Systemy blokad i kontroli dostępu - informacje podstawowe
  • Systemy blokad i kontroli dostępu - informacje podstawowe

Photos are for informational purposes only. View product specification

Lock and access control systems - basic information

Systemy blokad i kontroli dostępu

TRANSFER KLUCZA – opis działania

Jedyna zasada ...droga do optymalnego bezpieczeństwa

Wszystkie uklady blokad funkcjonują zgodnie z zasadą transferu klucza. Biorąc pod uwagę że klucz danej aplikacji nie może otworzyć dwóch zamków w tym samym czasie system zmusza operatora do wykonania wcześniej ustalonych czynności zezwalającyh na wkroczenie na teren strefy zagrożenia. Zastosowanie tego systemu zapewnia pracownikom maksymalnie bezpieczne warunki pracy.

KORZYŚCI SYSTEMU
- zmniejsza liczbę wypadków
- jest prosty i szybki w installacji
- zmusza do przestrzegania wcześniej ustalonej kolejności czynności związanych z obsługą maszyn.

Systemy bezpieczeństwa z zastosowanie zamków ryglujących i zamków kontroli dostępu charakteryzują się łatwością i szybkością instalacji oraz prostotą stosowania. Ze względu na swoją solidną budowę, dużą wytrzymałość i żywotność oraz jakość użytych materiałów (nierdzewny materiał INOX) zamki stosowane są w trudnym i agresywnym otoczeniu (zapylenie, wibracje). Główne gałęzie przemysłu gdzie montowane są systemy bezpieczeństwa z użyciem zamków ryglujących to: przemysł energetyczny (elektrownie, elektrociepłownie, rozdzielnie, elektrofiltry), przemysł budowlany (cementownie, wytwórnie betonu, kruszarki), przemysł metalurgiczny (piece, walce, suwnice), przemysł chemiczny i petrochemiczny (blokada zaworów, miksery), przemysł tworzyw sztucznych(miksery, wytłaczarki, prasy), jak również spożywczy, samochodowy oraz drzewno-papierniczy.

Przykładowy system bloked

Operator wyłącza napięcie i blokuje wyłącznik zanim wkroczy na teren strefy zagrożenia.


Opis działania Zamek 1 Zamek 2
MASZYNA W RUCHU 
-wyłącznik w położeniu ON 
-zamek 1 rygiel schowany klucz zablokowany 
-zamek 2 element ryglowany w zamku 
-dostęp do strefy zagrożenia niemożliwy
Etap 1 : ZATRZYMANIE PRACY MASZYNY 
-wyłącznik w położeniu OFF 
-zamek 1: rygiel schowany, klucz zablokowany, możliwość manewrowania kluczem 
-zamek 2 : dostęp do strefy zagrożenia zablokowany 
-dostep do strefy zagrożenia niemożliwy
Etap 2 : TRANSFER KLUCZA 
-wyłącznik w pozycji OFF 
-zamek 1: rygiel wysunięty, wyłącznik zablokowany, klucz zwolniony 
-transfer klucza z zamka 1 do zamka 2 
-wyłączenie maszyny
Etap 3 : DOSTĘP DO MASZYNY UPOWAŻNIONY 
-wyłącznik w pozycji OFF 
-zamek 1 : rygiel wysunięty 
-zamek 2 klucz zablokowany, możliwość manewrowania kluczem 
-dostęp do maszyny wolny , uruchomienie maszyny niemożliwe
Etap 4 : WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SERWISOWYCH MASZYNY 
-Wyłącznik w pozycji OFF 
-zamek 1: rygiel wysunięty 
-zamek 2: klucz zablokowany w zamku,
element ryglowany zwolniony dostep do strefy zagrożenia wolny

Przykłady aplikacji gdzie można zastosować systemy kontroli dostępu

Elektrofiltry

System kontroli dostępu polega na zamontowaniu zamków ryglujących na wyłącznikach głównych i odłaczniko-uziemiaczach oraz zamków kontroli dostępu na włazach do elektrofiltru. System wymusza na operatorze wyłączenie napięcia i uziemienie przed wejściem do celki elektrofiltru.


Energetyka

Rozdzielnie
System kontroli dostępu wprowadza sekwencję jaką operator musi wykonać żeby bezpiecznie dokonać czynności przełączeniowych.


Mieszarki i kruszarki

System kontroli dostępu zainstalowany w mieszarce lub kruszarce, uniemożliwia włączenie maszyny gdy klapa jest otwarta a w środku znajduje się operator (dokonujący czynności serwisowych).

Send an inquiry

Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?

Contact us

ASK FOR THE PRODUCT close
Message sent successfully.
ASK FOR THE PRODUCT close
Browse

Add to Wishlist

You must be logged in

Systemy blokad i kontroli dostępu

TRANSFER KLUCZA – opis działania

Jedyna zasada ...droga do optymalnego bezpieczeństwa

Wszystkie uklady blokad funkcjonują zgodnie z zasadą transferu klucza. Biorąc pod uwagę że klucz danej aplikacji nie może otworzyć dwóch zamków w tym samym czasie system zmusza operatora do wykonania wcześniej ustalonych czynności zezwalającyh na wkroczenie na teren strefy zagrożenia. Zastosowanie tego systemu zapewnia pracownikom maksymalnie bezpieczne warunki pracy.

KORZYŚCI SYSTEMU
- zmniejsza liczbę wypadków
- jest prosty i szybki w installacji
- zmusza do przestrzegania wcześniej ustalonej kolejności czynności związanych z obsługą maszyn.

Systemy bezpieczeństwa z zastosowanie zamków ryglujących i zamków kontroli dostępu charakteryzują się łatwością i szybkością instalacji oraz prostotą stosowania. Ze względu na swoją solidną budowę, dużą wytrzymałość i żywotność oraz jakość użytych materiałów (nierdzewny materiał INOX) zamki stosowane są w trudnym i agresywnym otoczeniu (zapylenie, wibracje). Główne gałęzie przemysłu gdzie montowane są systemy bezpieczeństwa z użyciem zamków ryglujących to: przemysł energetyczny (elektrownie, elektrociepłownie, rozdzielnie, elektrofiltry), przemysł budowlany (cementownie, wytwórnie betonu, kruszarki), przemysł metalurgiczny (piece, walce, suwnice), przemysł chemiczny i petrochemiczny (blokada zaworów, miksery), przemysł tworzyw sztucznych(miksery, wytłaczarki, prasy), jak również spożywczy, samochodowy oraz drzewno-papierniczy.

Przykładowy system bloked

Operator wyłącza napięcie i blokuje wyłącznik zanim wkroczy na teren strefy zagrożenia.


Opis działania Zamek 1 Zamek 2
MASZYNA W RUCHU 
-wyłącznik w położeniu ON 
-zamek 1 rygiel schowany klucz zablokowany 
-zamek 2 element ryglowany w zamku 
-dostęp do strefy zagrożenia niemożliwy
Etap 1 : ZATRZYMANIE PRACY MASZYNY 
-wyłącznik w położeniu OFF 
-zamek 1: rygiel schowany, klucz zablokowany, możliwość manewrowania kluczem 
-zamek 2 : dostęp do strefy zagrożenia zablokowany 
-dostep do strefy zagrożenia niemożliwy
Etap 2 : TRANSFER KLUCZA 
-wyłącznik w pozycji OFF 
-zamek 1: rygiel wysunięty, wyłącznik zablokowany, klucz zwolniony 
-transfer klucza z zamka 1 do zamka 2 
-wyłączenie maszyny
Etap 3 : DOSTĘP DO MASZYNY UPOWAŻNIONY 
-wyłącznik w pozycji OFF 
-zamek 1 : rygiel wysunięty 
-zamek 2 klucz zablokowany, możliwość manewrowania kluczem 
-dostęp do maszyny wolny , uruchomienie maszyny niemożliwe
Etap 4 : WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SERWISOWYCH MASZYNY 
-Wyłącznik w pozycji OFF 
-zamek 1: rygiel wysunięty