych TOO) na skraju strefy działania lub w zakresie histerezy.
  refektor odblaskowy (dla czujników refeksyjnych TOR) umieszczony nieprawidłowo, np. na skraju zasięgu
  lub w zakresie histerezy.
Czujniki w obudowach M30x1,5 są wyposażone dodatkowo w zieloną diodę świecącą informującą o zasilaniu czujnika.

Temperatura pracy
Zakres temperatur pracy -10°C...50°C

Wibracje
f = 55Hz, amaks = 1mm

Udary
bmaks = 20g, t = 11msek


Dane techniczne
• Obudowy metalow
• Wyjście 3 przewodowe
• Zabezpieczenia prądowe i przepięciowy wyjścia
• Sygnalizacja LED
• Napęcie zasilani 10...30V DC
• Tętnienie napięcia zasilania 3,5V
• Prąd obcążenia 150mA
• Pobór prądu bez w 20mA
• Napięcie szczątkowe 2,5V DC
• Prąd szczątkow 10uA
• Rezystancja wyjściowa otwart kolektor
• Źródło światła IP 67LED podczerwień
• Częstotliwość przeł 150Hz
• Układ optyczny soczewki szklane
• Temperat -10C...55C
• Stopień ochrony IP 65
• Obudowa mosiądz nikowany
• Sposób podłączenia przewód PCW 2m., 3x0, 34mm2
• Polaryzacja PNP(czujniki także dostępne w wersji NPN)
   
Na zamówienie czujniki ze złączem M12

Send an inquiry

Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?

Contact us

ASK FOR THE PRODUCT close
Message sent successfully.
ASK FOR THE PRODUCT close
Browse

Add to Wishlist

You must be logged in

CZUJNIKI OPTYCZNE
CZUJNIKI OPTYCZNE W TULEI GWINTOWANEJ

Strefa czułości
Strefa czułości dla czujników odbiciowych jest maksymalna odległość od czoła czujnika karty pomiarowej (biały karton o wymiarach 20x20cm) zbliżanej wzdłuż osi wiązki świetlnej, przy której następuje przełączenie obwodu wyjściowego czujnika.

Zasięg
Zasięgiem działania dla czujników optycznych refeksyjnych jest maksymalna odległość od czoła czujnika refektora odblaskowego lub dla czujników typu bariera maksymalny odstęp między nadajnikiem i odbiornikiem bariery, które zapewniają poprawne działanie czujników w warunkach przerwania promieni świetlnych przez obiekt znajdujący się wewnątrz zasiegu.

Histereza
Działanie czujników optycznych charakteryzuje występowanie histerezy przełączenia, którą jest różnica odległości obiektu od czujnika, przy których czujnik zmienia stan obwodu wyjściowego.

Współczynniki korekcyjne
Istotny wpływ na strefę działania czujnika optycznego ma wielkość odbitego światła. Zależy ona od rodzaju materiału, z którego obiekt jest wykonany, od jego barwy, struktury i wymiarów. Jasne powierzchnie , np. biały papier odbijają silniej niż ciemny, np. czarny karton. Niżej podano współczynniki korekcyjne dla różnych materiałów, uwzględniające właściwości odbicia światła.

• Papier biały matowy 200g/m2 1
• Metal błyszczący 1,2 - 1,6
• Aluminium czarne eloksalowane 1 ,2 - 1,8
• Styropian biały 1
• PCW szare 0,5
• Karton czarny błyszczący 0,3
• Karton czarny matowy 0,1
• Drewno surowe 0,4

Funkcja wyjściowa
Dwustanowe bezstykowe wyjścia czujników umożliwiają bezpośrednią współpracę z przekaźnikami i programowanymi sterownikami logicznymi. Czujniki optyczne z tranzystorami przyłączającymi PNP, włączają (NO) lub wyłączają (NC) prąd w obciążeniu dołączonym do wyjścia czujnika. W wersji PNP czujniki dołączają potencjał dodatni do wejścia czujnika.

Zasilanie
Czujniki optyczne TO stosuje się w układach automatyki prądu stałego (10...30V DC). Czujniki charakteryzują się małym poborem prądu ze źródła napięcia zasilającego. O poprawnej pracy czujników optycznych w dużej mierze decyduje zasilanie. Czujniki optyczne można zasilać napięciem stałym stabilizowanym lub niestabilizowanym. Przy zasilaniu napięciem niestabilizowanym tętnienia napięcia nie mogą przekraczać 10%.

Napięcie szczątkowe
Napięciem szczątkowym określa się spadek napięcia na wyjściu czujnika w stanie wysterowania wyjścia.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem wyjścia
Czujniki optyczne zasilane prądem stałym posiadają zabezpieczenie prądowe chroniące czujniki przed uszkodzeniem w wyniku krótkotrwałego i ciągłego przeciążenia lub zwarcia wyjścia. Zabezpieczenie ogranicza prąd wyjściowy i kontroluje stan obwodu wyjściowego czujnika. Po ustaniu stanu przeciążenia czujnik samoczynnie przechodzi w stan pracy.

Sygnalizacja LED
Stan pracy czujników optycznych sygnalizuje żółta dioda świecąca:
Światło ciągłe poprawna praca czujnika, obiekt w strefe czułości,
Światło impulsowe obiekt (dla czujników odbiciowych TOO) na skraju strefy działania lub w zakresie histerezy.
  refektor odblaskowy (dla czujników refeksyjnych TOR) umieszczony nieprawidłowo, np. na skraju zasięgu
  lub w zakresie histerezy.
Czujniki w obudowach M30x1,5 są wyposażone dodatkowo w zieloną diodę świecącą informującą o zasilaniu czujnika.

Temperatura pracy
Zakres temperatur pracy -10°C...50°C

Wibracje
f = 55Hz, amaks = 1mm

Udary
bmaks = 20g, t = 11msek


Dane techniczne
• Obudowy metalow
• Wyjście 3 przewodowe
• Zabezpieczenia prądowe i przepięciowy wyjścia
• Sygnalizacja LED
• Napęcie zasilani 10...30V DC
• Tętnienie napięcia zasilania 3,5V
• Prąd obcążenia 150mA
• Pobór prądu bez w 20mA
• Napięcie szczątkowe 2,5V DC
• Prąd szczątkow 10uA
• Rezystancja wyjściowa otwart kolektor
• Źródło światła IP 67LED podczerwień
• Częstotliwość przeł 150Hz
• Układ optyczny soczewki szklane
• Temperat -10C...55C
• Stopień ochrony IP 65
• Obudowa mosiądz nikowany
• Sposób podłączenia przewód PCW 2m., 3x0, 34mm2
• Polaryzacja PNP(czujniki także dostępne w wersji NPN)
   
Na zamówienie czujniki ze złączem M12